Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL Incheiat astazi, 13.03.2007 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local

Secţiunea: procese back

Sedinta incepe la ora 14:00.

Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local participa: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Cioruga, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. secretar Dorin Nistor, d-na Mihailescu Gabriela, d-na Viorica Bandescu, d-ra Bica Cristina, dl. Fratila Nicolae, d-na Brylynskei Simona,d-ra Motoc Ioana, dl. Marius Constantin, dl. Marius Horvath, dl. Adrian Bucura, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.

Dl. primar Klaus Werner Iohannis: Sarut mana, buna ziua. Bine ati venit la sedinta extraordinara a Consiliului Local. In temeiul art. 39 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu in sedinta extraordinara. Din numarul total de 23 de consilieri sunt prezenti 20 (absenti: d-na cons. Sirghie Anca, dl. cons. Stroie Ioan, dl. cons. Niedermaier). Intrucat consiliul este legal constituit, in conformitate cu art.41 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, declar sedinta deschisa si il rog pe d-nul consilier Raimar Wagner sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Domnule presedinte, aveti cuvantul.
Dl. cons. Raimar Wagner: Domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati, va multumesc pentru increderea acordata. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Va multumesc.
Supun aprobarii d-voastra proiectul ordinii de zi propus de dl. primar Klaus Werner Iohannis. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? In unanimitate.

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea asocierii intre Municipiul Sibiu si Judetul Sibiu in vederea contractarii imprumutului pentru obiectivul de investitii „Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu”
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Daca vrea cineva ? Domnul primar.
Dl. primar: As vrea sa spun in introducere cateva cuvinte legate de aceste doua proiecte pe care vi le propun astazi. Cu certitudine va amintiti ca noi ne-am asociat cu Consiliul Judetean in vederea modernizarii aeroportului deja de acum doi ani. Si am cerut si primit deja aprobarea Consiliului Local, respectiv la judet a Consiliului Judetean pentru un imprumut care trebuia contractat de la BEI. Acuma, dupa ce am avut foarte multe incercari de a primi o aprobare pentru acest imprumut care trebuie aprobat de Ministerul Finantelor, intr-un tarziu ni s-a comunicat ca nu vom primi aceasta garantie a statului si atunci trebuie sa gasim alte surse de finantare. Am hotarat impreuna cu conducerea Consiliului Judetean sa trecem pe un credit comercial care este mai la indemana noastra, nu este nevoie nici de garantia statului, garantam cu bugetele locale, suma este in esenta tot aceea prevazuta de la inceput. Va reamintesc ca ati aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizare si extindere aeroport Sibiu. Pe de alta parte, primul contract de asociere intre Consiliul Local si Consiliul Judetean a fost mai degraba un contract general, un contract-cadru si am profitat de aceasta ocazie cand oricum reluam discutia asupra imprumutului si va propunem, acesta este de fapt primul proiect, o varianta imbunatatita a contractului de asociere. Deci, nu este altceva, in esenta este exact acelasi lucru, dar cu mult mai multe detalii decat prima forma. Daca veti fi de acord cu acest nou contract, atunci bineinteles ca vechiul contract va fi scos din uz. De asemenea, va recomand sa aprobati al doilea proiect care se refera la modalitati de contractare a unui imprumut. Este vorba de un imprumut care se contracteaza impreuna cu Consiliul Judetean, dar fiecare parte raspunde de contractul incheiat. Deci, noi avem in discutie un proiect care prevede contractarea unui imprumut de 70 de milioane lei Ron mai exact. Consiliul Judetean are aceeasi suma. In total vom dispune atunci de o suma de 140 de milioane Ron, suma care este suficienta pentru a acoperi cheltuielile aferente modernizarii din anul curent. Daca aveti intrebari, cu placere putem sa va raspundem. Multumesc.
Dl. cons. Wagner: Doamna consilier.
D-na cons. Sava: Domnule primar, domnule presedinte, stimati colegi, la capitolul 6 - Proprietatea se precizeaza ca cele doua parti, prin asociere, Consiliul Local si Consiliul Judetean devin si coproprietari ale acestei investitii de altfel. Nu stiu daca este termenul uzual folosit sau nu l-am inteles noi care n-am consultat legea, la art.3 se foloseste termenul “sa fie afectata”. Este oare cel mai bun termen ? Nu se creeaza o ambiguitate ?
Dl. cons. Wagner: Domnul secretar.
Dl. secretar Dorin Nistor: Doamna consilier, pot sa va raspund acestei solicitari. In primul rand, lamurirea termenului in ce priveste dobandirea dreptului de proprietate pe cote-parti. Da, intr-adevar, ca efect al investirii sumei de bani, ea se materializeaza in realizarea unor edificii emolumente care, din punct de vedere al dreptului de proprietate, vor fi evidentiate in cote-parti de proprietate: 1/2, 2/3, in functie de aportul financiar al fiecaruia. In privinta termenului de “afectatiune”, este un termen tehnic-juridic care presupune apartinerea de sau afectatiunea in acelasi sens, exact in contextul pe care l-am propus in proiect.
Dl. cons. Wagner: Va multumesc. Daca sunt alte intrebari ? Daca nu, supun la vot proiectul nr.1. Cine este pentru ?
Dl. secretar Dorin Nistor: Unanimitate.
Dl. cons. Wagner: Cine este impotriva ? Abtineri ? S-a votat in unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.60/2007 privind aprobarea asocierii Municipiului Sibiu cu Judetul Sibiu in vederea contractarii unui imprumut in vederea realizarii obiectivului de investitii "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU", cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotarare privind aprobarea contractarii imprumutului pentru obiectivul de investitii "Extindere si Modernizare Aeroportul Sibiu"
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Dl. cons. Wagner: Daca la acest proiect sunt luari de pozitie ? Daca nu, atunci supun acest proiect la vot. Cine este pentru ?
Dl. secretar Dorin Nistor: Unanimitate.
Dl. cons. Wagner: Impotriva ? Abtineri ? S-a votat in unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.61/2007 privind aprobarea contractarii imprumutului in valoare de 70.000.000 RON pentru obiectivul de investitii: "EXTINDERE SI MODERNIZARE AEROPORTUL SIBIU", cu unanimitate de voturi
Dl. cons. Wagner: Stimati colegi, va multumesc. Cu aceasta declar sedinta inchisa.
Dl. primar: Va multumesc.


Sedinta se incheie la ora 14,10.

Presedinte, p. Secretar,
Raimar Wagner Dorin Nistor03 Apr, 2007
PROCES - VERBAL Incheiat astazi, 28.02.2007 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
 

Sedinta incepe la ora 14,00.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat in scris in temeiul art.39 alin.3 si alin.8 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata, completata si republicata.
Din partea aparatului de specialitate al primarului, a serviciilor, institutiilor publice si societatilor comerciale subordonate Consiliului Local participa: dl. primar Klaus Werner Iohannis, dl. viceprimar Eugen Mitea, dl. viceprimar Eugen Cioruga, dl. secretar Iordan Nicola, d-na Mihailescu Gabriela, d-na Bandescu Viorica, d-na Popescu Mariana, dl. Guttmann Szabolcs, dl. Laschescu Dorin, dl. Fratila Nicolae, d-ra Cristina Bica, d-na Hasu Mariana, dl. Nistor Dorin, dl. Nistor Adrian, d-na Carmen Nicula, dl. Horvath Marius, dl. Constantin Marius, dl. Bucura Adrian, d-na Deleanu Mariana, d-na Pop Simona, dl. Cretu Ilie, dl. Hlenschi Alexandru, dl. Vladut Vladimir, dl. Paraian Tiberiu, d-na Roman Voichita, dl. Negrita Traian, d-na Minzat Ana, dl. Chirea Gheorghe, dl. Bebeselea Constantin, dl. Frantu Gheorghe, dl. Aldea Gheorghe, dl. Dragoman Ovidiu, d-na Rotaru Cornelia, dl. Lazar Gheorghe, dl. Adrian Popa, d-na Dragan Gheorghe, d-na Slavu Nicoleta, d-ra Voina Daniela.
Dl. Primar: Sarut mainile, buna ziua. Bine ati venit la sedinta ordinara a Consiliului Local din luna februarie, intr-o data mai putin obisnuita de miercuri, dar am considerat ca trebuie sa treaca o perioada suficient de lunga de la consiliul din ianuarie pana putem sa ne revedem. In temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, s-a convocat Consiliul Local al Municipiului Sibiu in sedinta ordinara. Din numarul total de 23 consilieri sunt prezenti toti. Intrucat consiliul este legal constituit, in conformitate cu art.41 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, declar sedinta deschisa si o rog pe d-na consilier Marga Grau sa preia conducerea lucrarilor sedintei. Doamna presedinte, aveti cuvantul.

D-na cons. Grau: Domnule primar, domnilor consilieri, doamnelor si domnilor invitati, va multumesc pentru increderea acordata. Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. In conformitate cu dispozitiile art. 42 alin.5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, il rog pe dl. Secretar Iordan Nicola sa supuna la vot procesul - verbal ale sedintei Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 25.01.2007.
Dl. secretar Iordan Nicola: Va supun la vot procesul-verbal incheiat in sedinta Consiliului Local din data de 25.01.2007. Cine este pentru ? Abtineri ? Cineva impotriva ? Va multumesc. S-a votat in unanimitate procesul-verbal din sedinta ordinara din luna ianuarie. Multumesc.
D-na cons. Grau: Supun aprobarii dvs. proiectul ordinii de zi propus de d-nul Primar Klaus Werner Iohannis. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
D-na cons. Grau: Trecem la ordinea de zi.

1.Proiect de hotarare privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.27/2007 privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 10 lei ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2006, cu unanimitate de voturi

2. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de Parohia Evanghelica CA din Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Aprobat in comisie. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.28/2007 privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri datorat de Parohia Evanghelica C.A. din Sibiu, cu unanimitate de voturi

3. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Sibiu, str.H.Coanda nr.57
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.29/2007 privind schimbarea destinatiei unui spatiu situat in Sibiu, str.H.Coanda nr.57, cu unanimitate de voturi

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.337/2006
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.30/2007 privind modificarea si completarea Hotaririi Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.337/2006, cu unanimitate de voturi

5. Proiect de hotarare privind actualizarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.31/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate in cadrul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

6. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.32/2007 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale, cu unanimitate de voturi

7. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cu amendamentul respectiv. Cine este pentru ? Multumesc. Impotriva ? Abtineri?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.33/2007 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

8. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.34/2007 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la Casa de Cultura a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

9. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.35/2007 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, cu unanimitate de voturi

10. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare precum si a organigramei si a statului de personal ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cu amendamentul respectiv. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.36/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare precum si a organigramei si a statului de personal al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

11. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii in participatiune intre Municipiul Sibiu si S.C. BETA CONS S.R.L.
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.37/2007 privind aprobarea asocierii in participatiune intre MUNICIPIUL SIBIU si S.C. BETA CONS S.R.L., cu unanimitate de voturi

12. Proiect de hotarare privind transmiterea in administrarea Directiei pentru Sport a Judetului Sibiu a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Sibiu, str.N.Teclu nr.41 - etaj, cu destinatia: sediu administrativ
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.38/2007 privind transmiterea in administrarea Directiei pentru Sport a Judetului Sibiu a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Sibiu str. N.Teclu nr. 41 - etaj, cu destinatia : sediu administrative, cu unanimitate de voturi

13. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor - padure si depozite - situate in Sibiu, Padurea Dumbrava, identificate in C.F.1309 Sibiu si C.F.3491 Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.39/2007 privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor - padure si depozite - situate in Sibiu, Padurea Dumbrava identificate in C.F.1309 Sibiu si C.F. 3491 Sibiu, cu unanimitate de voturi

14. Proiect de hotarare privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 17 persoane singure si familii aflate in situatii deosebite, domiciliate in Sibiu, str.Lazaret nr.14
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.40/2007 privind acordarea unor ajutoare de urgenta pentru 17 persoane singure si familii aflate in situatii deosebite, domiciliate in Sibiu, str. Lazaret nr. 14, cu unanimitate de voturi

15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.41/2007 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban, cu unanimitate de voturi

16. Proiect de hotarare privind insusirea preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa pe picior
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.42/2007 privind insusirea preturilor de pornire la licitatiile de masa lemnoasa pe picior, cu unanimitate de voturi

17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire gradinita in incinta scolii cu cls.I-VIII nr.1 Sibiu" - faza SF
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.43/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construire gradinita in incinta scolii cu cls. I-VIII nr.1 Sibiu" - faza SF, cu unanimitate de voturi

18. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor spatii din imobilul - Casa de cultura a Sindicatelor Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.44/2007 privind aprobarea inchirierii unor spatii din imobilul - Casa de Cultura a Sindicatelor - Sibiu, cu unanimitate de voturi

19. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Somesului" Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.45/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Somesului" Sibiu, cu unanimitate de voturi

20. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Amenajare retele Piata Unirii - Cazarma 90" Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.46/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ",Amenajare retele Piata Unirii-Cazarma 90" Sibiu, cu unanimitate de voturi

21. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare strada Lemnelor"
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.47/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ",Modernizare strada Lemnelor", cu unanimitate de voturi

22. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - "Construire imobil P+2E+M" in Sibiu, Str.Prof. Dr. Ioan Moga, fn
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.48/2007 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil P+2E+M, cu parcari individuale pentru fiecare apartament, imprejmuiri, racord apa canal, gaz metan, curent electric, organizare de santier in incinta proprie", in Sibiu str. Prof. Dr. Ioan Moga FN, beneficiar SC AMMIBO SRL, cu unanimitate de voturi

24.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - "Construire casa P+M" in Sibiu, Str. Anul 1907
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Am sarit pct.23. Ma scuzati. Il luam dupa aceea. Deci suntem la 24. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.49/2007 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU "Construire casa P+M, in Sibiu, str. Anul 1907 FN", beneficiar Stoian Maria, cu unanimitate de voturi

Deci reluam pct.23.
23.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - "Construire imobil P+2E +M", in Sibiu, Str. Prof. Aurel Popa, colt cu Str.Prof. Dr. Ioan Moga
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.50/2007 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire imobil P+2E+M, cu parcari individuale pentru fiecare apartament, imprejmuiri, racord apa canal, gaz metan, curent electric, organizare de santier in incinta proprie", in Sibiu str.Prof. Aurel Popa FN colt cu str. Prof. Dr. Ioan Moga FN, beneficiari Mandeal Dumitru si Mandeal Doina Valentina, cu unanimitate de voturi

25.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - "Construire balcon si acces direct din strada la Salon infrumusetare" in Sibiu B-dul V.Milea nr. 11, ap. 47
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.51/2007 privind aprobarea documentatiei PUD "Construire balcon si acces direct din strada la Salon infrumusetare", in Sibiu, Bdul G-ral V.Milea nr. 11, apt. 47, beneficiari Raducel Gheorghe si sotia Raducel Maria, cu unanimitate de voturi

26.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - "Schimbare destinatie, construire balcon si alee acces" in Sibiu str. Goraslau, bl. T10, sc.B, ap.21
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.52/2007 privind aprobarea documentatiei PUD "Schimbare destinatie, constructie balcon si alee acces", in Sibiu str. Goraslau bl. T10, sc. B, apt.21, beneficiar Stoia Elena, cu unanimitate de voturi

27.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - Creare acces din exterior si schimbare destinatie din locuinta in cabinet stomatologic in Sibiu - , str. Rahova, bl.59A, ap. 4
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.53/2007 privind aprobarea documentatiei de urbanism - PUD - Creare acces din exterior si schimbare destinatie din locuinta in cabinet stomatologic, Sibiu, str. Rahova bl. 59A, ap.4 - benef. Fleancu Ion Andrei, cu unanimitate de voturi

28.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUD - "Schimbare destinatie din locuinta in birou, creare acces direct din strada, construire scara si rampa, placare pereti exteriori cu termosistem, montare copertina, firma luminoasa si banner" in Sibiu, B-dul Mihai Viteazu bl.P6, ap.3
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.54/2007 privind aprobarea documentatiei PUD "Schimbare destinatie din locuinta in birou, creare acces direct din strada cu desfacerea parapetului, construire scara si rampa", in Sibiu Bdul Mihai Viteazu, bl. P6, apt. 3, beneficiar SC Instalcont SRL Alba Iulia, cu unanimitate de voturi

29.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - Construire zona de locuinte P+E in Sibiu, Str. Tractorului fn
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cu amendament. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.55/2007 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU - Construire zona de locuinte P+E, in Sibiu, str. Tractorului fn- benef. S.C. Promorbul S.R.L., cu unanimitate de voturi

30.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU Construire depozit legume, fructe si cartofi cu introducerea terenului in intravilan, in Sibiu, in vecinatatea limitei intravilanului Zonei Industriale Vest, beneficiar S.C. TRIDENT TRANS TEX S.R.L., prin administratori Mateescu Constantin si Alina
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Aici este un amendament din partea comisiei. Ma scuzati, am gresit, la proiectul anterior n-a fost amendament. Aici este amendament.
Dl. primar: Da, cu amendament.
D-na cons. Grau: Cine este pentru ? Cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.56/2007 privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU - Construire depozit legume, fructe si cartofi, cu introducerea terenului in intravilan, Sibiu, in vecinatatea limitei intravilanului zonei industriale Vest, benef. S.C. Trident Trans Tex S.R.L. prin administratori Mateescu Constantin si Mateescu Mona, cu unanimitate de voturi

31.Proiect de hotarare privind reglementarea circulatiei in Centrul istoric al Municipiului Sibiu
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cu amendament din partea comisiei. Poftiti.
D-na cons. Sava: Domnule primar, doamnelor si domnilor consilieri, stimati colegi.
Dl. cons. Klein: Nu auzim.
D-na cons. Sava: Nu auziti ? Am sa vorbesc mai tare. Vad in sala oameni care precis sunt foarte interesati de acest proiect, dar pe langa aceasta, faptul ca in cadrul comisiei de specialitate s-au adus foarte multe amendamente ulterioare, inseamna ca au facut dezbatere si ca au gasit solutii mai multe decat initial probabil le-au vazut la o simpla citire a acestui proiect. Rugamintea este, atat pentru noi, cat si pentru oamenii care au venit aici, sa ni se dea mai multe lamuriri, sa stim exact care sunt conditiile de circulatie in zona istorica. Asta nu inseamna ca, din punctul meu de vedere si cred ca si al celorlalti colegi, nu suntem de acord ca in zona istorica intr-adevar nu este bine a se circula foarte mult decat atunci cand nu exista alte posibilitati de a accesa intr-un loc sau intr-altul decat cu masinile. Trebuie sa ne protejam orasul, trebuie sa ne protejam aceasta bogatie pe care Sibiul o are - zona centrala istorica.
Dl. Primar: Domnul Cretu va raspunde.
Dl. cons. Klein: Cu voce tare.
Dl. Cretu Ilie - dir. Serv. public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu: Referitor la HCL 342/2005 care reglementeaza centrul istoric al municipiului Sibiu, noi revenim astazi cu propunerea de regulament pentru circulatia din aceasta zona. Zona este impartita in 2 parti distincte. O parte in P-ta Mica cu acces dinspre str. Ocnei. In aceasta zona pietonala s-au montat 145 de stalpi de piatra pentru a delimita accesul auto de accesul pietonal. Accesul se face printr-un sistem de bariere. La bariera, printr-o apasare simpla la automat, se primeste un bilet cu cod de bare, se poate stationa, parca in P-ta Mica pe un termen de o jumatate de ora contra cost 1 leu. Exista 10 minute de gratie pentru a se valida tichetul si a se achita suma care va fi afisata pe automatul de plata, dupa care se poate parasi P-ta Mica. In P-ta Mica, taximetristii beneficiaza de 10 minute libere, fara cost. Pentru rezidenti, in P-ta Mica, se propune tariful de 15 lei/luna, iar in cazul in care aceasta propunere nu este agreata exista posibilitatea de a se parca cu 2 lei/luna in parcarile adiacente. Pentru nonrezidenti, cine doreste sa parcheze in P-ta Mica in mod frecvent si doreste un abonament, abonamentul este de 30 lei/luna. Referitor la cealalta zona pietonala care, spre deosebire de P-ta Mica, nu are delimitata circulatia pietonala de circulatia auto si pentru a nu crea confuzii intre cele doua circulatii, propunem accesul pe sistemul de piloni mobili cu carduri magnetice. Pentru rezidenti, se propune doar accesul in curti si doar tranzitarea zonei pietonale la fel cu un pret ca si in P-ta Mica de 15 lei/luna. Pentru nonrezidenti, care doresc intr-adevar sa acceseze zona pietonala gen Balcescu, P-ta Mare, P-ta Huet, str. S. Brukenthal si pentru a nu ingreuna accesul pietonal, propunem o suma de 500 lei/o jumatate de ora. Aprovizionarea in aceste zone se poate efectua intre ora .....Pardon. Ma scuzati 500.000 lei (50 lei Ron). Pentru aprovizionare, propunem un interval orar intre 5 dimineata si 9 dimineata contra unei sume de 50.000 lei/zi in care posesorul de card poate beneficia de accesul in zona pietonala. Cine doreste sa aprovizioneze pe str. Balcescu, P-ta Mare, str.Samuel Brukenthal, P-ta Huet, exista posibilitatea intre 5 si 9 dimineata. Contra cost primeste un card de 50.000 lei/zi sa intre cu masina pentru aprovizionare.
D-na cons. Grau: Daca mai sunt alte intrebari ? Va rog la sfarsit d-voastra. Va dam cuvantul la sfarsit (unui cetatean.). Dintre consilieri. Poftiti.
Dl. cons. Mathes: As dori sa pun o intrebare punctuala si anume: Cum ati prevazut ajungerea la parcare in fata Hotelului Bulevard daca ma aflu pe str. Saguna, vad hotelul respectiv si doresc sa ajung la aceasta parcare conform acestei scheme care o am aici in fata ?
Dl. Cretu Ilie: Se acceseaza pe actuala circulatie, se intra in sensul giratoriu si se intoarce in parcare. Este o giratie.
Dl. cons. Mathes: Nu va suparati ca va repet, in drumul acesta principal nu gasesc nici un drum care imi permite sa ajung in fata hotelului. Este o greseala in aceasta schema sau asta va fi schema care s-a conceput ?
D-na cons. Sava: Se face la stanga.
Dl. Cretu Ilie: Se intra la stanga in parcare. Singura problema este ca nu se mai poate iesi din parcarea Bulevard direct in DN 1 pentru a nu se mai tranzita 4 benzi.
Dl. Cretu Ilie: In schema asta, de pe acest drum nu gasesc nici un drum care ma duce spre dreapta, sa urc in sus dealul spre Saguna.
D-na cons. Grau: Pai nu, sigur ca nu.
Dl. primar: Acolo este o omisiune, dar nu asta e tema discutiei de astazi. Este o forma mica de harta.
Dl. cons. Mathes: Deci este omisiune acolo.
Dl. primar: Din panta se intra in dreapta ca si acuma. Este omisa in harta.
Dl. cons. Stroie: Se intra normal.
Dl. Cretu Ilie: Ideea este ca din parcarea Bulevard nu se mai iese in DN 1. Se poate intra din DN 1, se roteste, se iese pe str. Tribunei si inapoi.
Dl. cons. Stroie: Nici la dreapta nu o mai poti lua ?
Dl. Cretu Ilie: La dreapta se poate lua.
D-na cons. Grau: Poftiti, domnule Wagner.
Dl. cons. Wagner: As dori sa va atentionez ca la ora actuala nu toti taximetristii cunosc aceasta posibilitate de a urca si de a cobori cu masina. Unii se opresc chiar la bariera, stiu ca trebuie sa se roteasca, nu stiu cat. Poate puteti sa-i mai informati o data ?
Dl. Cretu Ilie: Bineinteles. Taximetristii au 10 minute gratis sa acceseze P-ta Mica.
Dl. cons. Wagner: Nu toti stiu de aceasta posibilitate. Poate n-au auzit.
Dl. Cretu Ilie: Oricum dansii vor trebui sa-si ia cardul, sa alimenteze si sa plece.
D-na cons. Sava: E bine de spus, e presa aici sa informeze si pe cetateni si pe taximetristi.
D-na cons. Grau: Mai sunt intrebari din partea consilierilor ? Multumim domnului Cretu. Trecem mai departe. Da, votul. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.57/2007 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi

32.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2007
- initiator primar Klaus Werner Iohannis
Cu amendament. Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Se abtine cineva ? Multumesc.
Dl. secretar Iordan Nicola: Unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.58/2007 privind rectificarea bugetului local pe anul 2007, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Grau:
33.Informare privind situatia litigiilor avand ca obiect reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991
Cine este de acord ? Aici nu se voteaza.

34.Intrebari. Interpelari.
Din partea consilierilor ?
Dl. primar: Acuma poate sa spuna domnul.
D-na cons. Grau: Acuma dam cuvantul domnilor.
Un cetatean: Buna ziua. Referitor la circulatia .....
Dl. secretar Iordan Nicola: Sa spuna si cum il cheama.
D-na cons. Grau: Dar va prezentati ?
Cetateanul: Da, ma numesc Ciuban, sunt reprezentantul firmei Marasib si Total Trading cu sediul pe N. Balcesu, nr.21, respectiv 23. Cred ca sunt in asentimentul mai multor agenti economici din zona istorica a orasului unde, dupa cate am inteles, accesul pentru aprovizionare va fi limitat de la 5 la 9 dimineata. Mi se pare total necorespunzator pentru ca sunt o gramada de firme care au productie alimentara, respectiv fac aprovizionare cu marfuri intr-un grad de perisabilitate foarte ridicat. Deci, accesul limitat de la 5 dimineata pana la 9 dimineata este absolut insuficient. Rugamintea este daca s-ar putea sa analizati si sa aprobati, bineinteles am inteles ca oricum se percepe o taxa, se va creste taxa banuiesc, dar sa existe un grafic orar, banuiesc ca d-voastra il veti stabili daca veti fi de acord ca toti acesti agenti economici sa poata sa-si desfasoare activitatea in mod corespunzator. V-as ruga, daca e s-o luam putin si pe partea economica, sigur d-voastra probabil urmariti numai partea sociala, dar la partea economica si noi la randul nostru putem sa desfasuram activitatea avand incasari mai bune si la randul nostru platim taxe mai mari. Parerea mea este ca ar trebui sa tineti cont de acest lucru care este deosebit de important, mai cu seama acolo unde sunt activitati cu produse si marfuri cu grad ridicat de perisabilitate. In ce ma priveste personal, pot sa va spun ca am o unitate de alimentatie publica si, in acelasi timp, productie alimentara cofetarie-patiserie, marfuri care efectiv nu pot sa astepte, eu le produc pe tot parcursul zilei si ca mine mai sunt si alti agenti economici in zona istorica a orasului. Deci, rugamintea e inca o data, cu insistente mari, chiar daca veti creste taxa de acces, dar sa se poata desfasura activitatea in mod corespunzator.
D-na cons. Grau: Multumesc. Retinem problema. Daca mai sunt alte intrebari? Se va analiza si se va discuta problema. Nu putem sa dam raspunsul acuma. Nu se poate. Mai sunt alte intrebari ? Nu.
Dl. secretar Iordan Nicola: Presedintele de sedinta.
D-na cons. Grau: Propuneri pentru sedinta urmatoare. Da, poftiti domnu.
Un cetatean: Va rog frumos. Giurgiu Ioan ma numesc, stau pe str. Samuel Brukenthal. Locuiesc pe aceasta strada de 46 de ani. Nu am loc de parcare la masina si nu mi s-a dat nici pe str. Mitropoliei, nici pe str. Odobescu. As vrea daca se poate sa pot parca prin apropiere sau sa gasiti o solutie amiabila. Va multumesc frumos.
D-na cons. Grau: Vom discuta si vom analiza. Multumesc. Alte probleme mai sunt ? Propuneri pentru presedintele sedintei urmatoare. Domnul Josza.
Dl. cons. Josza: Pentru sedinta urmatoare il propun pe dl. Wagner.
D-na cons. Grau: Cine este de acord ? Cine este pentru ? Este cineva impotriva ? Abtineri ? Alta propunere ?
Dl. secretar Iordan Nicola: Aprobat in unanimitate.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a adoptat Hotararea nr.59/2007 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna martie 2007, cu unanimitate de voturi

D-na cons. Grau: Multumesc. Va multumesc pentru participare. Domnul primar.
Dl. primar: Daca-mi permiteti, doua chestiuni vreau sa ating pe scurt. Prima este ca maine incepe, cel putin traditional, primavara si v-am oferit aceste flori ca sa nu facem discriminari si doamnelor si domnilor, dar doamnelor in mod expres dorim cu aceasta ocazie sa le uram o primavara frumoasa, plina de bucurii alaturi de familie si de cei dragi. Un al doilea eveniment care ne priveste pe toti se intampla tot maine in sensul ca domnul Nicola de maine va lucra la Consiliul Judetean. Daca sunteti de acord, vreau sa-i multumesc in numele dumneavoastra, a Consiliului Local, dar totodata in numele angajatilor din Primarie, pentru munca depusa, pentru angajamentul constant, total de buna-credinta si foarte profesionist. Noua ne pare rau ca v-ati hotarat sa va despartiti de primarie si de Consiliul local dar, pe de alta parte, intelegem motivele care v-au facut sa cereti transferul si, in numele tuturor, va doresc succes pentru noul loc de munca.
Dl. secretar Iordan Nicola: Va multumesc.
Dl. primar: Din partea tuturor aveti un buchet mare de flori.
Dl. cons. Klein: Domnule secretar, inainte de a lua cuvantul, imi permiteti sa va multumesc si eu. Aveti o fire deosebita pe care as caracteriza-o in felul urmator: stati cu ambele picioare pe lege, cred ca intelegeti ce am vrut sa spun si 2) aveti o ureche deschisa. Asta rar se intampla sa fie o combinatie. Pentru ca, in general, daca te iei dupa lege, esti putin dur si daca ai o ureche deschisa o iei mai mult pe firea iubirii sau cum vreti sa spuneti si mai putin dupa lege. D-voastra ati avut aceste doua insusiri pe care le-ati combinat intr-un mod exceptional. De aceea, va multumim pentru omenia d-voastra si pentru faptul ca ne-ati sprijinit si ne-ati ajutat si ne-ati sfatuit totdeauna pe baza legii, stiam unde sa stam, stiam ce putem sa facem, stiam si ce nu se poate, dar totdeauna cu multa dragoste ne-ati spus-o si de aceea va multumim pentru ca ati fost in mijlocul nostru si ne-ati aratat cum poate sa fie un secretar. Ne pare foarte rau ca plecati, dar va intelegem, dati-ne voie sa ne amintim de d-voastra cu mult drag, cu multa bucurie ca ati fost in mijlocul nostru atatia ani si ne-ati sprijnit.
Dl. secretar Iordan Nicola: Da, va spun cu cea mai mare sinceritate ca realmente imi este greu sa vorbesc in astfel de situatii si preferam o alta postura, poate conflictuala sau putin controversata. Totdeauna sau cel putin eu asa am simtit, vorbesc cu mult mai mare greutate atunci cand este vorba despre sentimente, despre oameni. Oricum , viata e facuta din astfel de pasi si vrand-nevrand trebuie sa trecem printre ei. Domnule primar, domnilor viceprimari, doamnelor si domnilor consilieri, dragi colegi, va asigur ca in intrega activitate am urmarit totdeauna doua obiective: mai intai sa fie respectata legalitatea si, in al doilea rand, sa servim cu buna-credinta cetateanul. In masura in care am reusit ma bucur, iar daca considerati ca aceste doua obiective sunt importante pentru administratie, eu le consider a fi definitorii, va doresc sa le urmati. Oricum, este un pas pe care am convenit impreuna ca-l voi face. Cu certitudine eu consider ca este o evolutie in cariera si va multumesc mult ca ati inteles acest lucru pentru ca putea sa fie si altfel. De aceea, tin sa va multumesc in mod deosebit pentru ca mi-ati inteles solicitarea. Sper ca am colaborat bine, iar cuvintele d-voastra m-au facut sa fiu convins ca asa a fost, va doresc mult success in activitatea viitoare si, cu siguranta, vom mai colabora pentru ca tot in administratie raman, nu imi schimb ramura de activitate. Va multumesc mult.
Dl. primar: Va multumim. O dupa-amiaza buna.


Sedinta se incheie la ora 14,45.
 

Presedinte, Secretar,
Marga Grau Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: