Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 28.09.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, dl. Andrei Paven, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Andreea Patachi, d-na Cristina Burchea, d-na Stela Matioc, d-na Elena Rus, d-na Iuliana Oprișan, d-na Alexandra Dincă, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, d-na Adina Goța, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl. Adrian Gheorghe Aldea, dl. Ovidiu Dragoman, dl. Iancu Boțocan, dl. Marian Popa, dl. Vasile Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl. Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, dl. Alexandru Hlenschi, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați în temeiul Legii 215 din 2001 a administrației publice locale s-a convocat Consiliul Local în ședință ordinară. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22. Întrucât Consiliul Local este legal constituit, declar ședința deschisă și predau conducerea ședinței domnului consilier Vasile-Tiberiu Mitrea.
Absent: dl. consilier Helmut Paul Niedermaier.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Mulțumesc. 
Doamna Primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:  
În conformitate cu dispoziţiile art. 42 alin. 5 din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Ilie Nistor să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 31 august 2017.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 31 august 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Ordinea de zi, inclusiv ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public str. Islazului în zona de blocuri".
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 324/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare iluminat public str. Islazului în zona de blocuri", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Dorobanților" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 325/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Dorobanților" - faza DALI., cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Neppendorf" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 326/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Neppendorf" - faza DALI, cu unanimitate de  voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect de hotărâre numărul patru.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Granitului" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 327/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Granitului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lăcătușilor" - faza DALI.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 328/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Lăcătușilor" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect numărul șase.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macazului" - faza DALI.
 -  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 329/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macazului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect numărul șapte.
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macului" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 330/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Macului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect numărul opt.
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Mozaicului" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 331/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Mozaicului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul nouă.
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Poiana Sibiului" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 332/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Poiana Sibiului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiect numărul zece.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Varului" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.  333/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Varului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul unsprezece.
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Viilor" - faza DALI.
  -  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 334/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Viilor" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Zăvoi tronson II" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 335/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Zăvoi tronson II" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul treisprezece.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Bradului" - faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 336/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Bradului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 337/2017 pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Amenajare spațiu pentru computer tomograf" la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul cinsprezece.
15. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui culoar exterior de trecere prin care se asigură realizarea circuitelor funcționale între Blocul Operator, Secția ATI, Secția de Ortopedie, Secția Clinică de Chirurgie, CPU și Ambulatoriu Integrat - locația din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3", la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 338/2017pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Construirea unui culoar exterior de trecere prin care se asigură realizarea circuitelor funcționale între Blocul Operator, Secția ATI, Secția de Ortopedie, Secția Clinică de Chirurgie, CPU și Ambulatoriu Integrat - locația din str. Gheorghe Barițiu nr. 1-3”, la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 339/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 21 Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul șaptesprezece.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reconfigurare acces Poarta 1" la Serviciul Public Administrare Cimitir.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 340/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reconfigurare acces Poarta 1" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 341/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Proiectul numărul nouăsprezece.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 116/2017 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 342/2017 privind aprobarea modificării Programului minimal pentru anul 2017 aprobat prin H.C.L. nr. 116/2017 pentru Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel nr.6, pentru perioada 01.10.2017 - 30.06.2018.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 343/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Sibiu asupra sălii de sport din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, str. Sibiel nr. 6, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic “Constantin Noica” situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, Școlii Gimnaziale nr. 25 situată administrativ în Sibiu, str. Sibiel nr. 6.
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 344/2017 privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită în favoarea Clubului Sportiv Școlar Șoimii Sibiu asupra a 2 săli de sport din incinta: Liceului Teoretic "Constantin Noica" situat administrativ în Sibiu, str. Oștirii, nr. 5, Școlii Gimnaziale nr. 25 situată administrativ în Sibiu, str. Sibiel nr. 6, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și doi.
22. Proiect de hotărâre privind confirmarea pentru anul școlar 2017/2018 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, la ședința de comisie de astăzi, în urma discuțiilor purtate, s-a propus aprobarea proiectului cu următoarea modificare:
- dl. Hermann Gerold va fi reprezentantul CL în consiliul de administrație de la Școala nr.1.
- dl. Mitrea Vasile Tiberiu va fi reprezentantul CL în consiliul de administrație de la Liceul C. Noica.
Anexa nr.1 se modifică în mod corespunzător la pozițiile 7 și 17.

Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 345/2017 privind confirmarea pentru anul școlar 2017/2018 a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Sibiu ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare acreditate/autorizate din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și trei.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 346/2017 privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și patru.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 347/2017 privind modificarea statului de funcţii al Serviciului Public Baia Populară Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și cinci.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
     - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 348/2017 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și șase.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
      Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 349/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și șapte.
27. Proiect de hotărâre privind completarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu aprobat prin HCL nr. 266/2015.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 350/2017 privind completarea Planului de acțiune pentru prevenirea și reducerea zgomotului în Municipiul Sibiu aprobat prin HCL nr. 266/2015, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și opt.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Modificare PUZ - Zonă de dezvoltare Ansamblu rezidențial - aprobat cu HCL nr.153/2016 - Comasare parcele. Construire locuințe și servicii, în Sibiu, Calea Șurii Mici Investitor: SC S.M.Art Proiect SRL.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 351/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Modificare PUZ - Zonă de dezvoltare Ansamblu rezidențial - aprobat cu HCL nr.153/2016 - Comasare parcele. Construire locuințe și servicii, în Sibiu, Calea Șurii Mici Investitor: SC S.M.Art Proiect SRL, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Douăzeci și nouă.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire clădire de birouri S+P+3E+ER (cu spații comerciale la parter și garaj subteran), în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 46A Beneficiari: OPREAN IOAN ȘI OPREAN MONICA MARIA.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de urbanism  propune aprobarea cu următorul amendament:
- art.4 pct.c) Condiții de amplasare se completează astfel: realizarea unui zid între clădirea proiectată și cea existentă cu înălțimea imobilului existent (de la nr. 46).
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 352/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire clădire de birouri S+P+3E+ER (cu spații comerciale la parter și garaj subteran), în Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 46A. Beneficiari: OPREAN IOAN  ȘI OPREAN MONICA MARIA, cu 21 pentru și o abținere (dl. consilier Virgil Popa).

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 353/2017 privind modificarea componenței nominale a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și unu.
31. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa (lot 49).
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 354/2017 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului teren pentru construcții situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Prof. Aurel Popa (lot 49), cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și doi.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 355/2017 privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi valorificării prin casare a unor bunuri aflate în patrimoniul Municipiului Sibiu şi în concesiunea S.C. Pieţe Sibiu S.A., precum şi actualizarea Anexei nr. 1 - Inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietatea Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Pieţe Sibiu SA, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și trei.
33. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Botticelli, nr. 2 în favoarea d-lui Costache Remus Tiberiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 356/2017 privind vânzarea fără licitaţie publică a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Botticelli, nr. 2 în favoarea d-lui Costache Remus Tiberiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și patru.
34. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitaţie publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 2 în favoarea d-lui Murg-Perlmutter Bogdan.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 357/2017 privind vânzarea fără licitaţie publică, a  imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Oslo, nr. 2 în favoarea d-lui Murg-Perlmutter Bogdan, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și cinci.
35. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 358/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și șase.
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 359/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun. Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și șapte.
37. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în loc. Sibiu, str. Nouă, nr. 33.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 360/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în loc. Sibiu, str. Nouă, nr. 33, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și opt.
38. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului  nr. 26A cu destinația "drum".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 361/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 27 mp, situat în Sibiu, str. Calea Turnișorului  nr. 26A cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Treizeci și nouă.
39. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 102 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 97  cu destinația "drum".
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 362/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 102 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 97  cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci.
40. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/7/9/3 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Voica Adina Ana în baza Legii nr. 15/2003.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 363/2017 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului identificat cu nr top 5029/7/9/3 proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în cartierul Tineretului, transmis în favoarea d-nei Voica Adina Ana în baza Legii nr. 15 /2003, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci și unu.
41. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 290/2017 prin care s-a aprobat nota conceptuală inițială pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național - Centru Cultural Multifuncțional.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 364/2017 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 290/2017 prin care s-a aprobat nota conceptuală inițială pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național - Centru Cultural Multifuncțional, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci și doi.
42. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 din H.C.L nr. 101/2017, privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 365/2017 privind completarea art.1 din H.C.L nr. 101/2017, privind stabilirea obiectivelor de interes local a căror pază va fi asigurată de Serviciul Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci și trei.
43. Proiect de hotărâre privind exercitarea activității de ridicare a autovehiculelor staționate/parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate, și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, pe raza teritorială a  municipiului Sibiu, de către Poliția Locală a Mun. Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 366/2017 privind exercitarea activității de ridicare a autovehiculelor staționate/parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate, și semnalizate prin semn internațional pentru persoane cu handicap, pe raza teritorială a  municipiului Sibiu, de către Poliția Locală a Mun. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci și patru.
44. Proiect de hotărâre pentru ratificarea Proiectului "Ziua fără mașini" din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 367/2017 pentru ratificarea Proiectului "Ziua fără mașini" din cadrul Săptămânii Europene a Mobilității, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea: Patruzeci și cinci.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Sibiu 2017 - 2023, prin aplicarea Legii 121/2014, privind eficiența energetică.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 368/2017 privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în Municipiul Sibiu 2017 - 2023, prin aplicarea Legii 121/2014, privind eficiența energetică, cu unanimitate de voturi.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ


Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Trecem la ordinea de zi suplimentară:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice", faza DALI.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 369/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii “Reabilitarea Școlii Gimnaziale Radu Selejan Sibiu în vederea îmbunătățirii eficienței energetice”, faza DALI, cu unanimitate de voturi.

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare pe anul 2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 370/2017 privind stabilirea indicatorilor de performanță ai Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare pe anul 2017.

46. Întrebări, interpelări.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Dacă sunt întrebări, interpelări din partea consilierilor locali? Vă rog doamna consilier.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea:
O mică problemă de organizare. Astăzi a fost o comisie economică, eu nu am fost convocată la timp. Aș ruga președintele de comisie și secretarul sâ își facă datoria de așa manieră încât, toți consilierii să fie convocați la timp. Eu vin de la 30 de kilometrii de Sibiu și, îmi este foarte, foarte greu  să mă mobilizez așa "ad-hoc" într-o jumătate de oră. 
De asemenea, un apel către către cei doi viceprimari, să aibă ușa deschisă la momentul când consilierii vin la ușa lor. Exact din aceleași motive, pentru că venim aici cu probleme ale sibienilor nu venim cu probleme personale și fiind din rândul nostru, consider că suntem egali și nu este necesar să stăm la ușa lor ca să ne spunem punctul de vedere. Mulțumesc.
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Vă mulțumim doamna consilier. Dacă sunt alți colegi care vor să ia cuvântul?
Am înțeles că nu sunt persoane înscrise la cuvânt din partea cetățenilor, iar următorul punct ar fi propuneri pentru conducătorul următoarei ședințe. Vă rog să faceți propuneri .
Dl. consilier Paul Constantin Mezei:
Propun ca ședința din luna octombrie să fie ținută de doamna consilier Simtion Claudia Mery. 
Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost aprobată, doamna consilier Simtion Claudia Mery va conduce ședința din luna octombrie a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 371/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna octombrie 2017, cu 21 pentru şi o abţinere (d-na consilier Simtion Claudia Mery).

Dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea:
Eu vă mulțumesc. Ședința este încheiată.

Şedinţa se încheie la ora 14:20
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                Vasile-Tiberiu Mitrea                                                                         Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 28.09.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: