PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE DEZBATERII PUBLICE

10.01.2017

Consultare Publică - Strategia și Planul de acțiune privind adaptarea la schimbările climatice în Municipiul Sibiu


   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică:


Strategia și Planul de acțiune privind adaptarea la schimările climatice în Municipiul Sibiu


   care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.   

   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la documentele sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii.

23.12.2016

Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice


   În conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,  şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,
   Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică faptul că a iniţiat următoarele proiecte de hotărâri :


1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ
               - iniţiator primar Astrid Cora Fodor


2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT
               - iniţiator primar Astrid Cora Fodor


3. Proiect de hotărâre aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII
               - iniţiator primar Astrid Cora Fodor


care urmează a fi supuse spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
   Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Proiectele de hotărâri sus-menţionate, al căror conţinut îl dăm publicităţii însoţit de rapoartele de specialitate.
   Proiectele de hotărâri pot fi consultate pe site-ul propriu al Primăriei şi la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu.

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: