Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 31.08.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, d-na Felicia Baba, dl.Ioan Grigore, d-na Stela Matioc, dl.Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl.Florin Barbu, dl.Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, d-na Adina Goța, d-na Mioara Ganea, dl. Ioan Lupaș, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Florin Țicu, dl. Marian Popa, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl.Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, dl. Alexandru Hlenschi, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați ședința ordinară a Consiliului Local a fost convocată în baza Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22 consilieri. Ședința de astăzi va fi condusă de doamna consilier Colceriu Elena-Manuela. Doamna consilier vă rog să preluați conducerea ședinței.
Absent: d-na consilier Mariana Gabriela Brunchea.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Mulțumesc.
Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Ilie Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 27 iulie 2017.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 27 iulie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost adoptat.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Ordinea de zi, inclusiv ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 11.09.2017 și prelungirea traseului 1. 
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 293/2017 privind aprobarea programului de circulaţie pentru transportul public de călători efectuat de S.C. TURSIB S.A valabil din data de 11.09.2017 și prelungirea traseului 1, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Execuție lucrări de împrejmuire și amenajare curte pentru Grădinița Nouă" - Sibiu, str. Hațegului, nr. 8.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 294/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Execuție lucrări de împrejmuire și amenajare curte pentru Grădinița Nouă" - Sibiu, str. Hațegului, nr. 8, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 295/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul patru.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, modificată prin HCL nr. 117/2017.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 296/2017 privind modificarea art. 24 din anexa nr. 1 la HCL nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu, modificată prin HCL nr. 117/2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 297/2017 privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul șase.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii strada "Atena" unei străzi nou create în  municipiul Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 298/2017 privind atribuirea denumirii strada "Atena" unei străzi nou create în  municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul șapte.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 299/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul opt.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 300/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul nouă.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 301/2017 privind modificarea statului de funcții al Direcției Fiscale Locale Sibiu, cu unanimitate de voturi.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul zece.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1040 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2, jud. Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 302/2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1040 mp, aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu, din incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna" Sibiu, str. Aleea Turnu Roșu, nr. 2, jud. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul unsprezece.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic A. Șaguna - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr. 5, Colegiului Național O. Goga - Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" = Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr. 65, Colegiului Tehnic Energetic - Sibiu, str. Electricienilor nr. 1.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 303/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra a 6 săli de sport din incinta: Colegiului Național Pedagogic A. Șaguna - Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, Liceului Teoretic "Constantin Noica" - Sibiu, str. Oștirii nr.5, Colegiului Național O. Goga - Sibiu, str. Mitropoliei, nr. 34, Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară "Terezianum" - Sibiu, str. Postăvarilor, nr. 18, Școlii Gimnaziale nr. 18 - Sibiu, str. Lungă nr. 65, Colegiului Tehnic Energetic –-Sibiu, str. Electricienilor nr. 1, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 304/2017 privind aprobarea preţului de producere al energiei termice practicat de SC URBANA SA Sibiu în anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Canalizare pluvială str. Podului Sibiu".
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 305/2017 pentru aprobarea finanţării categoriilor de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Canalizare pluvială str. Podului Sibiu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a Lacului lui Binder, proprietatea Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 306/2017 privind reglementarea situației juridice a Lacului lui Binder, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul cinsprezece.
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor unor obiective din H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu - Anexa nr. 2 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 307/2017privind actualizarea informațiilor unor obiective din H.G. nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu - Anexa nr.2 privind Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 308/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Podului, nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 309/2017 privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. Podului, nr. 46, proprietatea Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea temporară din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Municipiului Sibiu, a malurilor cursului de apă Cibin, pe tronsonul Turnișor-Gușterița al Municipiului Sibiu, pe o perioadă de 10 ani.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 310/2017 privind exprimarea acordului Consiliului Local cu privire la preluarea temporară din administrarea Administrației Naționale "Apele Române" în administrarea Municipiului Sibiu, a malurilor cursului de apă Cibin, pe tronsonul Turnișor-Gușterița al Municipiului Sibiu, pe o perioadă de 10 ani, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-clădire: Grădinița "Frațiii Grimm" Sibiu aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la acest imobil în perioada 2016-2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 311/2017 privind suplimentarea valorii de inventar a imobilului-clădire: Grădinița "Frațiii Grimm" Sibiu aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investițiilor efectuate la acest imobil în perioada 2016-2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2016 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu. 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 312/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2016 la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 313/2017 privind actualizarea Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip A.N.L. situate pe raza Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și doi.
22. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Alunului, proprietatea privată a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 314/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat în Sibiu, str. Alunului, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și trei.
23. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 422/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare și a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 315/2017 pentru completarea H.C.L. nr. 422/2016 privind aprobarea Raportului de evaluare și a contractului având ca obiect "Delegare de gestiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare energie termică în sistem centralizat în cartierul Hipodrom din Municipiul Sibiu", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și patru.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință și garaj, Sibiu, str. Granitului FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 316/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire locuință și garaj, Sibiu, str. Granitului FN, Beneficiar: Stroia Claudiu Ioan, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și cinci.
25. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 137/2016 pentru inițierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 317/2017 privind completarea HCL nr. 137/2016 pentru inițierea demersurilor de actualizare a PUG Sibiu aprobat cu HCL nr. 165/2011, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și șase.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru participarea la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 318/2017 privind aprobarea tarifelor pentru participarea la Concursul Internațional de Dans Clasic și Contemporan, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și șapte.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 319/2017 privind aprobarea liniilor prioritare şi capitolelor de cheltuieli pentru subvenţionarea de la bugetul local în anul 2018 a asociaţiilor şi  fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și opt.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 320/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Proiectul numărul douăzeci și nouă.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea ratificării Acordului pentru desemnarea AJTS-ului ca entitate de organizare și implementare a programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 321/2017 privind aprobarea ratificării Acordului pentru desemnarea AJTS-ului ca entitate de organizare și implementare a programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: 
30. Informare nr. 63.450/07.08.2017 a Direcției Economice privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2017 la UAT Municipiul Sibiu.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:
Trecem la ordinea de zi suplimentară. Avem un proiect.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Vă mulțumesc.
31.  Întrebări, interpelări.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: 
Întrebări, interpelări din partea consilierilor dacă aveți? Vă mulțumesc. 
S-au înscris la cuvânt două persoane și anume: Antinie Mărioara și Vișoi Adriana-Elena.
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă ? Mulțumesc. Abțineri? 
Poftiți doamna Antinie. Aveți la dispoziție trei minute. Da?
D-na Mărioara Antinie:
Bună ziua. Îmi pare rău că vă rețin din nou timpul dumneavoastră prețios, să vă reamintesc că am mai fost, am mai participat la ședința de Consiliu Local acum cinci luni sau șase. Între timp nu am mai venit la ședință, că veneam de fiecare dată, dar am fost plecată din țară în altă lume mai bună și mai civilizată. Și ce să vă spun? 
Vă rog din suflet doamna Primar că nu stați departe de noi, v-aș învita cu drag la o cafea, la mine în filigorie, să vedeți că nu puteți intra de taximetriști, de taximetre. Trebuie să vă dați jos din mașină și să îi rugați să vă facă loc să intrați în curte. 
Nu putem să stăm să bem liniștite o cafea, pentru că nu ne auzim să vorbim, să schimbăm două vorbe. Stația merge continu, înjurăturile, frânele. Cred că avem aici și un reprezentant care face parte din cartier dar care nu ne-a ajutat prea mult, domnul Suditu și care știe și trece zilnic pe acolo și câteodată aproape că se ciocnește cu câte o mașină. Că este strâmt știți, ați fost la fața locului, vă mulțumesc, chiar ați fost și ați văzut care este situația. 
Și nici nu o să puteți să ieșiți din curte repede, că nu ne dau voie domnii de la taximetrie ( taximetriștii) să ieșim. 
Deci este un calvar, vă rog să mă credeți. Preluăm toate comenzile de la taxi, noi știm exact prin stație ce se aude, zi și noapte: mașini, uși trântite, înjurături, frâne... Nu se mai poate, vă rog din suflet. Cu această dorință mare am venit, să ajutați să rezolvați într-un fel sau altul această problemă. Vă rog din suflet. ............................
A mai fost și data trecută vorba despre un panou. Vă rog să mă credeți, că a mai trecut aproape o lună, până am sunat din nou. Doamna Primar sunt sigură că a atras atenția și a fost aici cine trebuia să audă, tot nu a venit până nu a intervenit doamna Primar și atunci în douăzeci de minute s-a rezolvat și cu acel panou. Deci probabil tot așa de repede se pot rezolva toate problemele. Dânsa are mai multe probleme poate decât noi toți la un loc dar ar trebuie să fiți un pic mai receptivi și nu știu când mai sunt alegeri, vă mai așteptăm pe la alegeri în cartiere. 
Vă așteptăm cu drag, atunci o să știm exact ce avem de făcut cu fiecare dintre dumneavoastră care, din păcate veniți la ședințe, participați, aprobați, dar pentru oameni foarte puțin faceți. Îmi pare foarte rău că vă spun asta, așa este.
Locul din spatele grădinii. 
V-am invitat, am invitat Poliția Locală. Nu mai știu cine reprezintă de la  Poliția Locală, cine este? Este transformată acea grădină care a fost vândută de primărie, în focar de infecții. Este crescătorie de porci și de cai, deci degeaba am făcut noi să fie frumos. Păcat, că sunt oameni deosebiți, v-am mai spus în Gușterița dar vă rugăm din suflet, să ne băgați și pe noi în seamă pentru că facem parte din municipiu și din acest oraș. Și noi contribuim și plătim impozitele și am dori din tot sufletul să ne ajutați, că nu vă cer prea mult. Haideți să împrumutăm bani de la cei care probabil au luat prea mulți sau au prea mulți și nu au ce să facă cu ei. Să cerem o sponsorizare, să facem o stație de taxi civilizată și în Gușterița.... Deci nu sunt bani. Probabil că găsim o sursă, dați-mi voie atunci și încerc o sponzorizare de la dl.Dragnea, de la mă rog, de la cineva care are bani mulți, da? Pe cuvânt. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
O să urmăresc doamna Antinie, să văd ce s-a întâmplat pentru că, și ce îmi spuneți legat de grădină, eu am informare scrisă de la Poliția Locală, unde îmi comunică că e rezolvată problema, că atât porcii cât și restul animalelelor au fost toate mutate. Vom verifica dacă a fost o dezinformare de la Poliția Locală. Dacă e așa, va răspunde cine a semnat și  dacă nu atunci să se ia măsuri să ajungă la situația pe care mi-a descris-o în informare.  
Legat de stația de taximetrie. Știu că au fost în comisia de circulație cu tema respectivă. Nu vă pot spune de ce nu s-a finalizat, dar mă voi documenta și veți primi nu doar un răspuns, vom vedea ce putem face.
D-na Mărioara Antinie:
Vă mulțumesc din suflet ...Și dumneavoastră ar trebui să ne ascultați pe noi cetățenii acestui oraș. Vă mulțumesc.
...................................................................................................................................................................
A doua persoană înscrisă la cuvânt din partea cetățenilor este doamna Adriana-Elena Vișoi.
D-na Adriana-Elena Vișoi: Bună ziua.
Mă numesc Vișoi Adriana Elena și vin cu problema de pe strada Oborul de vite nr.2, cu barul. Probabil că o știți majoritatea aș vrea să întreb, cine a dat autorizația acelui local?............
D-na viceprimar Corina Bokor: Vă răspund eu.
D-na Adriana-Elena Vișoi:  Vă rog. 
D-na viceprimar Corina Bokor:
Acel local a solicitat  acord de funcționare. Acodul de funcționare a fost eliberat dar nu a fost ridicat deci a fost anulat. 
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Acordul da, dar am înțeles că.....
D-na viceprimar Corina Bokor:
Poliția Locală, a fost de nenumărate ori și a amendat acea firmă, pentru că funcționează fără acord de funcționare. Poate vă completează domnul Lupaș, vă rog cu ce demersuri au fost întreprinse de Poliția Locală.

D-na Adriana-Elena Vișoi:
Deci acordul știu că nu îl are, are autorizația. Așa mi s-a spus de la Primărie.
D-na viceprimar Corina Bokor:
Autorizație de schimbare de destinație, vă referiți să înțeleg, da?
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Nu știu. Mi s-a spus că are autorizație de funcționare și nu are acord de funcționare.
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Nu există așa ceva.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Așa mi s-a spus de la Primărie.
D-na viceprimar Corina Bokor:
Nu există așa ceva. Deci sigur a solicitat schimbare de destinație, a primit acea schimbare de destinație. A solicitat acord de funcționare pentru alimentație publică, acel acord nu l-a ridicat și a fost anulat, sper că m-am făcut înțeleasă. 
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Da. Vă mulțumesc.
Dl. Ioan Lupaș - Director gen. adj. al Serv. Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu:
Stimată doamnă primar, stimați consilieri, problema Oborului de vite devine chiar o problemă pentru noi, pentru că în ședința de luna trecută a fost în consiliu o doamnă, mama doamnei sau domnișoarei, cu aceeași problemă. Noi am avut 37 de sesizări până acum, ocazie cu care s-au aplicat 16 sancțini. Dintre cele 37 de sesizări, 20 au fost neconfirmate. Deci noi mergem și constatăm cu propriile simțuri nu putem să constatăm ce se spune la telefon, constatăm ce găsim în teren. De câteva ori trebuia să aplicăm sancțiuni și doamnelor care au făcut sesizarea pentru că, dacă se repetă neconfirmarea, trebuie să luăm unele măsuri. Nu am făcut treaba asta. Luăm de bună, săptămâna trecută, personal, am fost eu acolo, chemat de mama domnișoarei și nu s-a confirmat nici când am am fost eu. Mi s-a spus că la ora 11,26 a dat telefon și la ora 11,33 am fost acolo și s-a închis muzica. Deci nu putem chiar numai să luăm aprecieri de la cetățeni. Noi am aplicat multe sancțiuni, paradoxal este că, sunt mulți autori de contravenție adică, probabil personalul este într-un rulaj permanent, pentru că sunt 7 autori de săvârșire de infracțiuni de provocare, de tulburare a ordinii și liniștii publice, prin muzică tare. Toți cei de serviciu la bar au fost sancționați unii dintre ei chiar și de trei patru ori. Nu știu de ce atâta insistență și din partea administratorului. Noi am propus suspendarea activității încă începând din luna aprilie, din 4 aprilie a acestui an. Mai mult nu putem face. Partea noastră de competență expiră aici, am solicitat ajutor de la ISU, de la Direcția de Sănătate Publică și de la  ANAF. Fiecare dintre ei vor face niște acțiuni și ne vor comunica cum putem să sprijinim această activitate, să o ducem la bun sfârșit.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Ok, vreau să aud o rezolvare pentru că eu nu mai suport să stau așa. 
Deci de un an și jumătate, barul ăla funcționează ilegal.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Rezolvarea nu puteți aștepta numai de la Primărie sau Consiliul Local. Noi facem ceea ce este în atribuțiile noastre. Ați auzit că au fost sesizate și alte instituții care au competențe. Să vedem ce pași inteprind fiecare instituție în limita competențelor care le revin.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Dar nu puteți să îmi dați un termen? Ceva, nu știu adică să stau încă cinci ani?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Noi nu putem fixa termene pentru alte instituții și noi nu putem închide fără ca celelalte instituții să confirme că este gălăgia prea mare care se face, deci se fac niște măsurători.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
OK! Nu are acordul de funcționare, cum poate funcționa? 
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamnă, răspunsul nu îl găsiți aici la Consiliul Local.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Dar unde? Spuneți-mi unde?

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Fiecare instituție va răspunde punctual pe atributele care le are.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Toate instituțiile m-au trimis la doamna Fodor, la doamna Primar.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Eu vă răspund aici ca să nu vă mai străduiți, răspunsul l-ați primit, același îl veți primi și de la Poliția Locală. Noi putem acționa în limita competențelor noastre și atribuțiile pe care le avem. 
Mai departe fiecare instituție să își facă treaba. Așa este foarte simplu, să vă spună să veniți la mine. Și ce să fac? Să îi închid ușa la bar, sau cum vă imaginați? Deci noi ne facem atribuțiile care le avem. 
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Deci dumneavoastră...
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Ați văzut Poliția după ce ați sesizat, ați auzit de câte ori s-a deplasat poliția?  Dar poliția are sute de alte cazuri care trebuie să le urmărească.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Și noi plătim impozite și de noi trebuie să vadă poliția.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Toată lumea plătește impozite și fiecare cetățean plătește impozite.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Probabil că aveți ce vă trebuie, liniște. 
Eu când mă duc acasă nu pot să am liniște...
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Bine. Eu v-am ascultat, o să primiți un răspuns.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Și acesta este răspunsul dumneavoastră "eu v-am ascultat" ?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Da. Acesta este răspunsul meu, da.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Și o să primim un răspuns, când?
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Acum după ședință, în termenul legal.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Vă mulțumesc.
Dl. Ioan Lupaș - Director gen. adj. al Serv. Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu:
Dacă îmi permiteți doamna Primar. Am discutat cu mama domnișoarei și am recomandat să deschidă o acțiune în instanță, să obținem un titlu executoriu că altfel nu pot să mă duc să închid ușa localului, deci executorul judecătoresc poate să facă treaba aceasta.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
O să îi recomandăm și în scris același lucru, domnul director.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Și amenințările care vin din partea, așa zisu-lui "patron" ? Mi-a zgâriat mașina, mamei i-a tăiat cauciucurile și că ne prinde și pe mine și pe sora mea, tot felul de chestii?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor:
Vă mulțumim dar aspectele acestea au latură privată, nu interesează Consiliul Local.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Dar este o problemă, nu înțeleg.
Dl. Ioan Lupaș - Director gen. adj. al Serv. Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu:
Sunt aspecte penale pe care trebuie să le sesizați Poliției Naționale. 
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Și iarăși mi se cer dovezi.

Dl. Ioan Lupaș - Director gen. adj. al Serv. Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu:
La Poliția Națională. Fiecare pe competențe este aici.
D-na Adriana-Elena Vișoi:
Ok! O să mă îndrept probabil unde trebuie.
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu: Mulțumim.
Solicit să facem o propunere pentru conducerea de ședință din luna următoare. Poftiți. 
Dl. consilier Paul Constantin Mezei:
Doresc să propun pe dl. consilier Mitrea Tiberiu pentru ședința de Consiliu Local din luna septembrie. 
D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost aprobată, domnul consilier Mitrea va conduce ședința din luna septembrie a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 323/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna septembrie 2017, cu 21 pentru şi o abţinere (dl. consilier Vasile -Tiberiu Mitrea).

D-na consilier Elena-Manuela Colceriu:
Cu aceasta ședința este încheiată. Vă mulțumesc.

Şedinţa se încheie la ora 14:30.     
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
              Elena-Manuela Colceriu                                                                      Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 31.08.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: