Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.07.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Elena Buhoi, d-na Liliana Ordean, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, d-na Alexandra Dincă, dl.Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Simona Pop, dl.Lucian Vizantie, dl.Vladimir Dan Vlăduț, dl.Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, d-na Adina Goța, dl.Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl.Adrian Gheorghe Aldea, dl. Iancu Boțocan, dl. Marian Popa, dl.Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl.Vasile Maier-Bondrea, dl. Ovidiu Mircea, d-na Nicoleta Slavu, d-na Cristina Isailă, d-na Maricica Tatu
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua, vă rog luați loc.
Doamnelor și domnilor consilieri, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna iulie, convocată în temeiul art. 39 din Legea 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată. Dintr-un număr total de 23 de consilieri sunt prezenţi 19 consilieri, drept urmare Consiliul Local este legal constituit, o să predau conducerea ședinței domnului consilier Liviu Cotârlă.
Domnul consilier aveți cuvântul.
Absenții sunt: dl.consilier Tiberiu-Cornel Drăgan, dl.consilier Zeno- Karl Pinter, dl.consilier Virgil Popa și dl consilier Ghiorghe Tălău.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:  Mulțumesc.
Doamna Primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Întrucât domnul secretar Dorin Nistor este în concediu, în conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, o rog pe doamna Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 29 iunie 2017.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 iunie 2017.
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
În unanimitate procesul verbal a fost aprobat.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Ordinea de zi, inclusiv ordinea de zi suplimentară, a fost aprobată.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Să trecem la ordinea de zi propriu zisă.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.228/2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023.
-  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt comentarii, cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.229/2017 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2015-2023, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018. -  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii?
Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 230/2017 privind modificarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar particular autorizate/acreditate din Municipiul Sibiu, propuse să funcționeze în anul școlar 2017-2018, cu unanimitate de  voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului nr. 2 în care funcționează Colegiul Agricol “D.P. Barcianu” Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți comentarii?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
S-au exprimat două abțineri. Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 231/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Banatului nr. 2 în care funcționează Colegiul Agricol “D.P. Barcianu” Sibiu, cu 17voturi pentru și 2 abțineri : d-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, d-na consilier Anita Pavel).

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei nr. 22 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii asupra proiectului?
Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 232/2017 privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. Crișanei nr. 22 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 4 Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
6. Proiect de hotărâre privind completarea Programului minimal anual al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, aferent anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 114/2017.
-  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii ? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 233/2017 privind completarea Programului minimal anual al Teatrului Național “Radu Stanca” Sibiu, aferent anului 2017, aprobat prin H.C.L. nr. 114/30.03.2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Dacă aveți comentarii ? Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri ?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 234/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
8. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 235/2017 privind modificarea statului de funcții la Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
-  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii dacă aveți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv.Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.236/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu începând cu data de 01.08.2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 237/2017 privind modificarea statului de funcții și a organigramei la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
11. Proiect de hotărâre privind prorogarea unor termene și aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
-  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii dacă aveți? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 238/2017 privind prorogarea unor termene și aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 59/2017 privind preluarea Căminului pentru persoane vârstnice și a Cantinei Municipiului Sibiu în structura Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
-   iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 239/2017 pentru modificarea art. 2 din Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 59/2017 privind preluarea Căminului pentru persoane vârstnice și a Cantinei Municipiului Sibiu în structura Serviciului Public de Asistență Socială în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, a două construcții din lemn situate în Parcul Tineretului și Parcul Terezian, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
-   iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă aveți asupra proiectului comentarii?
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 240/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Poliție Locală al Municipiului Sibiu, a două construcții din lemn situate în Parcul Tineretului și Parcul Terezian, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora.
-   iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 241/2017 privind aprobarea actualizării valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora.
-  iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 242/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor, proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora.
-   iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.243/2017 privind actualizarea valorii bunurilor din domeniul public al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 244/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă – Canal S.A. Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului –teren în suprafață de 65 mp. situat în Sibiu, zona Străzii Tractorului cu destinația “drum”.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.245/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului –teren în suprafață de 65 mp. situat în Sibiu, zona Străzii Tractorului cu destinația “drum”, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
19. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a imobilului – teren de construcții – situat în Sibiu, str. Londra nr. 20, în favoarea d-lui Matei Dorel Elsis.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 246/2017 privind vânzarea fără licitație publică a imobilului – teren de construcții – situat în Sibiu, str. Londra nr. 20, în favoarea d-lui Matei Dorel Elsis, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
20. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea efectuării schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Gușterița.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
S-au exprimat trei abțineri. Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 247/2017privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea efectuării schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Gușterița, cu 16 voturi pentru și 3 abțineri : d-na consilier Ekaterina-Annemarie Fazakas, d-na consilier Anita Pavel), dl.consilier Lorant Kiss.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei I a H.C.L. nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 248/2017 pentru modificarea Anexei I a H.C.L. nr. 52/2017 privind majorarea impozitului pe terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire Service Auto Sibiu, str. Salzburg F.N.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 249/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD – Construire Service Auto Sibiu, str. Salzburg F.N. Beneficiar: SC HS INVEST SRL, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lucernei” – faza DALI.
-  inițiator primar Astrid Cora Fodor
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 250/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lucernei” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Ghiocelului” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.251/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Ghiocelului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Garoafei” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 252/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Garoafei” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Pandurilor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 253/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Pandurilor” – faza DALI,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ovidiu” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.254/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții privind aprobarea indicatorilor tehico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ovidiu” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Flacăra” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 255/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Flacăra” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Primăverii” – faza DALI.
-  inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 256/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Primăverii” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Speranței” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 257/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Speranței” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Honterus” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 258/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Honterus” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Dreptății” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 259/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Dreptății” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Lăcrămioarelor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 260/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lăcrămioarelor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Trandafirilor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget, propune corectarea la articolul 1, a erorii prevăzute în denumirea obiectivului :
“Modernizare Strada Trandafirilor” în loc de “Modernizare Strada Dulgherilor”
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat .
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 261/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Trandafirilor” – faza DALI , cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Eschile” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 262/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Eschile” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Mesteacănului” – faza DALI.
-  inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 263/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Mesteacănului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada 16 Februarie” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.264/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada 16 Februarie” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Cucului” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 265/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Cucului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Maierilor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 266/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Maierilor” – faza DALI,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Dulgherilor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.267/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Dulgherilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Anul 1848” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 268/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Anul 1848” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Lacului” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 269/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Lacului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Viorelelor ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 270/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Viorelelor ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Stejarului ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 271/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare Strada Stejarului ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Topitorilor ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari : Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 272/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Topitorilor ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare strada Rulmentului ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.273/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare strada Rulmentului ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ion Agârbiceanu ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 274/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Ion Agârbiceanu ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Hameiului ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 275/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Hameiului ” – faza DALI,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Băicoi ” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.276/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Băicoi ” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Tineretului” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 277/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Tineretului” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă :
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cisnădioara” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 278/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare Strada Cisnădioara” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare strada Rovine” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 279/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Modernizare strada Rovine” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare strada Căpriorilor” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 280/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Modernizare strada Căpriorilor” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții “Racord între străzile Litovoi și Tălmăcel, inclusiv zid de sprijin” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 281/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții“Racord între străzile Litovoi și Tălmăcel, inclusiv zid de sprijin” – faza DALI , cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Stadionul Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate (proiectare, verificare de proiect și execuție)” – faza DALI.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Vă rog domnule consilier.
Dl. consilier Paul Constantin Mezei:
Stimată doamnă Primar, stimați colegi, onorată audiență. Referitor la acest proiect, doresc să spun și eu câteva cuvinte. De mici fiind știm cu toții terenul de fotbal unde am fost și ne-am petrecut duminica și sâmbăta.
În primul rând, să nu uit, să mulțumim doamnei Primar și echipei pe care o conduce pentru inițierea acestui proiect. Acest proiect este o idee, și se tranformă în fapt.
Reabilitarea Stadionului Municipal este un lucru de anvergură dar, se face etapizat. Fiecare etapă, este o etapă foarte importantă și noi trebuie să ținem cont acum să vedem cum le optimizăm.
Stadionul de fotbal și pista de atletism cât și spațiile conexe care au existat și sunt, în continuare, un centru puternic de formare sportivi pe plan local. Un magnet, care ar putea să aducă sibienii la stadion, ar fi și echipa de fotbal F.C. Interstar care a promovat în Liga a doua de copii....O echipă tânără cu dorințe de aspirare tot mai sus dar care, într-un spațiu reabilitat, poate să producă un stimul pentru noi sibienii, să ne mobilizeze la sloganul, "hai să mergem să vedem sâmbăta sau duminică fotbal"...
Pista de atletism chiar și pista în sine poate organiza, găzdui concursuri locale și naționale.
Totuși este un pas înainte, și în acest sens, noi cei din sală, sibienii, conducerea managementului echipei de fotbal, managementul celorlalte discipline sportive care se pot desfășura acolo, vă spun: mulțumim frumos.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mulțumesc. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul cincizeci și cinci.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 282/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Reabilitare Stadionul Municipal Sibiu pentru tribuna oficială, peluza cu vestiare, pista atletism și gard împrejmuire pistă, demolare tribune și anexe degradate (Proiectare, verificare de proiect și execuție)” – faza DALI, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
56. Proiect de hotărâre privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2017.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 283/2017 privind execuția bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul II 2017, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
57. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune aprobarea cu următorul amendament:
se modifică anexele nr.28, 29 și 30 și se completează cu anexa nr. 32, Proiectul de hotărâre conform anexelor la raportul nr. 59792 /24.07.2017 întocmit de Direcția Economică.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 284/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
58. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri în suprafață totală de 3035 mp. situat în Sibiu str. Intrarea Siretului cu destinația “alei de acces, zonă verde și loc de joacă”.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 285/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor – terenuri în suprafață totală de 3035 mp. situat în Sibiu str. Intrarea Siretului cu destinația “alei de acces, zonă verde și loc de joacă”, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
59. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune corectarea la articolul 3, a numărului de kilometri, respectiv numărul de kilometrii va fi 6.100.000 km și nu cu un ‟zero‟ în plus cum era inițial în proiect
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Nu sunt.
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 286/2017 privind modificarea și completarea Contractului nr. 11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. Tursib S.A. , cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației restante datorate Asociației Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul  2015 și perioada ianuarie - iunie 2016.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 287/2017 privind aprobarea plății cotizației restante datorate Asociației Municipiilor din România, ce revine Municipiului Sibiu, pentru anul  2015 și perioada ianuarie - iunie 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
61. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 242/2016.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor
Comentarii ? Doamna consilier, vă rog.
D-na. consilier Mariana-Gabriela Brunchea :
Vreau să vă spun că, referitor la acest proiect, sigur că taxa va diminua noul tarif perceput cetățenilor și agenților economici. Însă bineînțeles ca efect negativ, deci va fi o taxă mai mică.
Eu aș vrea să îmi exprim nemulțumirea ca om care lucrează în cadrul sistemului, de aplicare a acestei taxe. De la începutul anului ne jucăm cu această taxă: "uite taxa, nu e taxa " . Nimeni nu știe care este efectul sau la ce folosește această taxă. În ceea ce ne privește pe noi, Municipiul Sibiu și Județul Sibiu, s-a reușit ca această taxă să încurce pe toată lumea ca și când noi nu am fi fost încurcați destul  cu un proiect de management integrat scris prost, aplicat prost ... Cu un operator de groapă, de colectare regional care a încasat această taxă și care o plătește la stat. Cu un operator de colectare care, încasează această taxă de la autoritățile locale și care autorități locale încasează și ele tariful de la persoanele fizice și agenții economici.
Ceea ce doresc să vă spun este că, s-a reușit performanța ca în acest moment datorită acestei taxe, ca multe autorități locale (nu este cazul Sibiului aici) să își termine bugetele speciale de salubritate și astfel să încurce operatorii de colectare regionali, prin neplată. Nu că nu vor, dar legea le spune că nu pot să plătească decât din bugetul special aferent acestei taxe.
Eu sper ca să conștientizăm de acum încolo importanța implementării acestor sisteme de management integrat al deșeurilor și să înțelegem că, dacă instituim taxe speciale - nu avem nimic împotrivă în a institui aceste taxe speciale- dar trebuie să le creem și cadrul legislativ realist pentru plată. Sunt operatori pe raza județului Sibiu care sunt blocați din cauza acestei legislații proaste. Unitățile administrativ teritoriale nu mai au bani la buget, pentru că nu încasează această taxă și nu îi pot plăti.
Ceea ce este foarte important este că, indiferent dacă se aplică sau nu se aplică taxa ( pentru că ea la un moment dat se va aplica), trebuie modificată legislația în acest caz, pentru că se poate întâmpla ca un operator regional neplătit la timp, să ne lase cu gunoiul în stradă în fața porții. Pentru că nimeni nu lucrează gratis. Firmele de colectare au angajați care trebuie plătiți, trebuie plătite taxele la stat, trebuie plătit carburantul.
Concluzia pe care îmi permit să v-o spun dumneavoastră, onorați consilieri locali și doamna Primar este că trebuie, de urgență modificată legislația  cu privire la încasarea tarifului special pentru taxa de salubritate, și asta îi ajută mai ales pe cei din mediul rural- specific că nu este cazul Sibiului.
Si dacă tot suntem la capitolul de salubrizare, colectare a deșeurilor, aș vrea să  îmi spun punctul meu de vedere vizavi de Planul Național de Gestiune a Deșeurilor. Am aruncat o privire pe ea după ce am fost contactată de colega mea Simtion și după o discuție cu colega mea din comisie doamna Fazakas.
În cadrul acestui plan național sigur că există și planuri județene. Pentru județul Sibiu, acest plan prevede că în cazul în care, groapa de la Cristian se umple operatorul să transporte deșeurile la stația de tratare mecano-biologică de la Galda din județul Alba......M-a pus pe gânduri, am văzut distanța de aproape 100 de kilometrii de la Sibiu, gândiți-vă la localitățile care sunt cu câțiva zeci de kilometrii mai încolo de Sibiu. Două sute de kilometri pentru fiecare mașină care colectează deșeuri în Sibiu, făcute la fiecare cursă. Să vă spun ce presupune asta. Triplarea în primul rând a numărului de angajați, triplarea cantității de carburanți și bineînțeles triplarea numărului de autospeciale, pentru că atât timp cât se duce o mașină până acolo și vine înapoi trebuie să lucreze alta.
Toate acestea vor duce cel puțin la dublarea prețului actual și a tarifului pe persoană. Bineînțeles cu încălcarea actualului proiect SMID și creșterea tarifelor peste prezenta aplicație de finanțare a proiectului mult discutat.
Cred că în domeniul deșeurilor, nu știu cine îl conduce sau ce va  face, dar ne place să încurcăm lucrurile de așa manieră încât să nu le mai poată descurca nimeni. Peste un proiect scris prost la Sibiu, aplicat prost, care nu a creat o soluție de depozitare, respectiv a introdus în cadrul proiectului un operator privat de depozitare groapă, care la momentul începerii proiectului mai avea 20%  capacitate de depozitare.
Proiectul regional vine cu o corecție în acest plan, respectiv transportul la alte gropi din țară.
Cu acest lucru eu nu sunt de acord, iar soluția este construcția unei stații de tratare mecanico-biologice la Sibiu, sau construcția unei gropi de deșeuri, care într-un fel să închidă acest Sistem Integrat de Management al Deșeurilor care "șchioapătă "la noi la Sibiu.
Sibiul nu își poate permite să își ducă gunoiul în alte părți ale țării pe cheltuiala cetățenilor și implicit pe cheltuiala cetățenilor județului Sibiu, pentru că aici mă refer la întreg județul. Cetățenii nu își pot
permite o taxă dublă față de prezenta taxă. În acest sens eu mă gândesc ca împreună cu "colegii de la putere "să facem o interpelare a Ministerului Mediului, să ne dea o soluție care să închidă proiectul și să facă și Sibiul să intre în categoria județelor care într-adevăr pot spune, că au un Proiect Integrat de Management al Deșeurilor. Mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Dacă sunt alte comentarii?
Comentariu în nume personal strict la subiect. Ca orice pas înainte într-un domeniu foarte sensibil curățenia orașului, trebuie să ne obișnuim cu ideea că nu suntem decât într-o etapă de dezvoltare a unui asemenea proiect. Iar curățenia începând cu cea din casă, din curte, de pe stradă, din comunitate este o chestiune care costă și va costa din ce în ce mai mult.Va trebui să ne obișnuim cu ideea asta.
Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 288/2017 privind modificarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 242/2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret “ Gong” Sibiu.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv.Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 289/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret “ Gong” Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale inițiale pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național Centru Cultural Multifuncțional.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari :
Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 290/2017 privind aprobarea notei conceptuale inițiale pentru avizarea demarării organizării concursului de soluții de arhitectură pentru construcție Teatrul Național Centru Cultural Multifuncțional, cu unanimitate de voturi.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de   bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt comentarii asupra acestui proiect ? Vă rog domnule consilier.
Dl. consilier Gerold Hermann:
Aș dori să prezint câteva idei legate de acest proiect. În primul rând aprobarea proiectului și sunt convins că va fi aprobat  acest proiect, va duce la mărirea salariilor angajaților Primăriei, multe salarii vor fi mărite în mod substanțial și consider că este un lucru foarte, foarte bun. În al doilea rând, nu este chiar de la sine înțeles că bugetul Sibiului poate suporta aceste măriri de salarii și sunt convins că activitatea Sibiului va continua . Deci vor continua investițiile, va continua subvenționarea culturii, a sporturilor și așa mai departe. Deci este un lucru deosebit că Sibiul fără a cerși în altă parte, poate suporta măririle de salarii prevăzute în acest proiect. Și în al treilea rând, să revenim la beneficiarii proiectului, orice mărire de salariu, orice schimbare în bine a situației poate fi, un prilej pentru a reflecta asupra propriei activități și poate drept urmare, se poate lucra mai eficient sau și mai eficient, se poate trata publicul, se pot trata sibieni mai amabil sau și mai amabil...
Concluzionând cu ce am început, mă bucur că acest proiect va duce la o situație mult schimbată în bine a angajaților. Mulțumesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Stimați consilieri, eu am dorit să fac câteva precizări având în vedere că aveți în față un Proiect de Hotărâre extrem de important, salarizarea personalului din Primăria Sibiu și din cea mai mare parte a Serviciilor Publice și din acest motiv cred că este nevoie să vă mai dau câteva informații suplimentare.
Proiectul de Hotărâre are la bază Legea 153 din 2017 și vreau să spun, că este prima dată când un act normativ lasă la latitudinea autorității locale stabilirea salariilor personalului. Deci, ține cont de principiul autonomiei locale și de principiul descentralizării. Cu atât mai mare este responsabilitatea noastră. A mea, care v-am propus proiectul și a dumneavoastră că îl aprobați.
Ca să înțelegeți mai bine, cât de necesar era acest act normativ, o să vă dau câteva exemple care vă vor arăta în ce situație de anomalie ne-am aflat la Primăria Sibiu. Anomalie care s-a datorat actelor normative care au apărut succesiv, au modificat legislația fără a fi corelate unele cu altele.
O să vă dau doar două exemple care, de fapt, se găsesc la toate gradele, gradațiile, treptele.
Eu o să mă refer la două poziții:la poziția de consilier superior gradația maximă egală cu inspectorul superior de la Direcția Fiscală. La  Direcția Fiscală în luna iunie, angajații cu această titulatură plecau cu 3.250 lei în mână. Deci netul lor era 3.250 lei. La Primăria Municipiului Sibiu, un consilier superior la aceeași gradație pleca cu 2.340 lei în mână, deci cu 910 lei mai puțin. La Serviciul Public Evidența Persoanelor, tot funcție publică, tot consilier superior gradația cinci, pleca cu  2.070 lei în mână, deci cu 1.180 de lei mai puțin iar la Poliția Locală cu 1.710 lei adică cu 1.540 lei mai puțin.
Ca să vorbim de funcții de conducere, până acum m-am referit la funcții de execuție.
La funcții de conducere, directorul de la Direcția Fiscală  pleca cu un salariu net de 4.310 lei. Un director de la Primăria Sibiu pleca cu 3.670 lei deci cu 640 de lei mai puțin. Un director de la Serviciul Public Evidența Persoanelor cu 3.000 lei deci cu 1.310 lei mai puțin, iar directorul unui serviciu public personal contractual, avea un salariu de 2.430 lei net deci cu 1.880 lei mai puțin.
Deci niște situații absolut inexplicabile, care nu se justifică din niciun punct de vedere și care nu puteau să continue.
Această legislație ne dă posibilitatea să stabilim salarii în anumite limite, limite minime și maxime. De asemenea stabilește niște principii foarte clare, pe care noi le-am respectat întocmai în proiectul pe care vi l-am propus. Am să mă refer în primul rând, la ce am făcut noi. Am egalizat, am adus la același nivel. La funcțiile de execuție, am adus la același nivel. Funcția publică de execuție am adus-o la același nivel de salarizare cu funcția de execuție, personal contractual. Deci indiferent unde lucrează acum, un consilier, funcționar public sau un angajat persoană contractuală, va avea același salariu. Nu mai are importanță unde, pentru că desfășoară practic aceeași activitate, este un salariat al Statului Român, al Primăriei Municipiului Sibiu. În ceea ce privește funcțiile de conducere. Acestea, conform legii sunt stabilite pe două grade. La fel, am egalizat salariul la nivel de funcție de conducere publică. Deci toți directorii, funcționari publici vor avea același salariu, la același grad. Am egalizat salariul la nivelul șefilor de serviciu și șefilor de birou. Am egalizat salariul la nivelul directorilor personal contractual și de asemenea, am diminuat foarte mult diferența între aceste salarii, ceea ce a presupus o majorare de salarii corespunzătoare.
De asemenea, am prevăzut și majorări de salarii, la toate categoriile, mai puțin la acea categorie de la Direcția Fiscală,  care avea salariu foarte mare și dacă mai creșteam și acolo salariul, deja ieșeam din orice fel de calcule economice.
Noi, ca să vă prezentăm dumneavoastră niște salarii sustenabile, pentru că, noi nu vorbim de salarii pe trei luni de zile ci de salarii pe o perioadă de timp mai îndelungată, a trebuit să facem o serie întreagă de proiecții. Colegii mei care s-au ocupat, vreau să vă spun că au lucrat, pentru că legea a apărut foarte târziu, de dimineață până seară, doar pentru a vedea la ce se ajunge. Pentru că noi a trebuit să ținem cont de ceea ce prevede legea că se va întâmpla în 2018 și  2019.
Această legislație prevede, în primul rând, creșterea salariilor pentru funcțiile specifice cu 25% de la 1 ianuarie 2018. Ne referim la angajații de la:Teatrul Radu Stanca , de la Casa de Cultură și angajații de la Teatrul Gong, dintre asistenții personali cei care acum nu beneficiază de majorări salariale.
De asemenea, se prevede acordarea obligatorie a voucherelor de vacanță începând cu data de 1 noiembrie 2018.
Se prevede, de asemenea, acordarea îndemnizației de hrană la tot personalul la fel, obligatoriu la nivelul a două salarii minime pe economie (brute).
Acordarea normei de hrană la polițiști.
Stabilirea unui fond de premiere.
Deci, sunt încă o serie întreagă de drepturi salariale care se includ în bugetul dedicat salariilor.
Din această cauză noi am făcut aceste simulări. Ne-am asigurat că, creșterea, destul de substanțială a fondului de salarii nu va afecta mersul înainte al orașului. Nu ne va periclita punerea în aplicare a ceea ce ați votat astăzi în Strategia de dezvoltare a Municipiului Sibiului. De asemenea, nu va periclita funcționarea orașului în bune condiții. Din acest motiv, eu vă propun să votați acest proiect.
Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce a depins de noi pentru a asigura niște salarii decente angajaților din primărie și din serviciile publice și totodată, să continuăm să ne dezvoltăm sustenabil.
Vă mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Dacă mai sunt comentarii?
Cine este pentru ? Mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri dacă sunt ?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
A fost exprimată o abținere, proiectul de hotărâre a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 291/2017 privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu și al serviciilor/instituțiilor publice subordonate, cu 18 voturi și o abținere : dl. consilier Ovidiu-Nicolae Spătari.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mai aveți în mapă căteva rapoarte:
1. Raportul nr. 56316/2017 privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I 2017.
2. Raportul nr. 57815/2017 privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017.
3. Raportul nr. 58864/2017 privind serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară derulate în semestrul I al anului 2017
4. Informarea nr. 57734/2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul II al anului 2017.

64. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Ordinea de zi a fost epuizată. Dacă doamnele, domnii consilieri au luări de poziție în afara proiectelor.
Vă rog domnul consilier.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimați consilieri vreau să vă aduc la cunoștință două sesizări pe care le-am primit de la un grup de cetățeni din cartierul Turnișor.
Unu. Ne întoarcem din nou la problema gunoaielor, o aducem în cadrul Consiliului Local să se facă sesizări  la ADI ECO sau la cei de societatea SOMA. Atunci când golesc din containere deșeurile, se scurge un ‟lichid  insuportabil‟ care pătrunde în asfalt și nu mai scoți de acolo mirosul sub nicio formă. Să fie mai atenți, să găsească soluții să nu se mai întâmple asta. Vin și deșartă gunoiul, sub geamul tău și nu mai poți să respiri, persistă mult mirosul de joi până joi, când vin și iar deșartă gunoiul.
A doua problemă. Cu ani în urmă, am sesizat faptul că cetățeni ai Sibiului (nu vreau să îi numesc cum sunt) topesc pe malul Cibinului, într-o veselie, cablu. Nu mi s-a dat niciun răspuns până acum. Vă rog foarte mult, faceți o comisie, sau ce vreți dumneavoastră, trimiteți-i acolo, să păzească împreună cu cei de la mediu, să îi prindă... că nu este mare lucru să îi prinzi. Nu vă închipuiți ce miros este acolo și ei topesc noaptea, pe la doisprezece noaptea. Poți să stai pe căldurile astea cu geamurile închise? Stai cu geamurile deschise. Nu poți să stai că nu poți să respiri. Nu poți să tragi aer în piept, vine mirosul ăla de cablu, înecăcios. Oamenii au copii mici, la blocuri și se plâng mereu. Dar văd că.....Vă rog frumos, să trimiteți pe cineva să vadă și să îmi dați un răspuns în scris, ca să știu ce să le spun cetățenilor. Mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Dacă mai sunt alte intervenții?
Dl. viceprimar Răzvan Codruț Pop:
În primul rând ar trebui să facem clarificarea că deja am făcut acest pas. Am trimis către ADI ECO  și către directorul de la SOMA o solicitare, de a mări frecvența de spălare a platformelor tocmai pentru că inspectorii noștri din primărie aflați pe teren în fiecare zi au observat lucrul acesta......Deja s-a trimis solicitarea din partea primăriei, evident că va veni răspunsul și atunci vom putea punctual să rezolvăm. Mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă: Alte intervenții dacă sunt? S-au înscris la cuvânt concetățenii noștrii: domnul Faur Iie și doamna Vișoi Gabriela.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Domnul Faur Ilie, vă rog.
Domnul Faur Ilie:
Bună ziua domnilor consilieri locali și doamna Primar.
Aș avea rugămintea dacă vrea cineva să citească, eu fiind persoană cu handicap, ceea ce am primit de la dumneavoastră?
Dl. consilier Liviu Cotârlă: Sigur...doamna secretar, vă rog..
Domnul Faur Ilie: Iertați-mă că...
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
În urma adoptării de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu a Hotărârii nr. 325 din 27.10.2016 privind scoaterea din evidența Municipiului Sibiu a imobilului situat în Sibiu, str. 9 Mai nr.50 și predarea acestuia Ministerului Finanțelor Publice, Direcția Generală a Finanțelor Publice, prin Administrația Finanțelor Publice Sibiu, calitatea dumneavoastră de chiriaș în raport cu instituția noastră, în temeiul contractului de închiriere numărul 1758 din 27.06.2014 încetează la data de 09.12.2016, ziua semnării procesului verbal de predare-primire a imobilului.
Cu stimă, director Tiberiu Părăian.
Domnul Faur Ilie:
Asta a fost. Mama are78 de ani, din cauza anunțului a căzut de pe scări și-a rupt două coaste și mâna este imobilizată la pat. Eu sunt o persoană cu handicap. În momentul scoaterii afară, este o condamnare la moarte, deja avem o condamnare la moarte, două persoane. Nu avem pur și simplu unde să mergem și pierdem și toate bunurile...Aș vrea, solicit primirea....eu timp de patruzeci de ani, stând în acea locuință neavând niciun leu datorie, nici față de societatea Urbana, nici față de taxe. Sunt un cetățean cât se poate de onest , cât sunt de amărât trăiesc din ajutorul de handicap și o pensie de boală, iar mama are o pensie de 750 de lei și nu o primește nici un azil.
Prin hotărârea dumneavoastră suntem condamnați la moarte. Aș vrea să se facă, să primim o altă locuință socială să nu ne punem capăt zilelor dacă ieșim afară, oricum suntem sortiți pieirii.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Domnule Faur să nu fim atât de pesimiști. Orice problemă are o rezolvare când există bunăvoință și bună credință. Cred că domnul director Tiberiu Părăian ne poate aduce niște lămuriri.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Doamna consilier Maria Gârleanu, este președinta comisiei sociale.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Doamna consilier Gârleanu.
D-na consilier Maria Gârleanu:
În luna august inițiem un proiect pentru cele două familii care nu din vina primăriei sunt evacuate.
A fost o situație juridică incertă, a preluat ANAF-UL acea locuință. Acea locuință se va vinde de ANAF dar în luna august, deja am început să lucrăm la proiect. Va fi un proiect pentru cele două familii, care vor primi în mod excepțional  o altă locuință, deci nu mai trebuie să își mai aștepte rândul. Dar, asta în luna august, deja noi lucrăm la proiect.
Domnul Faur Ilie:
Deci până în luna august, nu ne scoate din locuință? Să știm ce facem.
D-na consilier Maria Gârleanu:
ANAF-ul nu vă scoate din locuință.
Domnul Faur Ilie:
Atunci eu vă mulțumesc respectuos la toată lumea și din suflet.......
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Lămuriri suplimentare ne va aduce domnul director Tiberiu Părăian.
Dl.Tiberiu Părăian–Director Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în administrarea Municipiului Sibiu:
Dacă îmi permiteți, cei doi chiriași care stau pe Strada 9 Mai nr.50, care au fost predați din punct de vedere al serviciului public administrativ către Finanțele Publice, nu îi scoate nimeni afară de acolo. Lucru pe care le-am spus și personal când am venit cu cei de la Finanțe. Am vorbit și cu reprezentanții Finanțelor Publice care vă oferă posibilitatea de a vă cumpăra locuințele.
Dacă până la momentul acesta cererea noastră de cumpărare, nu a fost operată având în vedere demersurile care sunt destul de greoaie, dumneavoastră puteți să cumpărați de la Finanțe acea locuință.....  
Domnul Faur Ilie:
Scuzați domnule Director. Dar eu nu mai am dreptul, deja este o încălcare a drepturilor, către toți cetățenii din curte, au cumpărat după Legea 112. Eu având un venit minim și mama, nu mai pot cumpăra după Legea 112 fiind la Finanțe. Deja pentru mine este o sumă astronomică. Dacă ar fi după Legea 112 reactualizată, după plata a zece la sută din sumă, aș lua din banii de înmormântare ai mamei,  aș plăti această sumă și restul le-aș achita eu pe parcurs.
Dl.Tiberiu Părăian–Director Serviciul Public de Administrare a Fondului Locativ aflat în administrarea Municipiului Sibiu:
Dacă îmi permiteți, dumneavoastră nu ați răspuns solicitării Finanțelor Publice. Am stat personal de vorbă cu doamna Teodorescu de la Finanțele Publice care a încercat să vă contacteze și nu a reușit. Ați putea să luați legătura cu Finanțele Publice și după aceea să faceți demersurile către autoritatea locală, da? Eu vă stau la dispoziție să vă ajut.
Domnul Faur Ilie:
Cu multe mulțumiri. O să trec și pe la dumneavoastră.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mulțumim domnule director, mulțumim frumos.
Domnul Faur, sunteți mulțumit de rezolvare?
Domnul Faur Ilie:
Da.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Este un prim pas.
Domnul Faur Ilie:
Da. Sunt foarte mulțumit dacă am să primesc altă locuință. Asta este totul.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mulțumim și noi.
Domnul Faur Ilie:
Vă rog să mă iertați și vă mulțumesc cu respect și stimă, să vă dea Dumnezeu sănătate.
Sentința asta, pentru mine și pentru mama, că fiecare are o mamă, la 78 de ani, care în momentul de față e imobilizată la pat,  e condamnare la moarte.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Tocmai o salvați. Sănătate multă...
Domnul Faur Ilie:
Nici nu am vrut să merg la o televiziune, să fac orașul de râs pentru că și la vot, am votat cu doamna Primar și este o mare Doamnă în ceea ce s-a făcut în Sibiu și dumneavoastră la fel, vă rog să mă scuzați, aceasta este tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc din suflet.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mulțumim foarte mult, mulțumim. Doamna Vișoi Gabriela.
Doamna Vișoi Gabriela:
Bună ziua. Eu vin în fața dumneavoastră cu o problemă referitoare la liniștea publică.
De anul trecut, din martie, îmi este imposibil să stau la mine în locuință. Locuiesc pe Strada Oborului, numărul 2, lângă târg, și de anul trecut din martie s-a înființat un bar, este în chirie acolo proprietarul, a construit pe un teren închiriat. Zi de zi, seară de seară, noapte de noapte deranjează cu muzică foarte tare și cu clienții respectivi care vociferează, strigă, urlă. Permiteți-mi dacă pot să spun, este o crâșmă de cartier nu este un bar, vorbe vulgare, înjurături. Vreau să vă spun că de anul trecut, din martie nu am putut să îmi deschid geamul, lucru care și în momentul de față se întâmplă. Fiica mea mijlocie a avut lucrarea de licență, a învățat cu ‟ dopuri în urechi‟. Anul acesta am avut examen de bacalaureat la fiica mea cea mică, am trimis-o la mama mea la bloc, să învețe. Nu pot să stau în curte și nici măcar în casă. În data de... nu știu dacă rețin bine, când a fost Oktoberfest-ul, 28- 29 dacă îmi aduc bine aminte, ultima noapte, până la ora cinci dimineața,de vineri dimineața a cântat într-una muzica și gălăgie infernală.
Am solicitat 0369911  Serviciul de Poliție. Au venit de trei ori, mi-au spus că nu mai au ce să le facă, i-au amendat. Știu că le-au fost aplicate amenzi, le-a fost  suspendată activitatea, lucru care nu s-a întâmplat, ei au funcționat în continuare. Dar în acea noapte, pur și simplu nici nu mi-a mai răspuns Poliția la telefon. Am stat în pivniță ca să pot să trec noaptea cu copii, din cauza gălăgiei infernale care acolo se petrece. Am primit răspuns de la dumneavoastră, am avut sesizare scrisă, am fost și în audiență la doamna Viceprimar. Primul răspuns, conține faptul că instituția dumneavoastră, nu a emis acord de funcționare acelei firme. Al doilea răspuns, mi-a venit că de fapt a fost emis acord de funcționare dar, neprezentându-se ei să îl ridice, le-a fost anulat. Deci ei oricum nu au acord de funcționare.
Am venit cu speranța că poate mă ajutați să îmi regăsesc liniștea, să nu fiu nevoită să vând să plec de acolo. Eu știu că, era nevoie de acordul meu ca să își deschidă el bar, acolo. Acordul meu nu a fost obținut.
Mai adaug, faptul că, la un teren distanță între mine și acel bar, mai este un teren, al aceluiași proprietar, respectivul patron al barului a distrus gardul de la terenul care este între noi. Bălăriile sunt la "mama lor acasă", clienții, pietonii și orice cetățean intră și își fac "nevoile" acolo, femeile care prestează actvități vechi de când lumea, își prestează și acolo pe terenul ăla, meseria, copii și oamenii asistând la scene care nu sunt de dorit.
Vreau să vă spun că, cumva, simt că sunt într-un loc uitat de lume.
Aș vrea să văd dacă se poate găsi o soluție, pentru cel puțin aceste două probleme, care pe mine mă afectează.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Mulțumesc doamna Vișoi. Dacă putem să dăm un răspuns, domnule Comandant?
Dl. Gheorghe-Adrian Aldea: Director General Serv.Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
Știu că sunt 19 sesizări de la dumneavoastră, înainte de ședință am fost informat de acest fapt.
La 7 dintre ele, s-au aplicat sancțiunile contravenționale pentru gălăgie și zgomote, așa cum prevede legea.
Într-adevăr nu avea autorizație de funcționare, așa am fost informat. 
Voi solicita mâine și Poliției Municipiului Sibiu sprijin, pentru că sunt și acte care pot fi considerate infracțiuni și vă promit că rezolvăm situația.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Sunteți mulțumită de răspuns?
Doamna Vișoi Gabriela:
De moment, da. Mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Da? Cred că de perspectivă, acțiunile în nume propriu, al dumneavoastră în justiție, față de cel pe care l-ați adus în discuție astăzi aici,  v-a rezolva definitiv problema. Așa cred.
Doamna Vișoi Gabriela:
Da, am contactat un avocat, a trimis adrese: la Primărie, la Poliție.
Cel puțin aceasta este prima fază pe care am abordat-o, urmează să vedem.
Mulțumesc.
Dl. consilier Liviu Cotârlă: Mulțumesc.
Înainte de încheiere, vă rog să faceți propuneri pentru viitorul președinte de ședință de Consiliu Local.
Doamna consilier vă rog.
D-na consilier Maria Gârleanu:
Propun ca ședința de Consiliu Local din luna august să fie condusă de doamna consilier Colceriu Elena-Manuela.
Dl. consilier Liviu Cotârlă:
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Nicoleta Slavu-Șef Serv. Administrație Locală, Coordonare Asociații de Proprietari:
Propunerea a fost adoptată. doamna consilier Elena-Manuela Colceriu va conduce ședința din luna august a Consiliului Local.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 292/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2017, cu 18 pentru şi o abţinere (d-na consilier Elena-Manuela Colceriu).

Şedinţa se încheie la ora 15:00.

       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                      Liviu Cotârlă                                                                                 Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 27.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: