Primaria SibiuFormulare necesare pentru obţinerea C.U, A.C/A.D, Certificat de Nomenclatură Stradală, Certificat de Atestare, și altele (URBANISM)

Categoria: Urbanism back

Notă:


Plata taxelor se poate face prin ordin de plata sau pe www.ghiseul.ro

Urmatoarele taxe se platesc in contul R067TREZ57621160203XXXXX:
- Certificat Urbanism / prelungire
- Taxa autorizare construire / prelungire
- Taxa regularizare autorizatie construire
- Taxa autorizatie desfiintare
- Taxa timbru arhitectura Ordinul Arhitectilor din Romania
- Taxa timbru arhitectura Uniunea Arhitectilor din Romania
- Taxa comisie de urbanism

Taxa nomenclatura stradala se plateste în contul R058TREZ57621360250XXXXX

Toate taxele de mai sus se pot achita:
- prin ordin de plata sau
- pe www.ghiseul.ro
cu mentiunea ca trebuie trecut la beneficiar: Municipiul Sibiu, urmat de codul fiscal al Primariei-4270740


După obţinerea autorizaţiei de construire, solicitantul trebuie să anunţe Primăria şi Inspectoratul în construcţii data începerii lucrărilor. De asemenea, la expirarea valabilitaţii AC sau la terminarea lucrărilor, solicitantul este obligat să-şi regularizeze taxa AC, depunând în acest sens o declaraţie la Primărie. Toate formularele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Primăria Sibiu , camera 8, între orele: 8:30 - 18:30 (Luni), 8:30 - 16 :30 (Marţi - Vineri).

Formularele se depun la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Primăria Sibiu , camera P08, între orele 8:30 - 18:30 (Luni), 8:30 - 16 :30 (Marţi - Vineri)

P R E C I Z Ă R I privind completarea formularului “Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism”

1) Numele şi prenumele solicitantului:
- persoană fizică sau
- reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.
2) Domiciliul / sediul firmei:
Pentru persoană fizică:
- se completează cu date privind domiciliul acesteia.
Pentru persoană juridică:
- se completează cu date privind sediul social al firmei.
3) Alte elemente de identificare:
În situaţia în care amplasamentul imobilului nu este evidenţiat în planurile cadastrale sau topografice ale localităţii/teritoriului administrativ (la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz) aflate în gestiunea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, după caz, informaţii privind:
- localitatea, numărul cadastral şi numărul de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel; sau
- elemente de reper, general cunoscute; sau
- numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol; sau
- plan de situaţie extras din cadrul unor studii şi/sau planuri urbanistice elaborate anterior în zonă.
4) Planuri cadastrale/topografice, cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
- pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
- pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară.
5) La rubrica „Semnătura”:
- se va înscrie şi în clar numele solicitantului: persoană fizică sau reprezentant al persoanei juridice.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE FORMULAR: