Primaria SibiuServicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul “GONG” Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Direcția de Asistență Socială Sibiu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia Locală Sibiu Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Management Salubrizare și Protecția Mediului Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat
CONDUCEREA:

Director: Vizantie Lucian Dumitru
Contabil Șef: Cândulețiu Carmen
CONTACT:

Adresa: SIBIU, PIAȚA MICĂ NR. 22
Telefon: 004 0269 213302
Fax: 004 0269 213302
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Web: https://spadpp.sibiu.ro/
PROGRAM DE LUCRU:

Program de Lucru cu Publicul:

Luni - Joi:: 9:00 – 15:00
Vineri: 9:00 - 12:30
Formulare necesare aferente acestui serviciu 

DESCRIERE

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu se organizează şi funcţionează în subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu.

 

În realizarea obiectivului de activitate Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu are în principal următoarele atribuţii:

a) Administrarea următoarelor imobile:

    - apartamentele nr.1, 2, 7 și 9 situate administrativ în Stațiunea Păltiniș, blocul nr.1;

    - camera  S13 demisol, cu suprafaţă de 82 mp cu destinația de arhivă din imobilul administrativ situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3;

    - spațiile cu destinația de birouri situate în Sibiu, Piata Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,

    - parter - corp D: birourile DP 1+2, DP 3+4, corp B: birourile BP 7, BP 8, în suprafată de 161, 59 mp (4 încăperi),

    - la etajul 1 - corp A : birourile AE 6+8, AE 2, AE 3, AE 1, în suprafată de 106,61 mp (4 încăperi)

    - cota-parte de 1/2 din părtile comune - din imobilul compus din casă si curte în suprafată de 1018 mp si grădină în suprafată de 526 mp, înscris în C.F. nr. 2383 Sibiu, nr. top. 604, 605;

b) Administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu în Staţiunea Păltiniş;

c) Calcularea  taxelor  privind  prevenirea şi stingerea incendiilor pentru deţinătorii de imobile în Staţiunea Păltiniş şi încasarea acestora;

d) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează norme privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

e) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează condiţiile de acces şi circulaţie a autovehiculelor în zona centrală, istorică, a municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

f) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează metodologia privind aprobarea ocupării temporare a terenurilor aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

g) Asigurarea controlului respectării Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care reglementează activitatea privind organizarea şi funcţionarea teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

h) Asigurarea desfăşurarea acţiunilor specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu şi aducerea la îndeplinirea procedurilor legale în cazul acestor vehicule; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării acestor norme şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

i) Eliberarea avizelor care permit circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală şi în zona interzisă, (în situaţii excepţionale) şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestora;

î) Eliberarea de abonamente, autorizaţii de parcare şi carduri pentru accesul autovehiculor, pentru utilizare stație de încărcare vehicule electrice precum şi încasarea taxelor pentru eliberarea acestora,

j) Asigurarea respectării condiţiilor cuprinse în avizul eliberat de Comisia de Avizare a Cererilor de organizare a Adunărilor Publice;

k) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la norme stabilite prin hotărâri de consiliu local sau prin acte normative, prin procese verbale întocmite în acest sens de către agenţii constatatori împuterniciţi de primar;

l) Identificarea şi amenajarea de spaţii de parcare, administrarea şi exploatarea parcărilor care nu fac obiectul unor contracte de concesionare, închiriere sau asociere în participaţiune și încasarea taxelor de parcare din parcările primite în administrare; constatarea contravenţiilor săvârşite ca urmare a nerespectării hotărârilor adoptate de Consiliul Local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale; întocmirea proceselor verbale de constatare a contravenţiilor, comunicarea şi încasarea amenzilor contravenţionale în acest domeniu;

m) Proiectarea, contractarea, achiziţionarea, urmărirea execuţiei şi montării automatelor de plată, sistemelor de acces cu barieră sau piloni, sistemelor de supraveghere cu camere video şi a indicatoarelor de parcare, de orientare sau  informare;

n) Stabilirea şi modificarea tarifelor pentru serviciile prestate şi supunerea  spre aprobare către Consiliul Local în condiţiile legii;

o) Administrarea zonelor pietonale din centrul istoric al municipiului Sibiu;

p) Încasarea taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, în condiţiile prevăzute de lege şi de hotărârile Consiliului Local al Municipiului Sibiu și eliberarea avizelor emise în acest sens;

q) Asigură evidenţa garajelor amplasate pe terenurile proprietatea municipiului Sibiu. Urmărește și actualizează evidenţa beneficiarilor de garaje în colaborare cu Direcţia Fiscală Locală Sibiu;

r) Analizarea şi propunerea aprobării desfăşurării activităţii de comerţ stradal, prestări servicii, etc. pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, în colaborare cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi instituţiile şi servicile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu;

s) Proiectarea şi implementarea pistelor de biciclete în municipiul Sibiu;

ș) Închirierea căsuțelor și a standurilor de prezentare si vânzare amplasate de către serviciul public, pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu;

t) Implementează și gestionează stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCAUTARE SERVICII: