Primaria SibiuBirou Achiziții Directe

back
CONDUCEREA:

Şef birou: Rucărean Elena
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II
tel. (0040)-269-208881
fax. (0040)-269-208811
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Intocmeste Strategia anuala de achizitii publice, pe baza referatelor de necesitate intocmite si aprobate de catre ordonatorul de credite si transmise Directiei Investitii de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, precum si pe baza listei de investitii aprobate.
2. Intocmeste Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de achizitii publice.
3. Asigura aprobarea de catre ordonatorul de credite a Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice.
4. Asigura actualizarea Programului anual de achizitii publice, ori de cate ori este necesar.
5. Asigura publicarea Programului anual de achizitii publice pe SEAP.
6. Asigura desfasurarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare. In acest sens raspunde de :
   
   a. publicitatea achizitiilor publice
   b. Asigura transmiterea Raspunsului la clarificarile solicitate de catre operatorii economici referitor la achizitiile initiate
   c. Intocmeste referatele pentru numirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica
   d. Asigura desfasurarea propriu zisa a achizitiilor directe, in vederea atribuirii contractelor de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari
   e. Evalueaza, prin comisia de evaluare, ofertele depuse 
   f. Intocmeste procesele verbale / rapoartele de atribuire/anulare la achizitiile directe initiate
   g. Primeste si solutioneaza notificarile si contestatiile formulate in cadrul achizitiilor directe.
   h. Participa la intocmirea contractelor de achizitie publica
 
7. Asigura arhivarea dosarelor de achizitii publice  si a documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare
8. Intocmeste rapoarte si propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului.
9. Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.
10. Intocmeste fisele postului pentru personalul din subordine si le actualizeaza ori de cate ori situatia de fapt si reglementarile legale impun acest lucru.
11. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
12. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentele elaborate.
13. Serviciul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: