Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU RETRAGEREA AUTORIZATEI DE TRANSPORT ÎN REGIM DE TAXI

Categoria: Autorizare STPL back
- Cerere tip, dacă retragerea se face la solicitarea trasportatorului autorizat
- Autorizarea de transport în original sau declaraţie pe propria răspundere în cazul pierderii acesteia
- Autorizaţiile taxi în original sau declaraţie pe propria răspundere în cazul pierderii acestora
- Ecusoanele de pe portierele maşinilor autorizate
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism