Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 28.11.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back


Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art. 39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice participă:
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl.viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, d-na Mariana Hașu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Ioana Urdea, d-na Aurora Săraru, d-na Camelia Burlacu, d-na Nicoleta Slavu.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local. Ședința convocată în temeiul Legii 215 din 2001 a administrației publice locale, republicată. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22 de consilieri. Întrucât Consiliul Local este legal constituit, declar ședința deschisă și predau conducerea acesteia doamnei consilier Annemarie Fazakas.
Absent este: dl.consilier Vasile-Tiberiu Mitrea.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
Doamna Primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
Dau cuvântul doamnei primar Astrid-Cora Fodor. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Mulțumesc.
Stimați consilieri având în vedere că în această săptămână, vineri este ziua de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, am considerat că este potrivit să evocăm acest moment și în cadrul ședinței noastre de Consiliu Local. Din acest motiv am invitat pe domnul profesor Radu Sorin, decanul Facultății de Științe Socio-Umane din cadrul Universității ‟Lucian Blaga‟ din Sibiu, să facă o scurtă prezentare despre semnificația acestei zile, pentru Sibiu, pentru România. 
Domnule decan aveți cuvântul.
Dl. prof. univ. dr.  Sorin Radu- Decan-Fac. de Științe Socio-Umane:
Mulțumesc. Doamnă primar, doamnă viceprimar, domnule viceprimar, stimați doamne și domni am emoții acum îl văd și pe domnul academician (dl. Helmut Paul Niedermaier) în față și colegul meu domnul profesor (dl. Răzvan-Codruț Pop), vă salut deopotrivă. De obicei sunt obișnuit să am un public care cumva e familiarizat cu lecțiile uneori plictisitoare despre Marea Unire și ceea ce s-a întâmplat la 1918. Pe de altă parte mă  simt onorat pentru invitație, mulțumesc încă odată doamnei Primar, o să fiu sintetic pentru că văd că aveți o agendă foarte plină și o să încerc să spun câteva lucruri care să zicem, au semnificație sau ar trebui să aibă semnificație pentru noi astăzi și poate încă ne mai mobilizează pentru un demers care cumva este important, având în vedere că și alte orașe din Transilvania, au inițiat un asemenea demers. Astăzi o să vă vorbesc despre un asemenea demers și cum se justifică un asemenea demers. 
Dar înainte de aceasta, o foarte scurtă intoducere vizavi de simbolistica Zilei Naționaele 1 decembrie 1918. În general când vorbim de ‟Marea Unire‟, mai toți analiștii constată că este rezultatul pe de o parte a marelui război, 1914-1918, a schimbărilor care au fost produse în urma acestei mari conflagrații în care România s-a implicat începând din 1916 și doi ani a luptat alături de Antanta, puterile democratice occidentale, scopul declarat fiind unul singur, acela de a realiza un stat al românilor care democratic erau mai mulți în provinciile care se aflau în imperiile vecine. Mă refer aici la Transilvania, provincia Austro-Ungariei, Bucovina respectiv Basarabia în componența Imperiului Țarist. În general misiunea aceasta a fost asumată de o generație întreagă de oameni politici, intelectuali din vechiul Regat și a devenit cumva obligatorie pentru toată clasa politică, a fost asumată de rege, atât de Carol I cât și de urmașul acestuia Ferdinand I. Motivul principal pentru care România intră în război era tocmai realizarea Unirii, alipirea teritoriilor. De unde o asemenea dorință? Trebuie să precizez faptul că în secolul XIX se lansase ideea formării statelor naționale. Mai toate mișcările liberale, democratice din Europa Centrală, din Europa Vestică susțineau ideea statelor naționale deci, ceea ce se întâmpla în România nu era nici pe de parte o chestiune particulară, era de fapt reflecția unui întreg curent european. Cumva se considera că fericirea unui stat sau ceățenilor unui stat se poate atinge  atunci când ei activează în cadrul unui stat național. 
Ideea conceptul de stat național va fi preluată și în secolul XX și a constituit unul dintre motivele pentru care Marile Puteri au început primul război mondial. Această obsesie a formării statului unitar al tuturor românilor o găsim în egală măsură și la sârbi, și la polonezi, și la cehoslovaci. Ideea aceasta a fost un fel de obligație pe care părinții o transmiteau în marile familii de boieri, în marile familii de intelectuali, cumva o cultivau și îi dădeau o putere extraordinară, astfel încât acești tineri când ajungeau la maturitate pe lângă pregătirea lor considerau că au și această datorie națională. 
O altă chestiune, nașterea Statului Național Român Modern s-a datorat faptului că Marile Puteri au căzut de acord asupra organizării păcii postbelice, în baza unui principiu. Principiu care și astăzi stă la fundamentul dreptului internațional este vorba de așa numitul principiu al autodeterninării naționale. Acest principiu a fost lansat de președintele Statelor Unite, Woodrow Wilson și în virtutea lui naționalitățile din imperiul Austro-Ungar și-au proclamat rând pe rând autodeterminarea, adică  un fel de autonomie în cadrul imperiului, ulterior independența. Așa s-au născut statele succesorale de după 1918. Principiul lui Woodrow Wilson a fost asumat ca fundament al Conferinței Păcii care a stabilit granițele la sfârșitul războiului astfel că, românii din Transilvania, Bucovina, Basarabia au aplicat principiul prin organizarea unor adunări plesbicitare. La Cernăuți, Chișinău, Alba-Iulia  s-au organizat asememnea adunări, în care reprezentanții populației majoritare, populației  românești, au exprimat votul înspre o rezoluție care proclama unirea acelor provincii cu România. 
Totul se petrecea fie în ultima parte a războiului cum s-a întâmplat cu unirea Basarabiei în 27 martie, când războiul încă nu s-a încheiat și imediat după încheierea războiului, în noiembrie respectiv în 1 decembrie, Unirea Bucovinei respectiv a Transilvaniei.  Drept urmare, Unirea  este văzută  pe de o parte ca, asumarea principiului autodeterminării în baza principiului demografic, respectiv prin validarea acestei uniri de către Conferința Păcii, Marile Puteri consfințind prin semnarea unor tratate intenaționale această nouă realitate politică.  Asta nu înseamnă că toată lumea a fost fericită, că statele înfrânte care au pierdut teritorii au rămas într-o pasivitate. Ulterior au început o serie de mișcări care au determinat în cazul României pierderea unor părți importante, în 1940 vom pierde Basarabia respectiv nordul Bucovinei, dar asta ca și cadru general. 
Acum aș vrea să vă spun câteva lucruri, de ce Sibiul este important pentru Marea Unire? Și poate că, împreună Primăria, Universitatea și nu doar și alte instituții din România poate vor subscrie unui demers care a fost inițiat, nu intru în amănunte acum și care se adresează cumva guvernanților în ideea ca și Sibiul să fie proclamat Capitală a Marii Uniri. De acest titlu beneficiază Alba-Iulia dar există o serie de argumente, istoricii în general le cunosc, care plasează Sibiul în fruntea Mișcării Naționale a Românilor din Transilvania. Cu alte cuvinte, fără a face ierarhii pentru că nu se fac asemenea ierarhii, în ceea ce privește importanța istorică Alba-Iulia, sigur e un simbol național, nu asta vreau să spun , nu critic simbolul național, vreau doar să precizez că la Alba-Iulia s-a petrecut, din perspectiva Mișcării Naționale și a realizării Unirii doar Adunarea de la Alba-Iulia din 1 decembrie, care a fost pregătită printr-o întâlnire din 30 noiembrie și s-a încheiat la 1 decembrie adunarea. În 2 decembrie, a mai avut loc o scurtă ședință a organismelor care au administrat și guvernat Transilvania până la integrarea definitivă  a acesteia în România Mare. Mă refer aici la Marele Stat Național, un fel de parlament ales la Alba-Iulia respectiv Consiliu Dirigent, un fel de Guvern Provizoriu care administra Transilvania. Din 2 decembrie aceste instituții s-au mutat la Sibiu, practic în ceea ce privește Mișcarea Națională și lupta pentru Unire, la Alba Iulia nu s-a mai întâmplat altceva, sigur exceptând lucruri care țin de subsidiar, activități culturale și așa mai departe. În schimb la Sibiu avem activități politice, sociale-culturale care au întărit conștiința națională din România și care au făcut posibilă Unirea. De ce la Sibiu și nu în altă parte s-au dezvoltat aceste mișcări? Și am să dau câteva exemple. Pentru un singur lucru cunoscut de toată lumea și care este încă funcțional la Sibiu în contextul în care națiunea română nu era recunoscută în Imperiul Austro-Ungar, nu avea drepturi politice, de exemplu nu participa la vot, erau o excepție românii care votau datorită unui statut social foarte ridicat. Obsesia românilor din Transilvania a fost aceea de a obține egalitatea în drepturi cu națiunile celelalte: germani, maghiari, secui. Ori la Sibiu, existând o administrație săsească a fost mult mai permisivă față de elementul românesc. De exmplu la Sibiu, s-a permis românilor să se organizeze politic, li s-a permis românilor să se organizeze cultural și social în contextul în care în Cluj, lucru acesta nu era posibil pentru că autoritățile maghiare nu au permis. 
Cu alte cuvinte datorită unei atitudini extrem de înțelegătoare din partea comunității germane și autorităților locale s-au putut organiza aceste activități. Vă dau doar câteva și încep cu momentul 1948 când pe fondul revoluției europene, revoluția transilvăneană  pornește datorită unui comitet revoluționar, comitet permanent care a activat aici la Sibiu. Nu dau amănunute pentru că știu că timpul este limitat. Ca urmare a acestui comitet permanent care a activat la Sibiu, vor lua naștere o serie de activități național-culturale între care, amintesc nașterea Asociațiunii române pentru cultura și literatura poporului român, ASTRA, toată lumea o cunoaște, fondată  la Sibiu și a avut activitatea, sediul central aici la Sibiu evident s-a extins ulterior în toată Transilvania. Aici a fost sediul Episcopiei, la Sibiu și mai  apoi a Arhiepiscopiei Ortodoxe a românilor din Transilvania, singura  Arhiepiscopie și apoi Mitropolie a românilor ortodocși. Astăzi lucrurile s-au schimbat, dar a fost prima și mult timp singura Mitropolie. Tot la Sibiu s-au înființat cele mai importante ziare naționale românești:Telegraful Român și Tribuna Sibiului, ziare care ființează și astăzi și care au avut o contribuție remarcabilă la ceea ce înseamnă dezvoltarea, educarea națiunii române. Tot aici la Sibiu funcționează sub oblăduirea Mitropoliei, Institutul Teologic Român. Toate aceste instituții, de ce sunt importante? Pentru că au fost cele care, au creat elita  națională, elita culturală, i-au învățat pe români să se organizeze social și cultural și să își apere interesele naționale. Fără aceste instituții,  fără aceste activități, legile de maghiarizare ar fi avut cu mult mai mare succes față de cum a avut. Tot aici s-a înființat în 1863 Dieta Românească de la Sibiu. Era pentru prima dată când românilor li s-a recunoscut dreptul de a fi reprezentanți în instituțiile parlamentare maghiare. La Miercurea Sibiului s-a născut dar conducerea s-a mutat la Sibiu, prima organizație politică a românilor din Transilvania, Partidul Național Român. Partidul Național Român a avut conducerea aici la Sibiu, sunt o mulțime de lideri, de intelectuali  care au activat în cadrul acestui partid. Dacă este să dau un singur exemplu, Partidul Național Român a inițiat ceea ce s-a numit Mișcarea Națională Memorandistă, adică o inițiativă a intelectualilor români susținută și de alte naționalități prin care românii își solicitau și își promovau drepturile naționale. Repet în contextul  în care aceștia nu erau recunoscuți ca națiune independentă. Tot la Sibiu s-a născut prima Bancă a românilor din Transilvania și a funcționat. Banca Albina, o instituție extrem de importantă și închei cu ultimele două grupuri pomenite deja. Marele Sfat ales la Alba-Iulia în decembrie, respectiv Consiliul Dirigent deci, organismele executive respectiv legislative care au guvernat, au administrat Transilvania până la  integrarea ei definitivă în România Mare după Unire, au activat aici la Sibiu. Sunt mai multe locații în Sibiu, pe care există deja plăci, unde sunt marcate locurile în care Consiliul Diligent și-a desfășurat activitatea, există chiar o inițiativă dacă nu mă înșel a Primăriei, care urmărește ca la centenar mai multe asemenea instituții să poarte  plachete care marchează contribuțiile celor două instituții. Marea Adunare a fost un organism echivalent cu un Parlament, a votat legi. Vă dau două exemple: Reforma Agrară din Transilvania  din 1918, Reforma Electorală - s-a introdus votul universal datorită acestui Parlament. Respectiv Consiliul Diligent era un Guvern provizoriu, avea cincisprezece ministere, nu se numeau ministere se numeau resorturi ca să nu se confunde cu cele de la București și efectiv a preluat Transilvania de la Imperiul Austro-Ungar și a guvernato o perioadă limitată, aproximativ doi ani, până când Guvernul de la București și-a extins administrația în Transilvania. 
Una peste alta, inclusiv din punct de vedere administrativ, ca să zicem așa, dar poate cu altă ocazie o să discutăm și despre acest aspect nu tocmai vesel, deci una peste alta cred că sunt suficiente argumente pentru ca Sibiul- fără a pune în umbră evident Alba-Iulia, Sibiul să poarte simbolic, pentru că este o chestiune simbolică, să poarte titlul de ‟ Sibiu Capitală a Marii Uniri‟.
Eu vă mulțumesc pentru invitație, mă opresc aici. 
Vă urez "La mulți Ani" de Ziua Națională și să aveți un an, pentru că nu cred că o să ne mai vedem cel puțin în formația aceasta, să aveți un An Nou cât mai liniștit nu doar din punct de vedere administrativ. Mulțumesc.

D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Domnul decan, eu vă mulțumesc pentru această prezentare și în numele colegilor consilieri. 
Vreau să spun că, ați atins două puncte fără a fi discutate de noi înainte și vă pot confirma că Primăria Sibiu a subscris deja, de acum câteva luni la acel proiect ca Sibiul să poarte titlul de Capitală a Unirii. La solicitarea inițiatorilor, am trimis scrisoarea oficială de confirmare, am trimis-o și la  Universitatea  Sibiu care este și ea în acest proiect inclusă. Totodată, da aveți dreptate, în anul 2018 vom monta plăcuțe-plachete comemorative pe toate clădirile care au avut o legătură cu Marea Unire. 
Aspectele pe care le-ați adus în discuție le considerăm deja rezolvate în ceea ce privește Primăria Municipiului Sibiu. În rest dacă proiectul nostru va avea succes, vom vedea dar, într-adevăr din ceea ce ați prezentat dumneavoastră, Sibiul ar merita să poarte acest titlu, chiar dacă este numai onorific este un titlu important și ar fi bine să se înțeleagă de către cei care pot lua o decizie, să i se acorde acest titlu de Capitală a Unirii. 
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Continuăm ședința cu ordinea de zi propusă.
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală, republicată, îl rog pe domnul secretar Dorin Nistor să supună la vot procesul–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Sibiu din data de 26 octombrie 2017.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26 octombrie 2017.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc.
Procesul verbal a fost aprobat.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:  
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Ordinea de zi a fost adoptată.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Unu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători pe traseele 10 și 14 efectuat de SC Tursib SA.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 423/2017 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători pe traseele 10 și 14 efectuat de SC Tursib SA, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 424/2017 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul trei.
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică propune aprobarea cu următoarele nominalizări:
- membru: domnul consilier Hermann Gerold.
- membru supleant: domnul consilier Lerner Helmut.

Sunt intervenții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 425/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu, cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnul consilier Hermann Gerold, domnul consilier Lerner Helmut).

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul patru.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Cireșului" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 426/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Cireșului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi .

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Fabricii" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor
Sunt intervenții? Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 427/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Fabricii" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Gazelei" - faza DALI.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 428/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Gazelei" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 429/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul opt.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici: "Extindere sistem de supraveghere video" la Serviciul Public Administrare Cimitir.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 430/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici: "Extindere sistem de supraveghere  video" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 431/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I. L. Caragiale Sibiu" faza SF.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I. L. Caragiale Sibiu" faza SF, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul unsprezece.
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune modificarea cu următorul amendament:
Se modifică proiectul de hotărâre potrivit rapoartelor 95389 din 24 noiembrie 95962 din 27 noiembrie 2017 întocmite de Direcția Economică cu mențiunea că, anexele 11, 12 și 22 vor fi înlocuite în mod corespunzător.

Sunt intervenții? Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 433/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul doisprezece.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 434/2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
13. Proiect de hotărâre privind modificarea sursei de finanțare a activității Serviciului Public de Asistență Socială pentru asigurarea funcționării Căminului pentru Persoane Vârstnice, integral de la bugetul local și preluarea ca venit la bugetul local al Municipiului Sibiu a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Publc de Asistență Socială, sursa "E" la data de 31.12.2017.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 435/2017 privind modificarea sursei de finanțare a activității Serviciului Public de Asistență Socială pentru asigurarea funcționării Căminului pentru Persoane Vârstnice, integral de la bugetul local și preluarea ca venit la bugetul local al Municipiului Sibiu a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Publc de Asistență Socială, sursa "E" la data de 31.12.2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul paisprezece.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2018 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 436/2017 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2018 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, cu 21 voturi pentru și o abținere (d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas).

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 437/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul șaisprezece.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 438/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de votruri.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 439/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitae de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul optsprezece.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 440/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 441/2017 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenții personali sau însoțitorii acestora, precum și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 442/2017 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenții personali sau însoțitorii acestora, precum și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul douăzeci și unu.
21. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, aprobată prin HCL nr. 241/2016.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridică propune aprobarea cu următoarea nominalizare: dl.consilier Fotache Robert Nicolae.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, a fost exprimată o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 443/2017 privind modificarea comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, aprobată prin HCL nr. 241/2016, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl.consilier Fotache Robert Nicolae).

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sibiu și Stațiunea Păltiniș.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 444/2017 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sibiu și Stațiunea Păltiniș, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 445/2017 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 345/2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 446/2017 privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 345/2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare, a modificării organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de management și monitorizare servicii de salubrizare.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Dacă nu, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 447/2017 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare, a modificării organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de management și monitorizare servicii de salubrizare, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 448/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 10 (Vila Corina), situat în Sibiu, str. Tilișca nr. 40, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuințelor din acest imobil.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 449/2017 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 10 (Vila Corina), situat în Sibiu, str. Tilișca nr. 40, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuințelor din acest imobil, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
28. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Bucovinei.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 450/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Bucovinei, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
29. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a cotelor indivize de teren aferente unor spații comerciale situate în Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 19 C și B-dul Mihai Viteazu nr. 15, către proprietarul acestor spații.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 451/2017 privind vânzarea fără licitație publică a cotelor indivize de teren aferente unor spații comerciale situate în Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 19 C și B-dul Mihai Viteazu nr. 15, către proprietarul acestor spații, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:  Proiectul treizeci.
30. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt, nr. 37 în favoarea d-nei Dorca Mihaela Elena.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 452/2017 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt, nr. 37 în favoarea d-nei Dorca Mihaela Elena, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
31. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens, nr. 4 în favoarea d-lui Coțofană Gabriel Dionisie.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 453/2017 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului – teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens, nr. 4 în favoarea d-lui Coțofană Gabriel Dionisie, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică, a imobilului teren - loc de casă, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Stațiunea Păltiniș, în suprafață de 84 mp, în favoarea SC Păltiniș SA.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 454/2017privind concesionarea fără licitație publică, a imobilului teren - loc de casă, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Stațiunea Păltiniș, în suprafață de 84 mp, în favoarea SC Păltiniș SA, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
33. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 455/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
34. Proiect de hotărâre privind casarea și radierea din evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Sibiu a bunurilor: "copertină birou ridicări auto" și "prelate pentru copertină", proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 456/2017 privind casarea și radierea din evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Sibiu a bunurilor: "copertină birou ridicări auto" și "prelate pentru copertină", proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul numărul treizeci și cinci.
35. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 457/2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.


D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
36. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren curți construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 458/2017 privind dezmembrarea imobilului-teren curți construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
37. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 2.345 mp, situat în Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, cu destinația "drum". 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 459/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 2.345 mp, situat în Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
38. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 6 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 460/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 6 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
39. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr. 2.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 461/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr. 2, cu unanimitate de voturi.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul numărul patruzeci.
40. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Ștefan cel Mare FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 462/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Ștefan cel Mare FN, cu unanimitate de voturi.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unei suprafețe de teren de 300 mp situată în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava, în favoarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 463/2017 privind transmiterea în administrare a unei suprafețe de teren de 300 mp situată în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava, în favoarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 464/2017 privind aprobarea, pentru anul 2018, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
43. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 și a terenului aferent acestuia.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 465/2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 și a terenului aferent acestuia, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
44. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 466/2017 privind prelungirea dreptului de administrare pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul numărul patruzeci și cinci.
45. Proiect de hotărâreprivind inițierea de către Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Română Gușterița.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat, au fost exprimate două abțineri.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 467/2017 privind inițierea de către Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Română Gușterița, cu 20 voturi pentru și două abțineri (d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas și d-na consilier Anita Pavel).

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul patruzeci și șase.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a terenului neproductiv aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu situat în Sibiu, Valea Remetea-Dealul Dăii în vederea amenajării unui depozit de deșeuri inerte.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Sunt intervenții? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 468/2017 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a terenului neproductiv aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu situat în Sibiu, Valea Remetea-Dealul Dăii în vederea amenajării unui depozit de deșeuri inerte, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
47. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 70 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Sibiel, nr. 6.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 469/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 70 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
48. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr. 114/2017, pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 470/2017 privind modificarea Programului minimal pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr. 114/2017, pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
49. Proiect de hotărâre pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agenului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada 28 noiembrie 2017 - 15 aprilie 2018.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții? Sunt?
Poftiți doamna consilier.
D-na consilier Mariana-Gabriela Brunchea: 
Dacă îmi permiteți să stau jos dat fiind noua noastră locație. 
Și pentru că suntem la capitolul de ‟dezăpezire a Sibiului‟ și pentru că un redutabil jurnalist a publicat zilele acestea un punct de vedere într-un ziar, vizavi de noul contract de deszăpezire îmi permit în completarea domniei sale să fac câteva precizări, practic o analiză între vechiul contract și noul contract  pentru o mai bună înțelegere a ceea ce se va întâmpla, din punctul de vedere al deszăpezirii în Municipiul Sibiu. Dacă vechiul contract prevedea un timp mai lung de reacție, un număr mai mic de utilaje ceea ce nu impunea operatorilor procedura de ‟stat la dispoziție‟, noul contract prevede acționarea ad-hoc prin ‟stat la dispoziție‟, dispecerat, oameni, utilaje, materale antiderapante și ceea ce este cel mai important un număr mult mai mare de utilaje, pentru că una este să cureți Sibiul, să deszăpăezești Sibiul cu patru utilaje și alta este să deszăpăezești Sibiul cu zece utilaje. 
Toată această paralelă a dus la o valoare mai mare a contractului pentru că, așa cum vă spuneam, intervenția va fi mult mai rapidă. 
În ceea ce privește procedura, pot să vă confirm că procedura este perfect legală, a fost invocată cazul de ‟forță majoră ‟ datorită faptului că la începutul anului a fost demarată o procedură de achiziție, știm că toții că procedura legală achiziția propriu zisă se lungește pe un timp considerabil - mare, asta a  dus ca municipalitatea sibiană să nu încheie contractul la momentul potrivit pentru activitatea de deszăpezire. Acum, ceea ce pot să spun eu, este că avem așteptări mari de la noii operatori de deszăpezire. Dacă Sibiul va fi mai bine  deszăpezit sau mai prost deszăpezit vom vedea, oricum salut inițiativa dumneavoastră doamna primar, în faptul că v-ați corelat extraordinar de bine între anotimpuri oarecum și contractul de deszăpezire și a-ți făcut un slalom iată, vizavi de procedurile grele de achiziție și a-ți ales formula cea mai corectă pentru deszăpezirea Sibiului. 
Încăodată felicitări. 
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Și eu vreau să spun ceva dacă îmi dați voie.
Mulțumesc doamna consilier pentru intervenția dumneavoastră, poate pare mai credibilă dacă vine din partea dumneavoastră decât dacă vine din partea administrației locale. Noi în general care lucrăm aici suntem considerați că stăm și nu facem nimic.Vreau să precizez că această procedură a început din luna mai, noi vorbim pentru prima dată de un acord cadru care se încheie pentru trei ani de zile, acordul cadru la nivel de Primăria Municipiului Sibiu până acum nu s-au încheiat, până în acest an.
Între timp am inițiat deja trei contracte cadru: unul pentru lucrări de reparații și întreținere, știți și acolo cei care chiar vor să știe, că restul nu știu, că a durat procedura foarte mult, că a fost contestată la primul contract subsecvent, care ne-a întârziat cu 50 de zile până am putut să încredințăm efectiv contractul dar cel puțin suntem acoperiți pentru trei ani de zile cu contracte cu clauze foarte serioase și  clauze unde putem interveni nu cu niște contracte care ne lasă în totalitate descoperiți, acesta este avantajul unui acord cadru. Al doilea acord cadru contract l-am inițiat pentru procedura de deszăpezire, nu s-a prezentat nimeni pentru că erau rigorile mult mai mari dar sunt convinsă că se vor prezenta.  Și al treilea acord cadru este cel  pentru salubrizare. Eu doresc și cred că dumneavoastră la fel ca și mine consilierii locali și mai ales sibienii să avem un oraș la nivelul anului în care trăim  2018, 2019 și așa mai departe, deci asta presupune o cu totul altfel de salubrizare, cu totul altfel de utilaje, cu intervenții pe aproape toate străzile Sibiului deci, pretențiile noastre cresc și cred că este normal să crească. Dar la astfel de contracte, cu valoare mare și pe perioade lungi de timp și procedura de contractare este foarte lungă mai ales când intervin contestații care nu au nici un temei dar până când nu se schimbă legislația și cel care contestă nu suportă niște consecințe dacă nu are dreptate în contestația lui, așa se va întâmpla. Noi am făcut și demersuri pentru schimabarea legislației în acest sens ca acel care contestă fără nici un fel de temei, că nu este singurul contract unde ne trezim cu astfel de contestații, să suporte niște consecințe pentru că blochează desfășurarea procesului de investiții nu numai la nivel de Sibiu și la nivel de toate administrațiile locale din România. 
Vă mulțumesc.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Vă mulțumim.
Supunem  la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin  Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 471/2017 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agenului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada 28 noiembrie 2017 - 15 aprilie 2018, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: Proiectul numărul cincizeci.
50. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 472/2017 privind modificarea componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 lit. b) din documentația de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente, în Sibiu, str. Cooperatorilor nr. 25A, aprobată cu HCL nr. 403/26.10.2017.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 473/2017 privind aprobarea modificării art.4 lit.b) din documentația de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente, în Sibiu, str. Cooperatorilor nr. 25A, aprobată cu HCL nr. 403/26.10.2017 Investitor:  SC TM GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Echipamente publice aferente zonelor de locuințe, în Sibiu, str. Rahovei FN.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 474/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Echipamente publice aferente zonelor de locuințe, în Sibiu, str. Rahovei FN Investitori : Ionaș Tiberiu Horatiu si Ionaș Mona, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la evenimentul Gala "Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile" organizat de EUROLINK - CASA EUROPEI.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 475/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la evenimentul Gala "Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile" organizat de EUROLINK - CASA EUROPEI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
54. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" d-lui Fred Nuss, artist fotograf sibian.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2017 privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" d-lui Fred Nuss, artist fotograf sibian, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: La numărul cincizeci și cinci avem un raport.
55. Raport nr. 93019/16.11.2017 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr. 114/2016.
Supunem la vot.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Raportul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 477/2017 privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la HCL nr. 114/2016., cu unanimitate de voturi.

56. Întrebări, interpelări.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas: 
La punctul cincizeci și șase, avem întrebări și interpelări, vă rog să poftiți dacă dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu dorește nimeni, vă rog să faceți propuneri pentru conducerea ședinței din luna următoare. Poftiți doamna consilier Birk.
D-na consilier Ecaterina Birk:
Propun ca ședința din luna decembrie să fie condusă de domnul consilier Paul Mezei.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
Se supune la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor:
Propunerea a fost apdoptată, domnul Paul Mezei va conduce ședința din luna decembrie a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 478/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere (domnul consilier Paul Constantin Mezei).
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
Cu aceasta ședința este încheiată. Vă mulțumim pentru participare. 
Doamna Dan Daniela:
Doamna primar, vă rog să îmi permiteți să vă aduc și eu la cunoștință situația în care mă aflu eu și vecina mea, prin emiterea unei autorizații de construcții care nu respectă prevederile prevăzute de PUZ și PUG. Permiteți doamna Primar, Dan Daniela mă numesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Așa, prezentați-vă, trebuia să vă înscrieți dar nu-i nimic, bine. O să analizez și o să primiți un răspuns.
Doamna Dan Daniela: Mulțumesc.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: Cu plăcere.
D-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas:
Vă mulțumim, declar ședința încheiată.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Sper că următoarea ședință o vom putea ține din nou în sala de consiliu, acolo se efectuează la ora actuală lucrări de reparații și din acest motiv a trebuit să ținem ședința aici (Piața mică nr. 25) dar cred că este foarte bine că am ținut-o aici, cu ocazia aceasta vedeți ce lucrări de reabilitare s-au efectuat, eu zic că sunt lucrări reușite, aceasta este una din săli și după aceea vă invit să poftiți și în sala cealaltă toți cei care sunteți prezenți, consilieri locali, angajații ai primăriei, mass-media, vă invit să vedeți.
 

Şedinţa se încheie la ora 15:00
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
         Ekaterina Annemarie Fazakas                                                                 Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 28.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: