Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 15.05.2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 13:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin. 2 şi alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, participă: d-na primar Astrid Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, dl. Ioan Grigore, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Adela Vreja, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid Cora Fodor: 
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați bine ați venit. În primul rând ne cerem scuze pentru scurta întârziere. În temeiul art. 39 din Legea 215 din 2001 s-a convocat consiliul local în ședință extraordinară. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 20. Absenții sunt: dl. consilier Gerold Hermann, dl. consilier Helmut-Paul Niedermaier, dl. consilier Ghiorghe Tălău. 
Întrucât consiliul local este legal constituit declar ședința deschisă și predau conducerea acesteia domnului  consilier  Zeno Pinter.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi  a fost aprobată.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter: Avem un singur proiect pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală 2017.  
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor
La acest proiect avem amendamente. Comisia de cultură a propus aprobarea cu următorul amendament: Se include în lista proiectelor culturale Sesiunea I 2017 care întrunesc condiții legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general în anul 2017, proiectul depus de Liga de cooperare cultural științifică România-Franța-Sibiu cu denumirea "Spre o Academie de muzică la Sibiu. Curs Internațional de Măiestrie vocală și coral dirijorală ediția a XIII-a 2017" conform anexei la raport 39634/15.05.2017.
Comisia de buget a propus aprobarea cu următorul amendament: Se include în lista proiectelor culturale Sesiunea I 2017 care întrunesc condiții legale pentru a primi finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general în anul 2017, proiectul depus de Liga de cooperare cultural științifică România-Franța-Sibiu cu denumirea  "Spre o Academie de muzică la Sibiu. Curs Internațional de Măiestrie vocală și coral dirijorală ediția a XIII-a 2017" conform anexei la raport 39634/15.05.2017 , cu suma de 10.000 lei.
Dacă e cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă sunt comentarii, discuții? 
Nu se înscrie la cuvânt nimeni? Atunci supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 147/2017 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general, Agenda Culturală 2017 - sesiunea 1, cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Zeno-Karl Pinter:
Vă mulțumesc pentru participare, ședința s-a încheiat. 
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Am și eu o informare vă rog. Vreau să vă anunț că următoarea  ședință a consiliului local va fi peste două săptămâni, deci, va fi luni 29 mai la ora 14. Ca să știți din timp. 
E în regulă, da? Bine. Vă mulțumesc. 
Comisiile, vă anunță domnul secretar.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Comisiile se desfășoară joi la ora 14, joia cealaltă.
D-na primar Astrid Cora Fodor:
Joia dinainte de ședință.
 

Şedinţa se încheie la ora 13:10.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                   Zeno-Karl Pinter                                                                        Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 15.05.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: