Print Friendly and PDF

STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată

Secţiunea: anunturi back
21.07.2008

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Primarul Municipiului Sibiu aduce la cunoştinţă publică:
STUDIU DE OPORTUNITATE privind delegarea în mod direct a gestiunii serviciilor de apă şi apă uzată a zece localităţi din Judeţul Sibiu şi a municipiului Făgăraş către operatorul judeţean S.C. APĂ - CANAL S.A. Sibiu

care urmează a fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la Studiul de oportunitate sus+mentionat, al cărui conţinut îl dăm publicităţii.

Primar, Secretar,
Klaus Werner Iohannis Dorin Nistor


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: