Primaria SibiuCompartiment Guvernanță Corporativă

back
CONDUCEREA:

CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Mansardă
tel. (0040)-269-506508
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Solicită întreprinderilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sibiu fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la activitatea întreprinderii publice, pe care le verifică, le centralizează și le transmite către Ministerul Finanțelor Publice, la termenele stabilite prin OG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016.
2. Raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului precedent, conform legislației în vigoare.
3. Raportează către Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului din cadrul Ministerului de Finanțe modul de implementare a prevederilor OG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016 la întreprinderile publice / societățile comerciale la care UATM Sibiu este acționar majoritar sau unic.
4. Elaborează și propune Scrisoarea de așteptări, respectiv actualizarea acesteia, la întreprinderile publice / societățile comerciale la care UATM Sibiu este acționar majoritar sau unic, după caz.
5.Elaborează și transmite către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și către Ministerul Finanțelor Publice și publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Sibiu raportul anual privind activitatea întreprinderilor publice conform OUG 109 / 2011.
6. Notifică întreprinderile publice / societățile comerciale la care UATM Sibiu este acționar majoritar sau unic orice aspecte cu privire la neîndeplinirea unor prevederi conform OG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare sau a oricărei legislații specifice în materie.
7. Analizează și verifică conformitatea Planului de administrare întocmit de administratorii întreprinderilor publice / societăților comerciale la care UATM Sibiu este acționar majoritar sau unic (atât componenta de administrare, cât și componenta de management) cu Srisoarea de așteptări aprobată.
8. Analizează indicatorii de performanță financiari și ne-financiari propuși spre negociere de administratorii întreprinderilor publice / societăților comerciale la care UATM Sibiu este acționar majoritar sau unic 
9. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte, cât şi cu compartimentele din aparatul  de  specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: