Primaria SibiuServicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul “GONG” Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Direcția de Asistență Socială Sibiu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia Locală Sibiu Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Management Salubrizare și Protecția Mediului Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Direcţia Fiscală Locală Sibiu

Direcţia Fiscală Locală Sibiu
CONDUCEREA:

Director executiv: Haşu Mariana
Director executiv adjunct: Andronic Cornelia
Şef serviciu contabilitate: Bunea Cristina
Şef serviciu juridic, resurse umane, strategii și achiziții publice: Grigore Ioan
Şef serviciu impozite şi taxe persoane fizice: Pop Virginia
Şef serviciu impozite şi taxe persoane juridice: Crețu Aron
Şef serviciu executare silită persoane fizice: Lazăr Isaia
Şef serviciu executare silită persoane juridice: Șandric Doina
CONTACT:

Adresa: Sibiu, str. Turismului nr. 15A, cod 550020, România
Tel. 004-0269-208800; fax 004-0269-208940
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address);
Web: https://www.sibiu.ro/
Serviciul contabilitate:
  Tel. 004-0269-208935;
Serviciul juridic, resurse umane, strategii și achiziții publice:
  Tel. 004-0269-208934;
Serviciul impozite şi taxe persoane fizice:
  Tel. 004-0269-208945; 004-0269-208947;
Serviciul impozite şi taxe persoane juridice:
  Tel. 004-0269-208956; 004-0269-208957;
Serviciul executare silită persoane fizice:
  Tel. 004-0269-208936; 004-0269-208954;
Serviciul executare silită persoane juridice:
  Tel. 004-0269-208950; 004-0269-208951;

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR
  e-mail. .(JavaScript must be enabled to view this email address);
  Tel. 0269-208935; 0269-208800 (interior 935);
PROGRAM DE LUCRU:

Program cu publicul:

str. TURISMULUI nr. 15A
Luni: 8:00 - 18:00
Marti - Joi: 8:00 - 15:15
Vineri: 8:00 - 12:15

str. SAMUEL BRUKENTHAL nr. 2
Luni: 8:30 - 18:30
Marti - Vineri: 8:30 - 16:30

bd. VICTORIEI nr.1-3
Luni - Joi: 8:00 - 15:00
Vineri: 8:00 - 12:00


Radierea / luarea în evidență autovehicule persoane fizice se va face EXCLUSIV cu programare onlinedeclaratia auto
Legislatie  

  LEGISLAȚIE SPECIFICĂ:
 
 
  HCL SALUBRIZARE:
 
 
   HCL IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE anul 2020 
 
DESCRIERE

Direcţia Fiscală Locală Sibiu funcţionează în baza HCL nr.73/2003, ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local înfiinţată în baza Legii nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală.
Direcţia Fiscală Locală Sibiu prin serviciile sale de specialitate, asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creenţelor bugetare, soluţionarea obiecţiunilor legate de activitatea desfăşurată.
Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, desfăşurarea corectă şi eficientă a proceselor specifice obiectului de activitate, Direcţia Fiscală Locală Sibiu are următoarea structură organizatorică:
a) – Conducerea Direcţiei Fiscale Locale Sibiu:
- director executiv;
- director executiv adjunct.
b) – Serviciile funcţionale:
- Compartiment Audit;
- Compartiment Juridic şi Resurse Umane;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Fizice;
- Serviciul Impozite şi Taxe Persoane Juridice;
- Serviciul Executare Silită Persoane Fizice;
- Serviciul Executare Silită Persoane Juridice;
Direcţia Fiscală Locală Sibiu are atribuţii privind stabilirea, constatarea, urmărirea şi încasarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale inclusiv a accesorilor, precum şi a amenzilor, soluţionarea obiecţiunilor şi plângerilor formulate la actele de inspecţie fiscală şi de impunere, precum şi executarea creanţelor bugetelor locale în conformitate cu dispoziţiile legale.

 

Notă de Informare
privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Direcția Fiscală Locală Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Turismului, nr. 15A, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Sibiu. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
   În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
    - dreptul de acces, dreptul la rectificare asupra datelor, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 
  Începând cu data de 25.05.2018, pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Municipiului Sibiu reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCAUTARE SERVICII: