Proiect: “Modernizarea strada 9 Mai”

back

 

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "Modernizarea strada 9 Mai"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

Lansarea proiectului ,,MODERNIZARE 9 MAI"

1. Număr de referinţă: Cod SMIS 36154
2. Data publicării anunţului: 15 iunie 2012
3. Programul: Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
4. Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
5. Alte informaţii:


Unitatea administrativ-teritorială Municipiul Sibiu derulează proiectul "Modernizare strada 9 MAI", co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat în data de 16.05.2012 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru. Proiectul a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 -2013, Axa Prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbană".
Obiectivele specifice ale proiectului vizează modernizarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a transportului rutier şi pietonal prin modernizarea străzii 9 Mai din Municipiul Sibiu şi reabilitarea infrastructurii utilităţilor publice urbane pe strada 9 Mai.
Valoarea totală a proiectului este 7.284.266,86 lei, din care 4.474.631,29 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 982.915,27 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional, 111.378,50 lei co-finanţarea eligibilă a Municipiului Sibiu, 1.334.799,52 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile şi 380.542,28 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA. Durata de implementare a proiectului este de 23 de luni.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Lucrările propuse în cadrul proiectului "Modernizare strada 9 Mai" includ atât lucrări de drum, cât şi la reţelele hidroedilitare şi la reţeaua de iluminat public.

Proiectul prevede reabilitarea structurii rutiere şi a îmbrăcăminţii carosabilului şi a trotuarelor, amenajarea de locuri de parcare, executarea casiurilor şi a racordurilor cu străzile adiacente şi amenajarea zonei de intersecţie denumită Straja Dragonilor. Lungimea de stradă reabilitată este de 498,62 m, iar suprafaţa totală reabilitată este de 9.085 mp.

Lucrările la reţele hidroedilitare presupun reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile pe o lungime de 604 ml, realizarea reţelei de transport de apă pe o lungime de 522 ml şi a celei de canalizare menajeră pe tronsonul cuprins între strada Ocnei şi strada Târgului, pe o lungime de 222 ml. Canalizare pluvială se va executa pe o lungime de 165 ml.

Iluminatul public va fi amenajat pe stâlpi metalici cu bază îngroşată, cu profile şi cu un abajur cu un singur corp de iluminat, prins de cârja superioară a stâlpului. Se va folosi acelaşi tip de stâlp care a fost folosit şi în centrul istoric, în ton cu aspectul zonei.

Durata de implementare a proiectului este de 23 de luni de la data semnării contractului. Până în prezent au fost demarate procedurile de achiziţie publică pentru serviciile publicitare şi au fost pregătite documentaţiile pentru demararea procedurii de achiziţie a contractului de execuţie a lucrărilor.

Stadiul Proiectului

Derularea activităţilor de informare şi publicitate ale proiectului
Publicarea in ziarul local cu cel mai mare tiraj(Tribuna) a anunţului de presă la debutul proiectului, în 11.06.2012, după obţinerea avizului nr.1029/12.06.2012 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru.
Crearea pe pagina web a instituţiei(www.sibiu.ro), secţiunea Fonduri structurale, a unei pagini pentru publicitate dedicată proiectului ( Modernizare Strada 9 Mai ) .

Achiziţii
Desfăşurarea procedurilor de achiziţie directă pentru publicarea anunţului de presă la începutul proiectului în ziarul local cu cel mai mare tiraj - Tribuna.

Desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică pentru servicii publicitare: panou temporar, placă permanentă şi autocolante- contractant: S.C POSTO DESIGN S.R.L., conform contract nr.85/21.06.2012.

Desfăşurarea procedurii de achiziţie directă şi atribuirea contractului pentru servicii de audit financiar - contractant: S.C. General Expert S.R.L. , conform contract nr. 194/07.12.2013.

Desfăşurarea procedurii de cerere de ofertă şi atribuirea contractului de execuţie de lucrări nr.14/07.03.2013, ofertantul desemnat câştigător fiind asocierea S.C. Sinecon S.R.L. - S.C. Construcţii S.R.L.

Desfăşurarea procedurii de achiziţie directă şi atribuirea contractului pentru servicii de dirigenţie de şantier - contractant: I.I. Popa Ioan Mircea, conform contract nr. 12/25.02.2013.

Lucrări

În data de 26.03.2013 au fost convocaţi reprezentanţi ai proiectantului, executantului şi deţinătorilor de reţele pentru predarea amplasamentului şi a bornelor de reper şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. A fost înştiinţat Inspectoratul de Stat în Construcţii asupra începerii lucrărilor şi a fost obţinută avizarea asupra programului de control pe faze determinante.

 - modernizarea structurii rutiere şi a îmbrăcăminţii carosabilului, a locurilor de parcare şi a trotuarelor, - - - amenajarea zonei de intersecţie ,,Straja Dragonilor"
 - reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă, a reţelei de transport apă, a reţelei de canalizare menajeră
 - realizarea unui sistem de canalizare pluvială separativ
 - realizarea iluminatului public.


Lucrările au fost finalizate în totalitate şi recepţionate cu Procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr.61771/07.10.2014.

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: