Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea :

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului:
* Bokor Corina - preşedinte
* Birk Ecaterina - secretar
* Gârleanu Maria - membru
* Cândea Ioan-Ciprian - membru
* Mitrea Vasile-Tiberiu - membru

2. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
* Grecu Bianke-Marion - preşedinte
* Pavel Anita - secretar
* Stroie Ioan - membru
* Simtion Claudia Mery - membru
* Fotache Robert Nicolae - membru

3. Comisia de comerţ şi servicii publice:
* Fazakas Ekaterina-Annemarie - preşedinte
* Drăgan Tiberiu-Cornel - secretar
* Moșin Daniel - membru

4. Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
* - - preşedinte
* Pinter Zeno Karl - secretar
* Mezei Paul Constantin - membru
* Cotârlă Liviu - membru
* Nartea Monica - membru

5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret:
* Hermann Gerold - preşedinte
* Lerner Helmut - secretar
* Kiss Lorant - membru
* Pop Răzvan-Codruț - membru
* Colceriu Elena-Manuela - membru

6. Comisia Socială a Consiliului Local al Municipiului Sibiu:
* Gârleanu Maria - preşedinte
* Fazakas Ekaterina-Annemarie - secretar
* Mezei Paul Constantin - membru
* Pop Răzvan-Codruț - membru
* Stroie Ioan - membru