Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU INSTRAINARE MIJLOACE DE TRANSPORT

Categoria: Direcţia Fiscală persoane juridice back
1. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport;
2. Actul de instrainare in original + 4 fotocopii cu mentiunea “conform cu originalul” conform articolului 468, pct.101, alin.3;
3. Copie carte de identitate a mijlocului de transport;
4. Imputernicire in cazul in care cel care depune declaratia de impunere nu este administrator/asociat.
5. Copie Carte de identitate in cazul persoanelor fizice;
6. Copie Certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice;
7. Certificat fiscal.

Program depunere documente:
• Luni-joi, interval orar 08:00-12:00, camerele 20 si 21;
• Luni-joi, interval orar 12:00-15:15, camera 19, ghiseu 3;
• Vineri , interval orar 08:00-12:00, camerele 20 si 21.

Program eliberare documente- a doua zi dupa depunerea documentelor:
• Luni-joi, interval orar 12:00-15:15, camera 19, ghiseu 3.
• Vineri , interval orar 10:00-12:00, camerele 20 si 21.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele:
- 0269.208.955; 0269.208.956; 0269.208.957

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism