Proiect: “Construcție Viaduct Calea Şurii Mici - Kogălniceanu, în Municipiul Sibiu”

back

 

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "CONSTRUCŢIE VIADUCT CALEA ŞURII MICI - KOGĂLNICEANU, ÎN MUNICIPIUL SIBIU"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Lansarea proiectului

1. Număr de referinţă: Cod SMIS 40746
2. Data publicării anunţului: 29 ianuarie 2013
3. Programul: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
5. Organism intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru
6. Alte informaţii:

Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sibiu derulează proiectul "Construcţie viaduct Calea Şurii Mici - Kogălniceanu, în municipiul Sibiu", co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr.3596 încheiat în data de 20.12.2012 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Proiectul a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".

Obiectivul specific al proiectului vizează îmbunătăţirea transportului urban în municipiul Sibiu prin construirea unui viaduct peste calea ferată în nord-vestul municipiului, între străzile Mihail Kogălniceanu şi Calea Şurii Mici.

Valoarea totală a proiectului este 38.385.650,08 lei cu TVA, din care asistenta financiară nerabursabilă solicitată este de 37.613.865,68 lei, contribuţia proprie a Municipiului Sibiu la cheltuielile eligibile este de 767.629,91 lei, iar valoarea neeligibilă a proiectului este 4.154,49 lei cu TVA.

Durata de implementare a proiectului este de 29 de luni.

Stadiul proiectului

Derularea activităţilor de informare şi publicitate ale proiectului
Publicarea anunţului de presă la debutul proiectului în 29 ianuarie 2013, în ziarul local Tribuna, după obţinerea avizului din partea ADR Centru.
Crearea pe pagina web a instituţiei(www.sibiu.ro), secţiunea Fonduri structurale, a unei pagini pentru publicitate dedicată proiectului.

Achiziţii
Desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică pentru servicii publicitare: panou şi placă permanentă
Desfăşurarea procedurii de achiziţie directă şi atribuirea contractului pentru servicii de audit financiar.

Derularea procedurii de cerere de ofertă pentru achiziţia lucrărilor de execuţie.

Primăria Municipiului Sibiu a semnat contractul de execuţie lucrări nr. 18 / 03.03.2014, aferent Proiectului "Construcţie VIADUCT Calea Surii Mici - Kogalniceanu)", cu firma SC GEIGER TRANSILVANIA SRL lider al asocierii dintre SC CONSTRUCTII SA, SC SINECON SRL Sibiu, SC WILHEM GEIGER GMBH&CO.KG, SC GEIGER TRANSILVANIA SRL.
Contractul este finanţat din fonduri structurale, prin Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, în baza contractului de finanţare nr. 3596, încheiat în data de 21.12.2012 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.
Preţul contractului de lucrări este de 22.768.343,85 lei fara TVA, respectiv 28.232.746,37 lei cu TVA.
Durata contractului este de 22 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, iar garanţia oferită este de 5 ani de la recepţia finală a lucrărilor.

Prezentul proiect prin dezvoltarea infrastructurii de legătură între una din ieşirile din oraş, centura oraşului şi o parte din cartiere, va contribui la atingerea obiectivelor Programului Operaţional General 2007-2013.
Zona de nord-vest a municpiului Sibiu este o zonă cu funcţiuni mixte, fiind atât zonă de locuinţe cât şi zonă cu activităţi industriale şi cvasi-industriale (comerţ, depozitare, servicii). Această zonă constituie o zonă de importanţă pentru municipiul Sibiu, fiind însă izolată de centrul oraşului de calea ferată care o străbate. Prin realizarea unui pasaj cu două benzi de circulaţie peste calea ferată se urmăreşte nu numai fluidizarea traficului în zona respectivă, reabilitarea infrastructurii de transport şi creşterea siguranţei rutiere şi pietonale, ci şi creşterea accesibilităţii zonelor de vest şi nord-vest ale oraşului, izolate astăzi dincolo de calea ferată, care vor primi o legătură directă cu centrul oraşului. Accesibilitatea mai bună în zonă va contribui la creşterea numărului de investitori în zonă şi dezvoltarea economică a municipiului.
Implementarea proiectului conduce totodată la creşterea confortului şi a sentimentului de siguranţă al locuitorilor din zonă, inclusiv prin faptul că asigură accesul mult mai rapid al echipelor de intervenţie (ambulanţă, pompieri, poliţie) în situaţii de urgenţă.

Lucrările propuse includ:

 - Realizarea unui pasaj superior peste calea ferată, cu o lungime totată incluzând rampele de acces, de 400,94m care va face legătura între străzile Kogălniceanu şi Calea Şurii Mici. Viaductul va avea două benzi de circulaţie, câte una pe sens cu lăţime de 3,50m.
 - Pentru accesul pietonilor se vor realiza scări de acces, pe partea spre gara Turnişor, iar pentru accesul cicliştilor şi al persoanelor cu handicap locomotor sunt prevăzute rampe, construite pe patea opusă a pasajului propriu-zis.
 - Sub pasaj se vor amenaja un număr de 16 locuri de parcare.
 - Proiectul include totodată lucrări necesare în zonele din lateralul rampelor şi intersecţii, care vor asigura direcţiile de circulaţie Minhail Kogălniceanu - Măgheranului şi Traian Demetrescu Cărămidăriei - Calea Şurii Mici şi accesul riveranilor la proprietăţile din zonă,  realizându-se sistematizarea zonei în concordanţă cu obiectivul princilpal al lucrării.
 - Proiectul prevede de asemenea realizarea sistemului de iluminat pe pasaj, pe rampele de acces, pe pista pentru ciclişti şi pe pasarela pietonală.

Implementarea acestui proiect va atrage după sine o serie de beneficii:

 - Utilizarea mai bună a reţelei de străzi din vecinătate pentru distribuţia traficului.
 - Fluidizarea traficului, scurtarea traseelor şi facilitarea accesului în zonă a vehiculelor mari, care în prezent virează dificil dinspre Calea Şurii Mici spre strada Cărămidăriei şi invers.
 - Scăderea timpului de intervenţie în caz de urgenţă (prin accesul mai facil pentru salvare, poliţie, pompieri), precum şi accesul mai uşor al utilajelor de deszăpezire.
 - Reducerea timpului de călătorie şi a costurilor, atât pentru transportul public cât şi pentru cel privat, atât prin scurtarea traseului, cât şi prin reducerea timpului de staţionare la trecerile de nivel existente.
 - Creşterea accesibilităţii zonei, îmbunătăţirea legăturilor dintre cartierele din nord-vestul oraşului şi centru, precum şi cu Zona Industrială Vest.
 - Sporirea siguranţei circulaţiei în raport cu trecerile la nivel existente.
 - Scaderea nivelului de poluare pe ansamblul zonei prin reducerea cu minim 1000 m a traseului de ieşire spre Şura Mica, Ocna Sibului, precum şi reducerea timpului de staţionare la trecerile de nivel existente.
 - Dezvoltarea transportului public în zonă şi creşterea numărului de utilizatori ai mijloacelor de transport in comun.
 - Asigurarea unor facilităţi atât pentru autoturisme, cât şi pentru pietoni şi biciclişti, cum sunt: redimensionarea carosabilului, a trotuarelor, crearea unei piste pentru biciclişti şi pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor, crearea de locuri de parcare, marcaje vizibile, benzi delimitate clar.
 - Creşterea gradului de confort al participanţilor la trafic
 - Atragerea investitorilor în zonă.
 - Preluarea traficului din zonă în cazul unor lucrări de intervenţii la trecerile de nivel cu cale ferată.

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: