Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU CUMPĂRARE BUNURI PE NUMELE MINORULUI/PERSOANEI PUSĂ SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită autorizarea încheierii actului de vânzare-cumpărare şi a numirii unui curator special;
- Certificat de naştere şi CI minor/persoană interzisă (copie);
- Acordul părinţilor/tutorelui privind cumpararea imobilului sau unei cote din acesta pe numele minorului/persoanei interzise şi ca o anumită persoană să fie desemnată curator special să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare (se va specifica că vânzarea-cumpărarea se face cu acordul părţilor);
- Declaraţia părinţilor/tutorelui cu privire la provenienţa sumei de bani cu care se cumpără imobilul/cotă din imobil;
- BI(CI) pentru părinţi/tutore( copie);
- Declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul la cumpărăre;
- Extras de carte funciară pentru imobilul cumpărat (să nu fie mai vechi de o lună);
- O persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/persoana interzisă la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare;
- BI(CI) curator special (copie);
- Declaraţie curator special (îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/persoana interzisă, la perfectarea actelor de vânzare-cumpărare);
- Adeverinţă medicală în care să se specifice că persoana desemnată curator nu suferă de boli psihice;

În cazul în care imobilul se cumpără din banii minorului se vor depune şi următoarele documente:
- Raport de evaluare pentru bunul cumpărat (dacă se cumpără integral sau în cote din banii minorului/persoanei puse sub interdicție judecătorească);
- Extrasul de cont pentru suma de bani deţinută de minor/persoana interzisă;
- Cererea reprezentantului legal/tutorelui prin care solicită retragerea sumei de bani din contul minorului/persoanei interzise deschis la o instituţie de credit, dacă este cazul.

- 1 DOSAR

Se va menţiona un număr de telefon de contact.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism