Proiectul “SIBIU BAROC UPDATE” Contract de Promovare Municipiul Sibiu

back

 

 

 

 

 

Programul Operational Regional 2007 - 2013

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

"SIBIU BAROC UPDATE"

,,Pentru a nu ramâne ancorati în nostalgia anului 2007, pentru a promova resursele turistice ale orasului, pentru a avea o agenda culturala cu adevarat spectaculoasa, consacrata ca resursa turistica, care sa slujeasca interesului turistului, Municipalitatea sibiana a decis sa acceseze fonduri europene în vederea materializarii acestor obiective. Tema propusa pentru promovarea acestora este Sibiu Baroc Update. Baroc - pornind de la una din emblemele Sibiului – baronul Brukenthal, Update – pentru a lasa loc oricarei mutatii culturale contemporane a barocului.
În acest sens, în luna mai 2010 a fost depus spre finantare în cadrul Programului Operational Regional 2007 - 2013, Axa Prioritara 5 – Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitatii României ca destinatie turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice proiectul ,,Sibiu Baroc Update.”
Obiectivul general al proiectului consta în promovareaaa potentialului turistic românesc prin îmbunatatirea imaginii de tara, cu scopul de a promova România si de a creste atractivitatea sa pentru turism si afaceri.
Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Referat oportunitate si invitatie de participare nr. 318915 privind achizitia publica de servicii de publicitate media aferente proiectului Sibiu Baroc Update cod SMIS 20082.

Anunt privind anularea procedurii de atribuire a contractului de servicii de publicitate media, aferente proiectului "Sibiu Baroc Update" cod SMIS 20082.

Referat oportunitate si invitatie de participare nr. 329819 privind achizitia publica de servicii de publicitate media aferente proiectului Sibiu Baroc Update cod SMIS 20082.

Anunt de_atribuire contract servicii de publicitate media aferente proiectului Sibiu_Baroc Update

Raport de evaluare a impactului achizitiei publice a serviciilor de publicitate media pentru promovarea proiectului "SIBIU BAROC UPDATE"

 În data de 14 iunie 2011 a fost semnat Contractul de finantare cu nr. 1637 pentru proiectul ,,SIBIU BAROC UPDATE” între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism, în numele si pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar.

Fondurile solicitate ca finantare nerambursabila vor fi folosite pentru acoperirea costurilor campaniei de promovare, participarea la târgurile de profil din tara si realizarea de materiale tiparite pentru promovarea resurselor turistice ale orasului. În cadrul proiectului se vor promova urmatoarele resurse turistice: centrul istoric al Sibiului, Turnul Sfatului, zidurile de fortificatii, traseul ecumenic (biserici reprezentative), traseul verde (pista de biciclete – gradina zoologica), muzeele care alcatuiesc Complexul National Muzeal ASTRA si cele din componenta Muzeul National Brukenthal, precum si agenda culturala. Totodata se vor edita calendare lunare de promovare a evenimentelor culturale care se vor derula pe parcursul anului.
Valoarea totala a proiectului este 1.018.861,00 lei, din care 566.162,05 lei valoare eligibila nerambursabila din FEDR, 86.589,49 lei valoare eligibila nerambursabila din bugetul national si 169.561,46 lei contributie proprie în proiect, reprezentând contributia solicitantului la cheltuielile eligibile(13.321,46 lei) si cheltuielile neeligibile ale proiectului (156.240,00 lei).”

Comunicat presa - Lansarea Proiectului "Sibiu Baroc Update" , cod SMIS 20082

Comunicat presa - Participarea Municipiului Sibiu la Targul de Turism al Romaniei 15-18 martie 2012.

Comunicat presa - Participarea Municipiului Sibiu la Targul de Turism al Romaniei 15-18 noiembrie 2012

Comunicat presa - Finalizarea implementarii proiectului "Sibiu Baroc Update", cod SMIS 20082

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: