Proiect: “Modernizare Centru recuperare si reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu”

back

 

Programul Regional 2007 - 2013
Proiect: ,,Modernizare Centru recuperare si reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul "Modernizare Centru Recuperare si Reabilitare Copii cu Handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu" a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa Prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor" poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana".
În data de 5 august 2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 1918 între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar. Valoarea totala a proiectului este 2.166.433,16 lei, din care 1.296.950,49 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 284.893,29 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, 32.282,53 lei co-finantarea eligibila a Municipiului Sibiu, 385.891,79 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile si 166.415,06 lei valoarea neeligibila inlcusiv TVA.
Urmare a semnarii contractului, municipalitatea a început implementarea proiectului „Modernizare Centru Recuperare si Reabilitare Copii cu Handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu”. Durata de implementare a proiectului este de 14 luni de la data semnarii contractului, iar pâna în prezent au fost demarate urmatoarele activitati:

- Demarare achizitii publice pentru servicii publicitare
- Pregatirea documentatiilor în vederea demararii procedurii de achizitie de lucrari.

Obiectivele proiectului
Cresterea calitatii serviciilor de asistenta sociala oferite populatiei prin reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrului de recuperare si reabilitare copii cu handicap, Aleea Streiu, nr.8, Sibiu.

Proiectul de fata propus spre implementare în cadrul Planului Integrat prevede investitii în infrastructura serviciilor sociale, initiativa care vizeaza reabilitarea infrastructurii cladirii în care îsi desfasoara activitatea singurul centru din Judetul Sibiu care ofera servicii copiilor cu handicap neuro-psiho-motor si celor cu afectiuni din spectrul autist.

Proiectul contribuie astfel la îndeplinirea obiectivului general al Programului Operational Regional, respectiv sprijinirea unei dezvoltari economice, sociale, durabile si echilibrate teritorial, prin îmbunatatirea conditiilor de infrastructura si ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României, în special cele ramase în urma, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi si a munci.

Principalele lucrari care se vor efectua în vederea modernizarii Centrului de recuperare si reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu sunt structurate astfel:

Lucrari de structura
- reabilitare structura de rezistenta conform recomandarii din expertiza tehnica

Lucrari de arhitectura
- reabilitare zona principala de acces
- crearea de facilitati pentru persoanele cu handicap, instalare rampa de acces scari
- scara de acces exterioara
- lift exterior
- înlocuirea tuturor ferestrelor cu ferestre termoizolante
- recompartimentare interioara
- reabilitare si reamenajare grupuri sanitare
- reabilitarea tuturor podelelor tinând cont de functiunile fiecarei încaperi
- lucrari de hidroizolatie si izolatie termica exterioara
- sistem video de securitate
- înlocuirea finisajelor interioare la pereti cu vopsea lavabila

Lucrari de instalatii
- centrala termica proprie
- înlocuirea obiectelor sanitare
- înlocuirea tablourilor electrice si a cablajului electric vertical de distributie
- înlocuirea sistemului de iluminat
- instalatie de aer conditionat

În urma desfăşurării procedurii de achiziţie a fost desemnat câştigător ofertantul SC Balor Cons SRL, cu care s-a încheiat contractul de lucrări nr. 58/09.05.2012
În data de 22.05.2012 au fost convocaţi reprezentanţi ai proiectantului, executantului şi deţinătorilor de reţele pentru predarea amplasamentului. In data de 23.05.2012 s-a dat ordinul de incepere al lucrarilor.

Pana în prezent stadiul lucrarilor este urmatoarul:

- reabilitare structura de rezistenta -100%
- scara de acces exterioara - 95%
- instalare rampa de acces scari - 100%
- lift exterior - 50%
- înlocuirea tuturor ferestrelor cu ferestre termoizolante - 100%
- recompartimentare interioara - 100%
- reabilitare si reamenajare grupuri sanitare - 60%
- reabilitarea tuturor podelelor tinând cont de functiunile fiecarei încaperi - 70%
- lucrari de hidroizolatie si izolatie termica exterioara - 100%
- sistem video de securitate-70%
- înlocuirea finisajelor interioare la pereti cu vopsea lavabila - 100%
- centrala termica proprie - 90%
- înlocuirea obiectelor sanitare - 0%
- înlocuirea tablourilor electrice si a cablajului electric vertical de distributie - 100%
- înlocuirea sistemului de iluminat - 100%
- instalatie de aer conditionat-50%

Sunt în curs de finalizare lucrările de finisaje interioare şi achiziţionarea dotărilor astfel încat beneficiarii centrului să işi poată desfăşura activitatea socială la standarde europene.

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: