Print Friendly and PDF

INDEMNIZATIA CUVENITA PĂRINŢILOR SAU REPREZENTANŢILOR LEGALI AI COPILULUI CU HANDICAP GRAV,

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentaţia necesară:
- Cerere tip;
- Act de identitate: buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie pentru adultul cu handicap grav/ reprezentantul legal al acestuia, iar în cazul copiilor certificatul de naştere (original şi copie) şi buletin de identitate/carte de identitate/carte de identitate provizorie al părintelui care depune cererea;
- Certificat de încadrare în grad de handicap grav (original si copie)
- Sentinţa civilă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei cu handicap grav (original şi copie);
- Dispoziţie de numire a reprezentantului legal pentru persoana cu handicap grav;(original şi copie);
- Decizie pensie (original si copie);
- Cupon pensie;
- Act medical cu diagnosticul.

Reglementare:
Legea nr.448/2006 privin protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism