Primaria SibiuMINUTA ședinței extraordinare din data de 23.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 20, şedinţa fiind legal constituită.

(Absenți: dl. consilier Robert-Nicolae Fotache, dl. consilier Lorant Kiss, dl. consilier Paul-Constantin Mezei).

În cadrul şedinţei a fost adoptată următoarea hotărâre:

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 83/2020 privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aprobat în anexa nr. 1 la HCL nr. 475/2019, cu unanimitate de voturi (20 voturi pentru).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 14:40.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                      Gerold Hermann                                                                               Dorin Ilie NistorMinuta ședinței extraordinare din data de 23.03.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: