Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 25.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 21, absenți motivat 2 (dl. consilier Traian-Cornel Drăgan și dl. consilier Helmut-Paul Niedermaier), şedinţa fiind legal constituită. 

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:


 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 238/2016 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 239/2016 privind acordarea unui mandat special d-nei Corina Bokor, reprezentantul Municipiului Sibiu în cadrul Adunării Generale a A.D.I. "Asociația de Apă Sibiu", în vederea exercitării votului favorabil privind prețurile pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele la canalizare - epurare pentru localitățile Rășinari și Păuca, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 240/2016 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, cu 20  pentru și o abținere (dl.consilier Paul - Constantin Mezei).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 241/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, cu 18 pentru și 3 abțineri (d-na consilier Fazakas Ekaterina Annemarie, dl.consilier Spătari Ovidiu Nicolae și dl. consilier Stroie Ioan).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 242/2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 243/2016 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători efectuat de S.C. Tursib S.A valabil din data de  12.09.2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 244/2016 privind aprobarea participării Serviciului Public de Cadastru la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 245/2016 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta unor unități de învățământ din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 246/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 3 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 247/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construire adăpost și țarc pentru struți și zebre" - faza S.F., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 248/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Sistem integrat de acces auto",cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 249/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 250/2016 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 251/2016 privind aprobarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 252/2016 privind schimbarea sediului Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 253/2016 privind aprobarea transmiterii, fără plată, a microbuzului școlar marca Opel Movano către U.A.T. Avrig, jud. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 254/2016 pentru modificarea Hotărârii nr. 73/2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare  cu energie termică - activitățile de transport, distribuție și furnizare energie termică - în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu, prin licitație publică, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 255/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Modificări interioare și mansardare clădire birouri și ateliere existente în Sibiu, str. Distribuției nr. 4, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 256/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuințe colective S+P+3E+ER cu spații comerciale parter Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 111, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 257/2016 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Construire locuință unifamilială - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim mediu de înălțime, în Sibiu, str. Tractorului, FN,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 258/2016 privind atribuirea denumirii strada "Alunișului" unei străzi nou create în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 259/2016 privind atribuirea denumirii strada "Măslinului", stradă nou creată în municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 260/2016 privind atribuirea denumirii strada "Intrarea Viile Sibiului", stradă nou creată în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 261/2016 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 262/2016 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 52 mp. Situat în Sibiu str. Varului nr. 20 cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 263/2016 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la instituirea limitării dreptului de proprietate în favoarea SDEE - Electrica Distribuție Transilvania Sud asupra unei suprafețe de 354 mp dintr-un imobil teren în suprafață de 2405 mp proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 264/2016 privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal S.A Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 265/2016 pentru modificarea art.1 al H.C.L. nr. 389/2003 și art.2 din H.C.L. nr. 195/2004 privind transmiterea în folosința gratuită a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, a spațiului aflat la etajul I și parterul imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 266/2016 privind închirierea, prin licitație publică, la pachet, a unor terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, în vederea amplasării a 11 cabinete stradale (tip ONU), cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 267/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 268/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în perioada 2015 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 269/2016 privind privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Agricultorilor, în vederea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de 682 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 270/2016 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții, proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, zona str. Bârsei, nr. 10, în vederea concesionării fără licitație publică a unui lot de 8,0 mp, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 271/2016 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2016, cu 20 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Popa Virgil).

 

Şedinţa se încheie la ora 14:55.


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va publica la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi pe site-ul propriu.             

 


                           Preşedinte,                                                                              Secretar,
                Mariana-Gabriela Brunchea                                                         Dorin Ilie Nistor

 

Minuta sedintei ordinare din data de 25.08.2016 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanata in format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: