Primaria SibiuServiciul de Autorizare şi Control

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Stoian Mirela
CONTACT:

Adresă: Piața Mică, nr. 25 - La Parter
tel. (0040)-269-208854
fax. (0040)-269-208823
mail

DESCRIERE

1. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte acordurile de funcţionare pentru spaţiile destinate comercializării produselor și serviciilor de piață.
2. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
3. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcţionare.
4. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
5. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcţionare sezoniere pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață, desfăşurate de către agenţii economici în zone publice.
6. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.
7. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcţionare.
8. Modifică acordurile de funcţionare în legătură cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, programul de funcţionare al agentului economic la punctual de lucru autorizat, precum şi în legătură cu suprafaţa destinată activităţii autorizate a agentului economic.
9. Modifică programul de funcţionare ca sancţiune pentru nerespectarea normelor legale de convieţuire socială.
10. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfăşurare a practicilor comerciale în ceea ce priveşte “ vânzarea de lichidare “ şi “ vânzarea de soldare“ (notificare).
11. Eliberează la cerere adeverinţe care să certifice documente emise de Primăria Municipiului Sibiu în legătură cu autorizaţiile pentru persoane fizice şi asociaţii familiale în perioada 2002-2008.
12. La cererea oricărei instituţii emite documente justificative care atestă legalitatea emiterii acordurilor de funcţionare şi/sau autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
13. Ţine evidenţa electronică a tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestari servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare  servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu şi a altor instituţii interesate.
14. Pregăteşte referate şi informări referitoare la acordurile de funcţionare eliberate agenţilor economici.
15. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din  Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfăşurării unor activităţi complexe.
16. Întocmeşte informări şi rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.
17. Urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul activităţilor comerciale: producţie, prestări servicii, alimentaţie publică şi comerţ, exercitarea acestor activităţi numai în locurile autorizate, întocmeşte acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestor activităţi.
18. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
19. Asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
20. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local în regim de taxi şi autorizaţiile taxi.
21. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte fişele de valabilitate ale autorizaţiilor de transport public local în regim de taxi şi fişele de valabilitate ale autorizaţiilor taxi.
22. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, şi întocmeşte contractele de atribuire în gestiune delegată.
23. Analizează şi supune spre aprobare documentaţiile privind suspendarea autorizaţiilor taxi.
24. Analizează şi supune spre aprobare documentaţiile privind retragerea autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi ale autorizaţiilor taxi.
25. Analizează, soluţionează documentaţia şi emite duplicate ale autorizaţiilor de transport în regim de taxi sau ale autorizaţiilor taxi.
26. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, privind cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate.
27. Participă la montarea sau demontarea ecusoanelor pe portierele autovehiculelor taxi în situaţiile prevăzute de lege.
28. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de transport public local, în regim de taxi.
29. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului  Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local în regim de închiriere.
30. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria MunicipiuluiSibiu şi întocmeşte fişele de valabilitate ale autorizaţiilor de transport public local în regim de închiriere şi fişele de valabilitate ale copiilor conforme privind transportul de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.
31. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte copia conformă pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.
32. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi emite contractul de atribuire a gestiunii delegate, privind executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere.
33. Analizează documentaţia şi supune spre aprobare, retragerea autorizaţiei  
de transport persoane în regim de închiriere.
34. Analizează documentaţia şi supune spre aprobare, suspendarea copiei  conforme a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere.
35. Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi emite duplicate ale autorizaţiilor de transport persoane în regim de închiriere sau ale copiilor conforme.
36. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de  transport public local de persoane în regim de închiriere.
37. Desfăşoară şi participă la acţiuni de îndrumare şi control împreună cu celelalte autoritaţi abilitate în domeniu, cum ar fi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliţia Rutieră, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Direcţia Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă.
38. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului  Sibiu şi întocmeşte autorizaţia de dispecerat taxi.
39. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte fişa de valabilitate a autorizaţiei de dispecerat.
40.Analizează şi supune spre aprobare documentaţia privind retragerea autorizaţiei de dispecerat taxi.
41.Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi eliberează duplicate ale autorizaţiilor de dispecerat.
42.Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de dispecerat.
43.Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de circulaţie conform H.C.L. nr.84/2003.
44. Exercită controlul împreună cu instituţiile abilitate privind deţinerea autorizaţiei de circulaţie de către  autovehiculele care circulă pe străzile din    Municipiul Sibiu pe care sunt instalate indicatoare de limitare a masei maxime autorizate.
45.Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte certificatele de înregistrare pentru vehiculele cu mişcare lentă.
46. Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi  radiază din circulaţie vehiculele cu mişcare lentă.
47. Analizeaza documentaţia şi eliberează duplicate ale certificatelor de    înregistrare.
48. Verifică, controlează şi sancţionează nerespectarea dispoziţiilor legale  de
înregistrarea vehiculelor cu mişcare lenta.    
49. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului   Sibiu şi întocmeşte licenţele de traseu pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale.
50. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fişele de valabilitate ale acestora, precum şi copiile conforme ale autorizaţiilor de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
51. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local de mărfuri în regim contractual şi copiile conforme ale acestora. 
52. Colaborează cu compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfăşurării unor activităţi complexe.
53. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la şefii ierarhici.

   A. Compartimentul autorizare activităţi comerciale

1. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte acordurile de funcţionare pentru spaţiile destinate comercializării produselor și serviciilor de piață.
2. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
3. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcţionare.
4. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
5. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcţionare sezoniere pentru comercializarea produselor și serviciilor de piață, desfăşurate de către agenţii economici în zone publice.
6. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile.
7. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcţionare.
8. Modifică acordurile de funcţionare în legătură cu denumirea, sediul, obiectul de activitate, programul de funcţionare al agentului economic la punctual de lucru autorizat, precum şi în legătură cu suprafaţa destinată activităţii autorizate a agentului economic.
9. Modifică programul de funcţionare ca sancţiune pentru nerespectarea normelor legale de convieţuire socială.
10. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfăşurare a practicilor comerciale în ceea ce priveşte “ vânzarea de lichidare “ şi “ vânzarea de soldare “ (notificare).
11. Eliberează la cerere adeverinţe care să certifice documente emise de Primăria Municipiului Sibiu în legătură cu autorizaţiile pentru persoane fizice şi asociaţii familiale în perioada 2002-2008.
12. La cererea oricărei instituţii emite documente justificative care atestă legalitatea emiterii acordurilor de funcţionare şi/sau autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
13. Ţine evidenţa electronică a tuturor agenţilor economici din municipiu care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publică, prestari servicii şi producţie, furnizând informaţiile necesare  servicilor existente în Primăria Municipiului Sibiu şi a altor instituţii interesate.
14. Pregăteşte referate şi informări referitoare la acordurile de funcţionare eliberate agenţilor economici.
15. Colaborează cu toate compartimente de specialitate din  Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfăşurării unor activităţi complexe.
16. Întocmeşte informări şi rapoarte cerute de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, avizate de către primar.
17. Urmăreşte aplicarea hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu în domeniul activităţilor comerciale: producţie, prestări servicii, alimentaţie publică şi comerţ, exercitarea acestor activităţi numai în locurile autorizate, întocmeşte acordurile si avizele prevăzute de lege pentru desfăşurarea acestor activităţi.
18.  Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
19. Asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
20. Compartimentul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale primarului Municipiului Sibiu, ori primite de la şefii ierarhici.
          
   B. Compartimentul de Autorizare pentru servicii de transport public local

   Activitatea de transport în regim de taxi:

1. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local în regim de taxi şi autorizaţiile taxi.
2. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte fişele de valabilitate ale autorizaţiilor de transport public local în regim de taxi şi fişele de valabilitate ale autorizaţiilor taxi.
3. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, şi întocmeşte contractele de atribuire în gestiune delegată.
4. Analizează şi supune spre aprobare documentaţiile privind suspendarea autorizaţiilor taxi.
5. Analizează şi supune spre aprobare documentaţiile privind retragerea autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi ale autorizaţiilor taxi.
6. Analizează, soluţionează documentaţia şi emite duplicate ale autorizaţiilor de transport în regim de taxi sau ale autorizaţiilor taxi.
7. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu, privind cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii delegate.
8. Participă la montarea sau demontarea ecusoanelor pe portierele autovehiculelor taxi în situaţiile prevăzute de lege.
9. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de transport public local, în regim de taxi.

   Transportul în regim de închiriere şi serviciul de închiriere:    

10. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului  Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local în regim de închiriere.
11. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria MunicipiuluiSibiu şi întocmeşte fişele de valabilitate ale autorizaţiilor de transport public local în regim de închiriere şi fişele de valabilitate ale copiilor conforme privind transportul de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.
12. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte copia conformă pentru efectuarea transportului de persoane în regim de închiriere sau a serviciului de închiriere.
13. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrata la Primăria Municipiului Sibiu şi emite contractul de atribuire a gestiunii delegate, privind executarea serviciului de transport persoane în regim de închiriere.
14. Analizează documentaţia şi supune spre aprobare, retragerea autorizaţiei  
de transport persoane în regim de închiriere.
15. Analizează documentaţia şi supune spre aprobare, suspendarea copiei  conforme a autorizaţiei de transport persoane în regim de închiriere.
16. Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi emite duplicate ale autorizaţiilor de transport persoane în regim de închiriere sau ale copiilor conforme.
17. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de  transport public local de persoane în regim de închiriere.
18. Desfăşoară şi participă la acţiuni de îndrumare şi control împreună cu celelalte autoritaţi abilitate în domeniu, cum ar fi: Autoritatea Rutieră Română, Registrul Auto Român, Poliţia Rutieră, Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Direcţia Finanţelor Publice, Inspectoratul Teritorial de Muncă

   Activitatea de dispecerat la transporturile efectuate în regim de taxi:

19. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului  Sibiu şi întocmeşte autorizaţia de dispecerat taxi.
20. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte fişa de valabilitate a autorizaţiei de dispecerat.
21. Analizează şi supune spre aprobare documentaţia privind retragerea autorizaţiei de dispecerat taxi.
22. Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi eliberează duplicate ale autorizaţiilor de dispecerat.
23. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activităţile de dispecerat.

   Activitatea de autorizare a circulaţiei mijloacelor de transport pe străzile Municipiului Sibiu cu limitare de tonaj:

24. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de circulaţie conform H.C.L. nr.84/2003.
25. Exercită controlul împreună cu instituţiile abilitate privind deţinerea autorizaţiei de circulaţie de către  autovehiculele care circulă pe străzile din Municipiul Sibiu pe care sunt instalate indicatoare de limitare a masei maxime autorizate.
 Activitatea de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării:
26. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte certificatele de înregistrare pentru vehiculele cu mişcare lentă.
27. Analizează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi  radiază din circulaţie vehiculele cu mişcare lentă.
28. Analizeaza documentaţia şi eliberează duplicate ale certificatelor de înregistrare.
29. Verifică, controlează şi sancţionează nerespectarea dispoziţiilor legale  de
înregistrarea vehiculelor cu mişcare lenta.    
Activitatea de autorizare a transportului public local: 
30. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte licenţele de traseu pentru serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale.
31. Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fişele de valabilitate ale acestora, precum şi copiile conforme ale autorizaţiilor de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.
32.Analizează, soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile de transport public local de mărfuri în regim contractual şi copiile conforme ale acestora. 
33. Colaborează cu compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului Sibiu în vederea desfăşurării unor activităţi complexe.
34. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
35.Asigură înregistrarea corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia   
cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
36. Compartimentul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local Municipal sau dispoziţii ale Primarului Municipiului Sibiu ori primite de la şefii ierarhici.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: