Primaria SibiuServicii Publice subordonate
Teatrul Național Radu Stanca Teatrul “GONG” Serviciul Public Baia Populară Sibiu Serviciul Public Grădina Zoologică Sibiu Direcția de Asistență Socială Sibiu Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu Poliţia Locală Sibiu Serviciul Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Spitalul Clinic de Pediatrie Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Direcţia Fiscală Locală Sibiu Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat Serviciul Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu Casa de Cultură a Municipiului Sibiu Management Salubrizare și Protecția Mediului Serviciul Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Direcția de Asistență Socială Sibiu

Direcția de Asistență Socială Sibiu
CONDUCEREA:

Director Executiv: Sabău Mihaela
p.Șef Serviciu Financiar: Frăţilă Ioan
CONTACT:

Adresa: B-dul Victoriei 1-3, Sibiu 550024, Romania
tel: 0040-0269-208930
fax: 0040-0269-224756
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Birou Alocații Familiale
tel: 0040-0269-208933

Birou Venit Minim Garantat
tel: 0040-0269-208932

Birou Protecția Copilului
tel: 0040-0269-208927 sau 0040-0269-208929

Serviciul de Asistență pentru Persoane cu Dizabilități
tel: 0040-0269-208928

Responsabil protecția datelor
tel: 0040-0269-208930
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address); .(JavaScript must be enabled to view this email address)

Căminul pentru persoane vârstnice
Adresa: str. George Coșbuc, nr. 20.
tel: 0269-211047

Cantina Municipiului Sibiu
Adresa: str. Calea Gusteriței, nr. 22.
tel: 0369-454430

Centrul de Servicii Comunitare
Adresa: str. Andrei Șaguna, nr. 21.
tel: 0369-446441

Adăpostul de Noapte
Adresa: P-ţa Iancu de Hunedoara, nr. 3.
tel: 0369-436000, 0799-812579

Centrul de terapie și recuperare pentru copii cu autism "Caleidoscop"
Adresa: Aleea Streiu, nr. 8, Sibiu, 550384, România.
tel: 0040-799812569.
e-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address).
Facebook: Centrul de terapie pentru copii cu autism "Caleidoscop", Sibiu.
PROGRAM DE LUCRU:

PROGRAM DE LUCRU
LUNI - JOI 7.30 -16.00; VINERI 7.30.-13.30

GHIȘEU
LUNI - JOI 8.00 -15.00; VINERI 8.00 - 12.00
Rapoarte de activitate 
Acte necesare aferente acestui serviciu  
Formulare necesare aferente acestui serviciu 

DESCRIERE

Direcția de Asistență Socială Sibiu s-a înfiintat începând cu data de 03.01.2002 ca serviciu public cu personalitate juridica în subordinea consiliului local, conform Hotarârii nr. 216/29.11.2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu. Urmare a noii legislatii adoptate în domeniul asistentei sociale, serviciul public a fost reorganizat prin Hotarârea nr. 76/27.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu functionând, începând cu data de 01.04.2003, sub denumirea de Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu.

Începând cu data de 01.04.2018 s-a aprobat prin HCL nr. 125/2018 schimbarea denumirii serviciului din Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu în Direcția de Asistență Socială Sibiu (D.A.S.).

Direcția de Asistență Socială Sibiu este structura specializată, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, pentru administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, având scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială

Direcția de Asistență Socială Sibiu este furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria:AF nr. 003118.

În subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică următoarele servicii sociale:

1. Centrul de servicii comunitare
     - Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu
     - Centrul de Asistență Medicală Comunitară
     - Clubul de zi pentru persoane vârstnice
2. Centrul "Caleidoscop" - pentru copii cu autism
3. Centrul "Adăpostul de noapte" - pentru persoane fără adăpost domiciliu sau reședință
4. Căminul pentru persoane vârstnice
5. Cantina Municipiului Sibiu

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCAUTARE SERVICII: