Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR LENTE

Categoria: Autorizare STPL back
- Cerere tip din partea solicitantului vizata la cam. 13 - persoane fizice ; cam. 20 - persoane juridice
- Act de identitate al solicitantului (în cazul pers. fizice) sau certificatul de înregistrare (în cazul pers.) - copie
- Fişa tehnică a vehiculului (formular tip) şi copie după cartea tehnică a vehiculului (în cazul în care acesta există)
- Fotografie color vehicul lent din faţă, spate, lateral (semnată şi ştampilată)
- Dovada platii taxei de înregistrare (copie chitanţa 50 lei achitata la cam.19, ghişeul 5)
- Dovada platii contravalorii certificatului de înregistrare (copie chitanţa 50 lei achitata la cam. 19, ghişeul 5)

1. Proprietarul este persoana fizică sau juridică cu sediul sau domiciliul în Sibiu
a) factura sau orice alt act doveditor din care să rezulte datele de identificare şi proprietatea asupra vehiculului (traducere în lb. romană şi legalizare)
b) declaraţie pe propria răspundere dată de conducătorul legal al persoanei juridice sau declaraţie în formă autentică dată de persoană fizică din care să rezulte că vehiculele cu datele de identificare, ce fac obiectul înregistrării, fac parte din patrimoniul propriu, şi precizarea titlului în temeiul căruia au fost dobândite (pnetru cazul în care nu deţine actul legal de proprietate al vehiculului)
c) contract de leasing şi proves verbal de predare-primire al vehiculului (copie legalizată)

2. Proprietarul este o societate leasing care nu are sediul în Sibiu, iar utilizatorul are sediul sau domiciliul în Sibiu
a) factura sau orice alt act doveditor din care să rezulte datele de identificare şi proprietatea asupra vehiculului (copie legalizată)
b) procură redactată sau tradusă în limba romana, eliberată de societatea de leasing din care să rezulte expres dreptul de înregistrare al vehiculului pe numele utilizatorului (original sau copie legalizată)
c) contract de leasing şi proves verbal de predare-primire al vehiculului redactată în limba romană(copie legalizată)
- Dosar
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism