Print Friendly and PDF

Serviciul de Presă şi Comunicare

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Gligore Mirela
CONTACT:

tel. (0040)-269- 208901
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

COMUNICAREA CU MASS MEDIA

1. Gestionează relația instituției cu mass-media locală, națională și internațională.
2. Emite comunicate de presă, informații de presă și anunțuri publice. 
3. Prin persoane special desemnate, asigură oficiul de purtător de cuvânt al municipalității în relațiile cu mass-media locală și centrală precum și cu omologii din alte instituții.
4. Informează zilnic primarul și viceprimarii cu problemele ridicate de mass - media, a căror rezolvare este de competența Consiliului Local sau a Primăriei, spre a dispune măsuri în consecință.
5. Organizează conferințele de presă ale primarului.
6. Redactează și transmite răspunsuri la solicitările sosite din partea mass-media, în condițiile stabilite de Legea 544/2001. 
7. Elaborează strategii de presă pentru promovarea unor acțiuni de interes pentru comunitate.
8. Monitorizează presa locală, centrală și internațională și alcătuiește un raport zilnic pe care îl prezintă conducerii instituției.
9. Transmite drept la replică publicațiilor care au difuzat informații eronate cu privire la activitatea municipalității.
10. Organizează și mediază întâlnirile reprezentanților municipalității cu reprezentanții mass-media (presa scrisă sau audio-video) în vederea realizării de interviuri.
11. Culege date și informații referitoare la activitatea municipalității pe care le aduce la cunoștința publică, selectând materialele ce urmează a fi publicate, în raport cu importanța și utilitatea lor pentru locuitorii orașului.    
12. Alcătuiește raportul anual de activitate al instituției, înglobând principalele proiecte derulate de serviciile din aparatul propriu și serviciile publice din subordinea Consiliului Local.
13. Documentarea cu privire la evenimentele la care participă reprezentanți ai instituției.
14. Participă la ședința săptămânală cu reprezentanții firmelor contractate pentru lucrări de investiții în municipiul Sibiu, ședința Comisiei de Circulație, a Comisia de adunări publice precum și la diverse ședințe sau comisii realizate la nivelul instituției, dacă este solicitat, în scopul strângerii de informații.
15. Asigură colaborarea cu mass-media pentru aducerea la cunoștința publicului a hotărârilor Consiliului Local, a dispozițiilor primarului și a anunțurilor care sunt de interes public pentru a asigura transparența instituțională.
16. Organizează anual o procedură de cerere de ofertă pentru stabilirea cuantumurilor minimale ale serviciilor de mediatizare plătită pentru publicarea anunțurilor ce vizează activitatea serviciilor municipalității. 
17. Asigură publicarea contra cos t a machetelor publicitare, a anunțurilor de licitație, etc. asigurând alcătuirea documentelor de plată corespunzătoare. Contribuie la crearea sau creează machete și vizualuri pentru proiectele instituției.
18. Sprijină organizarea și pregătirea conferințelor, seminarelor și a diverselor întâlniri de interes și impact pentru oraș, interne și internaționale, pentru care există o solicitare aprobată de conducerea instituției și urmărește buna lor desfășurare.
19. Alcătuiește și transmite Serviciului Administrativ lista cu publicațiile pentru care conducerea instituției și Serviciul de Presă și Comunicare va contracta abonamente.

COMUNICAREA ONLINE

20. Asigură actualizarea permanentă a secțiunii „Știri” de pe site-ul http://www.sibiu.ro prin publicarea comunicatelor și informațiilor de actualitate împreună cu fotografiile necesare. De asemenea, sprijină actualizarea secțiunii de Evenimente și Anunțuri publice a site-ului instituției. Creează și gestionează secțiuni pentru proiectele majore ale instituției, furnizând  în acestea informații utile publicului.
21. Gestionează pagina de Facebook a instituției (Sibiu-Pagina oficială a orașului), postând zilnic anunțuri de larg interes, fotografii și oferind răspunsuri cetățenilor care aleg această cale de comunicare.
22. Asigură realizarea de fotografii cu diverse obiective de investiții și evenimente.
23. Asigură gestionarea bazei de fotografii a instituției care reflectă investițiile şi proiectele derulate.
24. Actualizează baza de date de contact a instituțiilor mass-media acreditate și gestionarea secțiunii „Media locală” de pe site-ul instituției.
25. Culege informații și realizează materiale oficiale de prezentare a Sibiului (prezentări, broșuri, etc) și colaborează cu serviciile abilitate în vederea întocmirii acestora.   

COMUNICAREA CU OPERATORII CULTURALI, SPORTIVI ÎN SENSUL PROMOVĂRII ACȚIUNILOR ȘI PRIN MIJLOACELE PRIMĂRIEI SIBIU

26. Asigură promovarea evenimentelor incluse pe Agenda Culturală, Agenda Sportivă și Agenda Comunității și a celor organizate de instituțiile culturale din subordinea Consiliului Local pe site-ul instituției și pe pagina de Facebook.
27. Oferă sprijin și altor operatori culturali sau sportivi ale căror evenimente nu sunt incluse în agendele cofinanțate de municipalitate, în promovarea evenimentelor proprii, prin transmiterea către grupul de presă a comunicatelor redactate de organizatori.
28. Organizează sau sprijină organizarea evenimentelor cu participare internă și internațională cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de municipalitate în domeniul cultural.
29. Serviciul relații cu presa exercită și alte atribuții  stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

rCĂUTARE SERVICII: