ARHIVA PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

14.01.2013

Proiect de hotarare supus dezbaterii publice

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat :

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării programului de circulaţie pentru autobuzele nr. 1, 117 şi 14 aparţinând S.C. Tursib S.A şi desfiinţarea traseului nr.19

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectul de hotărâre sus-menţionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de raportul de specialitate.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: