Primaria SibiuDIRECTOR

Dacă doriţi să fiţi înscris în Cartea de adrese a Primăriei Sibiu, vă rugăm să ne trimiteţi datele firmei prin E-MAIL.
Vă mulţumim!

Grupul Tehnic “Independenţa”

Categoria: Licee şi Grupuri Şcolare back
DESCRIERE:

Amplasat în interiorul centurii a 4-a de fortificaţii a Sibiului medieval, lângă o fostă fabrica de utilaje mecanice, Rieger, astăzi S.C. „Independenţa” S.A. – Grupul Şcolar „Independenta” adăposteşte în incinta corpului B un monument istoric „Turnul Pulberăriei ” – consfinţind pentru trecut, prezent şi viitor vocaţia de şcoală cu profil tehnic.
Tradiţiile meşteşugăreşti şi industriale ale zonei au dus la fondarea fabricii Rieger în anul 1868. Lângă această, pe str. Ocnei a luat fiinţă o şcoală de arte şi meserii, care după Legea învăţământului din 1948 devine Scoala profesională de ucenici a Uzinei Independenta.
Între anii 1951-1955 şcoală a pregătit muncitori calificaţi în meseriile de strungar, frezor, conducător auto şi turnător. Din 1959 funcţionează în paralel scoala postliceala având clase în profil de electrotehnica şi proiectanţi pentru industrie cu durata studiilor de doi ani. Acelaşi an, 1959, constituie debutul Şcolii Tehnice de Maiştrii ( mecanici şi prelucrători prin aşchiere), formele de învăţământ zi şi seral.
Din 1960, scoala primeşte numele Grupul Şcolar Independenta, între anii 1971-1989 funcţionând sub numele de „Liceul Mecanic nr. 1” şi „Liceul Independenta”. În această structură şcoală a funcţionat până în 1989.
După 1989 şcoală a revenit la numele de Grup Şcolar Independenta. În această perioadă a început o transformare radicală a şcolii prin introducerea unor meserii noi, adaptate cerinţelor.
În anul 1993 G.S.I. a preluat fosta şcoală profesională de transporturi auto, situată în apropiere, care avea la data respectivă 250 elevi pregătiţi în general în meseria de sofer-mecanic auto.
Din 1993 scoala dispune de trei corpuri de clădire distincte, situate în apropierea trecerii dintre Oraşul de jos şi cartierul Terezian:
- Corpul C – clădirea de pe str. Gladiolelor nr.6, construită în 1767, fosta cazarma militară habsburgica preluata în 1993.
- Corpul A – clădirea de pe str. Gladiolelor nr. 2 (sediul central) construită în 1953, preluata în 1963, în incinta găsindu-se alături de spaţiile de învăţământ internatul şi cantină.
- Corpul B - clădirea de pe str. Ocnei nr.33, construită în anul 1921, situată lângă Poarta Ocnei care făcea parte din a IV-a centura de fortificaţii a Sibiului.
La ora actuală restructurarea şcolii este în linii mari încheiata, dar procesul de racordare permanentă la cerinţele pieţei muncii impun un răspuns adecvat acestor cerinţe.
În prezent procesul de învăţământ la Gr. Sc. Ind. C-tii de Maşini “Independenta” este structurat după cum urmează:
Liceu zi- durata de şcolarizare:4 ani
tehnologică
- tehnic
-tehnician de telecomunicaţii
-tehnician operator tehnici de calcul
-tehnician operator text/imagine
- servicii
-tehnician în activităţi de poştă
Liceu seral- clasa a XI-a
teoretica-uman ştiinţe sociale
tehnologică
-tehnic tehnician în transporturi
Liceu frecventa redusă – clasele: a IX-a, a-X-a şi a XI-a
teoretica-uman - ştiinţe sociale
Şcoala de arte şi meserii - durata de şcolarizare:2-3 ani- 2 ani învăţământ obligatoriu
şi 1 an completare la cerere, pentru continuarea studiilor
mecanica
-lucrator în lăcătuşerie mecanică
structuri
-lucrator în mecanică de motoare
electric
-lucrator în electrotehnica

CONTACT:

Str. Gladiolelor Nr. 2
Tel. 0269/221806
E-mail:independenta_77@yahoo.com

rCĂUTARE ADRESE: