Primaria SibiuMINUTA şedinţei extraordinare din data de 15.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Ședința se desfășoară pe platformă de videoconferință și din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi on-line 21 de consilieri, şedinţa fiind legal constituită. 

Absenți: dl. consilier Liviu Cotârlă, dl. consilier Vasile -Tiberiu Mitrea.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 154/2020 pentru completarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Municipiului Sibiu, aprobat prin Anexa 1 la H.C.L. nr. 357/2019, cu unanimitate de voturi (21 voturi pentru).

  • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 155/2020 privind aprobarea Agendei Culturale 2020, sesiunea 1, cu unanimitate de voturi (21 voturi pentru).


În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 12:10.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                 Ciprian-Gheorghe Fulea                                                                       Dorin Ilie NistorMinuta ședinței extraordinare din data de 15.05.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: