Proiect: “Extindere Corp Clădire la Şcoală Gimnazială, Nr. 13, Sibiu”

back

strada cuptorului

 

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "Extindere Corp Clădire la Şcoală Gimnazială, Nr. 13 Sibiu, Jud. Sibiu"

Primăria Municipiului Sibiu a semnat contractul de finanţare nr. 4758 / 22.10.2014, aferent Proiectului "Extindere Corp Clădire la Şcoală Gimnazială, Nr. 13 Sibiu, Jud. Sibiu". Proiectul a fost depus spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - "Imbunătăţirea infrastructurii sociale", Domeniul major de intervenţie 3.4 - "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă", pentru fondurile realocate pentru POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, conducând la creşterea calităţii procesului educaţional şi a accesului la educaţie obligatorie, la nivelul Municipiului Sibiu.

Îndeplinirea acestui obiectiv general este condiţionată de realizarea obiectivului specific, respectiv:
      o Extinderea şcolii gimnaziale nr.13, Strada Lungă nr.74, Sibiu, prin construirea unui corp nou de clădire (corp B), S+ P+ E. Pentru aceasta sunt necesare lucrări pentru construcţia corpului nou şi lucrări de amenajări la clădirea veche în zona de racord cu corpul nou.

Extinderea şcolii cu încă un corp de clădire, proiectat pentru încă 8 săli de clasă, cu efective cuprinse între 25 - 30 de elevi va permite accesul simultan la procesul educaţional, făcând posibilă desfăşurarea activităţii şcolare într-un singur schimb, cel de dimineaţă.
Contractul de lucrări nr. 813 / 26.07.2010 pentru extinderea obiectivului de investiţii mai sus menţionat, a fost încheiat cu firma S.C BALOR CONS S.R.L pe o perioadă de 3 ani. Din lipsă de fonduri, contractul a fost sistat încheindu-se un Act Adiţional de prelungire a perioadei de execuţie, respectiv până la data de 26.12.2015.

Din lucrările contractate s-au executat: instalaţia de încălzire, instalaţia de utilizare gaz până la centrala termică, montarea şi punerea în funcţiune a centralei termice de către o firmă autorizată, în corpul existent.
Au rămas de executat lucrările de construcţii - montaj, instalaţii aferente corpului de clădire propus, modificări şi amenajări la clădirea existentă în zona de racord a acestora.
Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.
Valoarea totală a proiectului este 2.920.401,39 lei cu TVA, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 2.579.593,31 lei, iar contribuţia proprie a Municipiului Sibiu la cheltuielile proiectului este de 340.808,08.

Anunt de presa - Lansarea Proiectului “Extindere Corp Clădire la Şcoală Gimnazială Nr. 13 Sibiu", SMIS 53346

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: