Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 23.06.2016

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri care urmează să fie validaţi sunt prezenţi la şedinţă 23.    

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:


 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 166/1/2016 privind alegerea comisiei de validare, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 167/2/2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 05 iunie 2016, cu unanimitate de voturi.
    (consilerul al cărui mandat este validat se abține de la vot).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 168/3/2016 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 169/4/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, cu 22 voturi pentru și 1 vot abținere (d-na consilier Ecaterina Birk).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 170/5/2016 privind alegerea doamnei viceprimar Bokor Corina, cu 22 voturi pentru și 1 vot anulat.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 171/6/2016 privind alegerea d-lui viceprimar Pop Răzvan-Codruț cu 19 voturi pentru și 4 voturi anulate.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 172/7/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 173/2016 privind constituirea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 174/2016 privind alegerea preşedintelui pentru ședința Consiliului Local din data de 30 iunie 2016 cu 22 voturi pentru și 1 vot abţinere (d-na consilier Ecaterina Birk).


Şedinţa se încheie la ora 12:40.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             
Preşedinte de vârstă: Helmut-Paul Niedermaier
Asistenţi: consilier:  Elena-Manuela Colceriu                                         Contrasemnează
               consilier:  Răzvan-Codruț Pop                                                       Secretar
                                                                                                                      Dorin Ilie NistorMinuta şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 23.06.2016 (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: