Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ MINOR / BOLNAV PUS SUB INTERDICŢIE ŞI TUTORE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

PENTRU MINOR / BOLNAV

- Sentinţa Civilă de punere sub interdicţie judecătorească şi numirea unui tutore/instituire tutelă minor şi numirea unui tutore (devenită irevocabilă);
- CI/BI /minor/bolnav(copie);
- Certificat naştere minor/bolnav;
- Certificat căsătorie bolnav, după caz;
- Certificat handicap minor/bolnav, după caz;
- Adeverinţă medicală din care să rezulte diagnosticul/Bilet ieşire din spital;
- Documente care să ateste toate veniturile lunare minorului/bolnavului şi extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele minorului/bolnavului (după caz);
- Act care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile (CF- să nu fie mai vechi de o lună, talon autoturism, certificat acţiuni etc);
- Declaraţie tutore cu privire la toate bunurile pe care le deţine minorul/bolnavul (bunuri mobile/imobile) precum şi care fac obiectul veniturilor minorului/bolnavului.

PENTRU TUTORE

- CI/BI (copie);
- Certificat naştere(copie);
- Certificat căsătorie (copie) ,după caz
- Certificat handicap, după caz
- Adeverinţă de venit/ultimul cupon de pensie,după caz;

- 1 DOSAR

În primele 30 de zile ale anului, tutorele va depune la cam. 8 :
- Dare de seama anuală (modelul tipizat se ia de la cam 8 şi se completează de tutore) detaliată asupra modului cum au fost administrate bunurile şi veniturile minorului/bolnavului;
- Documente care să ateste veniturile lunare ale minorului/bolnavului pentru lunile ianuarie, iunie, decembrie;
- Facturi şi chitanţe care să justifice cheltuielile făcute cu întreţinerea minorului/bolnavului (ex. facturi şi chitanţe de utilităţi, alimente, medicamente, etc. pt lunile ianuarie, iunie, decembrie).

Se va menţiona un număr de telefon de contact

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism