Primaria SibiuComponenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componența comisiilor de specialitate este următoarea :

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului:
* Bokor Corina - președinte
* Birk Ecaterina - secretar
* Gârleanu Maria - membru
* Cândea Ioan-Ciprian - membru
* Mitrea Vasile-Tiberiu - membru

2. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor:
* Grecu Bianke-Marion - președinte
* Pavel Anita - secretar
* Stroie Ioan - membru
* Simtion Claudia Mery - membru
* Fotache Robert Nicolae - membru

3. Comisia de comerț şi servicii publice:
* Fazakas Ekaterina-Annemarie - președinte
* Drăgan Tiberiu-Cornel - secretar
* Moșin Daniel - membru

4. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
* Pinter Zeno Karl - președinte
* Mezei Paul Constantin - secretar
* Cotârlă Liviu - membru
* Nartea Monica - membru
* Bibu Adrian-Cosmin - membru

5. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement şi tineret:
* Hermann Gerold - președinte
* Lerner Helmut - secretar
* Kiss Lorant - membru
* Colceriu Elena-Manuela - membru
* Fulea Ciprian-Gheorghe - membru

6. Comisia Socială a Consiliului Local al Municipiului Sibiu:
* Gârleanu Maria - președinte
* Fazakas Ekaterina-Annemarie - secretar
* Mezei Paul Constantin - membru
* Stroie Ioan - membru
* Fulea Ciprian-Gheorghe - membru