Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 15.02.2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back


Şedinţa începe la ora 13:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.2 şi alin.3. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Mariana Hașu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Elena Minodora Budin, d-na Camelia Burlacu, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid Cora Fodor: 
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați în primul rând bună ziua. 
În temeiul art. 39 alin.2 şi alin.3 din Legea 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, a fost convocat Consiliul Local în ședință extraordinară. Din 22 de consilieri sunt prezenţi 20 (Absenți: dl. consilier Vasile Tiberiu Mitrea, dl. consilier Niedermaier.) De la punctul 13 din ordinea de zi a fost prezent la ședință și dl. consilier Paul Helmut Niedermaier, numărul consilierilor prezenți fiind de 21). 
Întrucât consiliul este legal constituit declar ședința deschisă și predau conducerea acesteia d-nei consilier Maria Gârleanu. 
D-na consilier Maria Gârleanu : 
Stimați colegi, stimați invitați înainte de a începe ședința, v-aș ruga să păstrăm un moment de reculegere în memoria fostului coleg, domnul consilier doctor Tălău Ghiorghe.
S-a păstrat un moment de reculegere.
D-na consilier Maria Gârleanu: 
Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Maria Gârleanu: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinei de zi a fost adoptat .

D-na consilier Maria Gârleanu: Trecem la ordinea de zi. Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 42/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, AGENDA CULTURALĂ, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2017, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul  finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 43/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, aprobat prin H.C.L. nr. 2/2017, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 44/2018 pentru modificarea și completarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin H.C.L. nr. 3/2017, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul patru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Deviere rețele strada Drumul Ocnei" - faza PT+DE.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 45/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Deviere rețele strada Drumul Ocnei" - faza PT+DE, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parc skateboard". 
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 46/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare parc skateboard", cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul șase.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lacul lui Binder" - faza DALI.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 47/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lacul lui Binder" - faza DALI, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul șapte.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Tractorului" - faza DALI.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 48/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Tractorului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul opt.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare toaletă publică în Parcul Sub Arini" - faza SF.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 49/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Amenajare toaletă publică în Parcul Sub Arini" - faza SF, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul nouă.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Căsuța bebelușului în parcul Sub Arini" - faza SF.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 50/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Căsuța bebelușului în parcul Sub Arini" - faza SF, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul zece.
10. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cadrul H.C.L. nr. 38/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 51/2018 privind îndreptarea erorii materiale din cadrul H.C.L. nr. 38/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Extindere corp școală și construire sală de sport la Școala Gimnazială Nicolae Iorga Sibiu", faza SF, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul unsprezece.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor. 
Se înscrie cineva la cuvânt?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 52/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 53/2018 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (20 pentru).

A venit la ședință și domnul consilier Paul Helmut Niedermaier.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2018.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Referitor la acest proiect, la raportul privind aprobarea bugetului local, Direcția Economică face următoarea rectificare cu privire la sumele defalcate din TVA menționate în pagina 1 a raportului de specialitate, respectiv, plata hotărârilor judecătorești din sumele defalcate din TVA. Aceste sume au trecut din acest an în sarcina Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. 
Cu această clarificare supun la vot proiectul. Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2018, cu unanimitate de voturi (21 pentru).

D-na primar Astrid Cora Fodor:
Doamna președintă vreau să spun și eu câteva cuvinte acum dacă îmi dați voie? Pot să spun și după? Vreau să precizez că din punctul nostru de vedere este un buget care ne nemulțumește total prin faptul că, datorită  modificării legii fiscale fără măsuri compensatorii, la bugetul local noi pierdem 55 de milioane de lei. Ca să înțelegeți cu toți ce înseamnă 55 de milioane de lei, vreau să vă dau câteva exemple ce puteam face cu 55 de milioane de lei. Cu 55 de milioane de lei puteam reabilita 50-60 de străzi de pământ sau dacă vorbim de obiectivele noastre de investiții din această sumă puteam realiza: Liceul de Artă, puteam să reamenajăm Lacul lui Binder, putem să reabilităm Baia Populară și putem să facem skate park-ul și mă refer aici la toate patru cumulat nu la unul din aceste obiective. Soluția pentru rezolvarea acestei probleme este tot la cei care au generat-o și este foarte simplă, prin majorarea cotei care revine administraţiei publice locale din impozitul pe venit colectat la nivelul UAT-ului  Sibiu. La ora actuală din impozitul pe venit care este colectat la nivelul Municipiului Sibiu, ne este restituit 43%. Cred că ar fi cazul ca guvernanții să reanalizeze acestă problemă. La nivelul Asociației Municipiilor din România se fac demersuri insistente pentru a se ridica acest procentaj adică să se restituie o sumă mai mare pentru că de fapt ar fi singura soluție morală. 
Noi anul acesta, nu am luat în considerare creșterea impozitelor, care ar fi cealaltă variantă pentru a ne crește veniturile. Drept urmare secțiunea de funcționare este alcătuită din excedentul nostru bugetar care ne permite în această situație să ne continuăm proiectele și investițiile pe care le-am propus. Acest lucru am vrut să-l știți, că bugetul local este mai mic cu 55 de milioane de lei, dintr-o tăietură de pix. Mulțumesc.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Pe acest proiect eu vă propun o discuție mai amplă și pornesc de la denumirea economică a bugetului unei autorități locale. Strategia, fundamentele, planificarea și controlul acțiunilor unei autorități locale o constituie bugetul acesteia. Bugetul Sibiului pe 2018 arată generos, dar generos nu datorită faptului că se colectează mai multe taxe la stat și chiar datorită faptului că a fost diminuat cu actualele modificări date de Codul fiscal. Eu mi-am făcut toate calculel, doamna primar, în milioane de euro și o să mă exprim așa- bugetul local a fost diminuat cu 13 milioane de euro. Totalul bugetului funcționare și  dezvoltare este de 150 de milioane de euro, din care 80 milioane de euro este excedentul bugetar. Dacă scădem din 150 de milioane, 80 milioane, rămân 70 de milioane pentru cheltuielile de funcționare ale activității Primăriei Municipiului Sibiu, activități de învățământ, sănătate, cultură, ordine publică, salubritate, deszăpezire, susținerea Tursib prin subvenția pentru pensionari și altele care țin de activitatea Primăriei Sibiu. Practic dacă nu era acest excedent bugetar, se puneau în discuție absolut toate investițiile pe care  Primăria Municipiului le-a dorit să le facă. Dar, spre bucuria noastră, nu se întâmplă așa tocmai pentru faptul că avem această rezervă. Vizavi de acest excedent bugetar, în spațiul public se vehiculează o serie de informații, unele mai mult sau mai puțin avizate. 
Să îmi dați voie să îmi dau și eu o părere, pe care am spus-o și în mai multe forumuri. Punctul meu de vedere este următorul: cei 80 de milioane euro excedent bugetar, provin din mai mulți ani, inclusiv din mandatul precedent. Ele se cumulează în fiecare an și fostul primar, domnul Iohannis și actualul  primar, doamna Fodor, ca buni gospodari, și de altfel,  ca mulți alți primari  din România, și-au creat o rezervă pentru a ataca proiectele mari, cu valoare mare, care se desfășoară pe mai mulți ani. În acest fel, vedeți modificarea legislației în vigoare, aceste proiecte ar avea asigurată finanțarea. În acest an discutăm de amenajarea complexului de agrement, discutăm de amenajarea lacului Binder, despre amenajarea și construcția skate park-ului, de asemenea  începerea construcției a patru blocuri pentru zona socială, nu mai vorbim de lucrările ce țin de pachetele de străzi. Toate acestea nu se vor finaliza într-un singur an. Primarul prin aceste rezerve, spun eu, este părerea mea personală, a vrut să fie sigur că are această finanțare. Când va fi cheltuit tot excedentul bugetar ține de strategia politică a edilului,  care își respectă proiectele promise și care sunt demarate la momentul oportun și strategic. 
Cu toții am ridicat mâna și am votat bugetul  în fiecare an. Fiecare consilier în cadrul bugetului și-a susținut anumite proiecte. În ceea ce mă privește, dacă din punct de vedere politic mă ocup de cartierul Lazaret, sunt cea care am făcut demersuri și am susținut investiții la nivelul pachetelor de străzi, la nivelul școlii generale din cartier, școala Ioan Slavici la care anul acesta se încheie procesul de reabilitare prin modernizarea sălii de sport. Menționez că, la această școală au fost făcute investițiile interioare toate : băile, reabilitarea termică, geamuri termopane, gardul, toată zona verde, rămânând sala de sport care se finalizează anul acesta.  Astfel elevii și cadrele didactice învață în condiții corespunzătoare la școala  din Lazaret. Dar la fel ca mine au făcut toții consilieri, nu sunt eu mai specială decât ceilalți. Cum toți am fost implicați în problemele Sibiului prin votul bugetelor anuale, haideți să fim cu toții răspunzători și de finalizarea investițiilor și implicarea serviciilor care se ocupă de acestea. Rolul nostru nu este numai să ridicăm mâna în Consiliul Local ci și să  urmărim cu atenție toate proiectele în derulare. Nimeni nu ne-a împiedicat să luăm poziție acolo unde lucrurile nu au fost în regulă.
Un alt aspect pe care vreau să îl prezint, se referă la procedurile de achiziții care au devenit un calvar pentru toți bugetarii nu numai pentru autoritățile locale. Ele întârzie efectiv investițiile, regulile în acest caz sunt făcute parcă  să încurce și să împiedice dezvoltarea economică, mediul privat nu are aceste reguli și se mișcă mult mai repede. 
De aceea, profit de faptul că suntem aici mai multe forțe politice, solicit implicarea tuturor forțelor politice în schimbarea legislației în acest domeniu. Știu că suntem încă în faza în care, putere și opoziție arătăm cu degetul unii  spre alți și o ținem așa de o bună bucată de vreme: "noi suntem mai buni, ei sunt mai răi",  "ei sunt mai penali decât penalii noștri", cam așa merg discuțiile în spațiul public. Vă spun că societatea s-a săturat de aceste discuții și să ne apucăm de treabă dacă am venit în Consiliul Local și vrem să facem treabă. 
Contez în anul 2018 pe sprijinul dumneavostră, a tuturor consilierilor și în principal pe sprijinul șefilor de servicii, mă refer la Serviciul tehnic, la Serviciul investiții, la Serviciul școli, la Serviciul de proiecte cu finanțare internațională. Sunt absolut sigură că noi consilierii făcând un parteneriat cu aceste persoane vom face lucruri bune și trainice. 
Deci pentru 2018, aparatul de specialitate al Primăriei, șefii de servicii trebuie să apese pedala de accelerație pentru a ajunge la un ritm cel puțin egal cu cel din mediul privat. La fel cum avem speranța că vor fi modificări și schimbări cel puțin în ceea ce privește relaxarea problemei achizițiilor. 
Stimați colegi, execuția bugetului pe anul 2018 ține mult și de implicarea noastră pentru că, conform legii avem dreptul și capacitatea de a rezolva și gestiona problemele colectivității locale care ne-a trimis aici prin vot, de a rezolva aceste probleme în cadrul legal, pe propria răspundere și în favoarea populației Municipiului Sibiu. O parte importantă a treburilor publice din Municipiul Sibiu sunt în spatele nostru. De aceea eu îmi asum alături de dumneavoastră doamna Primar bugetul, vă doresc mult spor și cred că sunt în asentimentul colegilor că aveți alături  întreaga echipă de consilieri pentru a pune în practică ce v-ați propus. 
Am văzut un buget cu foarte multe proiecte. Proiecte foarte, foarte bune pe care multe, multe comunități și-ar dori să le facă și nu le pot face, noi avem oportunitatea și șansa să le facem și ne dorim ca și dumneavoastră să le facem. 
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Vă mulțumesc doamna consilier. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, Consiliul Local are foarte multe competențe și atribuții nu chiar numai să voteze proiecte și e bine că doriți să le exercitați.
Dacă facem ca un fel de dezbatere, vreau să vă informez câte probleme avem pe linie de achiziții publice și vă dau două exemple. Un exemplu, procedura de contractare a reabilitării Băii Populare. Procedură contestată de unul dintre participanți fără nici o bază legală. Deci la prima instanță la care s-a prezentat, la agenția la ANAF, respinsă. La CNSC respinsă. S-a dus la Curtea de Apel Alba Iulia  (toate înseamnă luni de zile de întindere a procedurii) pe toate cele 22 sau 25 de puncte care le-a invocat, toate respinse  de către instanță, dar Primăria Sibiu a pierdut șase luni sau aproape opt luni de zile stând și așteptând sentințe. Acest contestatar nu plătește nimic, nu suportă nici o sancțiune, nici o daună pentru faptul că pe noi ne-a blocat opt luni de zile, este un exemplu. Nu este singurul exemplu. Suntem blocați la Piața Mică 22, unde trebuie să adăugăm niște lucrări pentru obținerea autorizației la incediu, de același contestatar, care din nou contestă și acolo. Nimeni nu pățește nimic. Odată legislația prevedea o garanție care o pierdeai dacă pierdeai procesul. Acum poate fiecare să conteste într-o veselie, deci, este absolut necesar ca această legislație să fie schimbată. Sunt sume mari care stau astfel blocate și nu se înaintează, așa se poate întâmpla la fiecare procedură importantă care o avem în derulare, unde este o luptă între constructori și pur și simplu fiecare utilizează această posibilitate în domeniul contestațiilor fără să suporte nici o consecință. Sunt multe exemple de genul acesta, aproape nicio procedură pentru o lucrare nu poți să spui că nu îți va fi contestată. Procedura, acum mi-a spus doamna director Pop, că procedura privind Liceul de Artă, la Alba Iulia, la Curtea de Apel, am câștigat procesul. Este normal să stăm luni de zile, să ne tot judecăm și nimeni să nu suporte nimic? Ar trebui obligatoriu schimbată legislația. Noi am făcut demersuri în acest sens, nu numai noi. V-am mai informat în acest sens, Asociația Municipiilor a devenit foarte activă, face demersuri în acest sens. Trebuie să vă spun că primarii sunt uniți, indiferent de culoarea politică, ei sunt primari și știu că trebuie să ducă lucrurile înainte și toată lumea exprimă aceeași opinie dar, nu este suficient ca edilii să fie uniți. Este  necesar ca "cineva" să schimbe legea și atunci este foarte important ca din toate părțile să se acționeze în această direcție. 
Și în altă ordine de idei. Cred că nu mai avem alte proiecte pe ordinea de zi, mai avem alte proiecte pe ordinea de zi? 
D-na consilier Maria Gârleanu: Nu.
D-na primar Astrid Cora Fodor: Eu v-am prezentat pe masă Raportul anual al Primarului, întocmit conform prevederilor Legii 215/2001.
Acest raport oglindește activitatea Primăriei și a Serviciilor Publice o muncă de echipă susținută dar eu consider că din această echipă faceți și dumneavoastră parte, pentru că fără susținerea constantă pe care am avut-o din partea Consiliului Local, noi nu am fi avut acest rezultat și nu am fi putut înainta, în felul în care cu toate greutățile legislative pe care le-am avut am putut înainta. Vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și felul în care ați tratat problemele Municipiului Sibiu, atât în numele executivului cât și al meu personal și sper că în continuare vom putea lucra în același mod pentru că noi avem un singur interes, ca Sibiul să meargă înainte, să nu rămână pe loc sau să dea înapoi. Din acest motiv v-aș ruga și pe dumneavoastră dacă puteți să susțineți schimbarea legislației fiscale, este foarte important, partidul dumneavoastră este la guvernare, se știu problemele, există o deschidere, să se și finalizeze.
Poftiți domnul consilier.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Eu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră aici, dar noi  trebuie să avem siguranța că au fost sesizate organele competente vizavi de aceste neajunsuri care există. Noi vorbim aici, este totul în regulă dar trebuie să avem exemple concrete, să spunem că din cauza asta am pierdut, că ne judecăm, sesizări concrete. Date fiind aceste sesizări, probabil că se vor lua măsuri la nivel guvernamental.
D-na primar Astrid Cora Fodor: 
Aceste sesizări există și v-am spus că se centralizează la nivel de țară, municipii, colegii mei se întâlnesc cu secretari de stat.  Nu este ușor să schimbi. Dar dacă există voință și dacă la fiecare nivel se discută și fiecare încearcă să explice cât e de dificil și că așa nu se mai poate, nu zic că se va da 66%, cum cerem noi, în prima fază înapoi. Dar și dacă se va da 55% sau 60%, este un pas mare înainte.

D-na consilier Maria Gârleanu:
Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci vă mulțumesc, ședința s-a încheiat, ne întâlnim în 26 februarie vor fi comisiile și în 28 va fi ședința ordinară de consiliu.

Şedinţa se încheie la ora 14:30
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                    Maria Gârleanu                                                                              Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței extraordinare din data de 15.02.2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: