Primaria SibiuSOLICITARE INFORMAȚII

Persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public

Prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu nr. 558/2017 s-au stabilit persoanele abilitate să furnizeze informaţii de interes public conform Legii nr. 544/2001, după cum urmează:

Spătari Georgeta - şef serviciu
Brătilescu Cristina - consilier superior
Gheorghe Elena - consilier superior
Brote Laura - consilier superior
Vasiu Eugenia - inspector de specialitate
Frăcea Diana - consilier asistent
Trif Cristina - consilier superior
Todoran Xonia - consilier asistent

Date Contact:
Nr. Telefon - 0269.208.910
                  - 0269.208.912
                  - 0269.208.915
                  - 0269.208.916
                  - 0269.208.917
E-mail: cic@sibiu.ro

Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
- Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.
RAPOARTE privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice

Fişierele sunt în format .PDF. Pentru a deschide un fişier PDF aveţi nevoie de programul Acrobat Reader, care se distribuie gratuit.