Proiect: “Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari ( Strada Cuptorului)”

back

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: “Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari ( Strada Cuptorului)”

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Lansarea proiectului

 

1. Număr de referinţă: Cod SMIS 41741
2. Programul: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
3. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
4. Organismul Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
5. Beneficiar: Unitatea administrativ - teritorială a Municipiului Sibiu
6. Alte informaţii:

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sibiu derulează proiectul "Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari (strada Cuptorului)", cod SMIS 41741, co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 3701 încheiat în data de 12.04.2013 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Proiectul a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii vieţii şi a gradului de confort prin asigurarea unei infrastructurii urbane moderne şi durabile şi prin îmbunătăţirea serviciilor urbane în zona centrală a Cartierului Ţiglari.
Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

 - Reabilitarea infrastructurii rutiere şi pietonale prin modernizarea străzii Cuptorului din Municipiul Sibiu.
 - Îmbunătăţirea infrastructurii utilităţilor publice urbane pe strada Cuptorului.
 - Creearea unui spaţiu recreaţional prin amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii.

 Valoarea totală a proiectului este 4.209.342,52 lei cu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 4.125.155,67 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Sibiu la cheltuielile eligibile este de 84.186,85 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 18 de luni.

Primăria Municipiului Sibiu a semnat contractul de execuţie lucrări nr. 105 / 15.10.2013, aferent Proiectului "Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari (strada Cuptorului)", cu firma S.C. COMTRAM S.A declarată câştigătoare în urma licitaţiei organizate de municipalitate.
Contractul este finanţat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, în baza contractului de finanţare nr. 3701, încheiat în data de 12.04.2013 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.

Preţul contractului de lucrări este de 1.786.695,90 lei fara TVA, respectiv 2.215.502,92 lei cu TVA.
Durata contractului este de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, iar garanţia oferită este de 5 ani de la recepţia finală a lucrărilor.

Lucrările propuse în cadrul proiectului "Modernizare spaţiu public zona centrală cartier Ţiglari (strada Cuptorului)", cod SMIS 41741includ atât lucrări de drum, lucrări la reţelele hidroedilitare,la reţeaua de iluminat public, precum şi amenajarea unui spaţiu de joaca pentru copii.
Lucrările la drum constau in refacerea structurii rutiere şi a îmbrăcăminţii carosabilului, dar şi a trotuarelor, pe toată lungimea străzii. Se va moderniza o suprafaţă de 6982 mp, din care 4637 mp parte carosabilă şi parcări, 2095 mp trotuare şi 250 mp insule denivelate de separare a parcărilor.
Se vor crea 100 de locuri de parcare pe tot traseul, aranjate şi împărţite în funcţie de lăţimea existentă şi de posibilităţile zonei.

Lucrări la reţelele de utilităţi publice:

 - Lucrări la reţeaua de alimentare cu apă presupune înlocuirea reţelelor şi a branşamentelor actuale şi executarea unor reţele noi pe următoarele tronsoane:
- Tronsonul cuprins între strada Klagenfurt şi blocurile B3, B4.
- Tronsonul cuprins între imobilele 12, 12 A şi 14 cu legătură în strada Oslo.
- Lucrările la reţeaua de canalizare pluvială se va executa pe două ramuri ale străzii Cuptorului, cu descărcare în colectorul pluvial Dn 500 mm  din strada Ţiglari astfel:
- Ramura de pe strada Cuptorului, tronson cuprins între imobilele 14 - 26 (spre str. Klagenfurt), pe care s-a propus realizarea a trei cămine de canalizare noi.
- A doua ramură, între Strada Oslo şi strada Ţiglari, pe care s-a propus realizarea a trei cămine de canalizare noi.

Sistemul de iluminat
 Prin proiect se realizează sistem de iluminat nou pe trosonul dintre străzile Oslo şi Ţiglari, în această zonă neexistând la momentul prezent iluminat public. Astfel, pentru realizarea iluminatului stradal pe tronsonul mai sus menţionat s-a propus montarea a 13 stâlpi de iluminat, cu o înălţime de 9m.

 Pe restul străzii Cuptorului, între strada Ţiglari şi Str. Klagenfurt,  există sistem de iluminat stradal format din 17 stâlpi de iluminat. Prin proiect nu se fac modificări ale structurii sistemului de iluminat existent, ci doar se vor monta noi  console cu corpuri de iluminat.

Amenajare spatiu de joacă
 În momentul actual, pe suprafaţa destinată locului de joacă propus se află un spaţiu viran, neamenajat şi aflat într-o stare avansată de degradare.
 Amenajarea presupune o inserare într-un spaţiu proiectat a unui loc de joacă pentru copii, dotat cu obiecte specifice funcţiunii. Suprafaţa zonei amenajate este de 781 mp, situată într-o zonă mixtă, rezidenţial individuală şi colectivă. Mobilierul urban aferent locului de joacă pentru copii este format din bănci de lemn, bănci duble de lemn şi coşuri de gunoi.
Lucrări pentru siguranţa circulaţiei
Regelementarea circulaţiei va fi întocmită conform standardelor şi normativelor în vigoare, avându-se în vedere fluidizarea circulaţiei printr-o semnalizare corespunzătoare, astfel:

 - Se va proceda la realizarea marcajului orizontal şi  montarea de indicatoare rutiere.
 - Trecerile de pietoni vor fi semnalizate atât prin indicatoare şi marcaje.

 După terminarea lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru refacerea cadrului natural şi crearea de spaţii verzi în ampriza străzii acolo unde este posibil.
 Implementarea proiectului va conduce la realizarea unei secţiuni de circulaţie auto şi pietonale corespunzătoare, cu respectarea standardelor de calitate şi de protecţia mediului; la crearea unei structuri carosabile corespunzătoare atât traficului actual cât şi a celui de perspectivă; şi la creearea unui spaţiu de joacă pentru copii într-un cadru natural cât mai prietenos, sigur şi benefic pentru stimularea dezvoltării acestora.


Anunt de presa - Lansarea Proiectului Modernizare Strada Cuptorului SMIS 41741

Anunt de presa - Finalizarea Proiectului Modernizare Strada Cuptorului SMIS 41741

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: