Print Friendly and PDF

MINUTA sedintei ordinare din 30.10.2003 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numarul total de 25 de consilieri sunt prezenti 25.


S-a adoptat Hotarârea nr.296/2003 privind înscrierea pe Lista Patrimoniului mondial patronat de UNESCO a Ansamblului Pietelor istorice ale Sibiului în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.297/2003 privind circulatia biciclistilor pe raza Municipiului Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.298/2003 privind rectificarea bugetului local, a bugetelor proprii de venituri si cheltuieli, modificarea listelor obiectivelor de investitii pe anul 2003 pentru Primaria Municipiului Sibiu si pentru serviciile si institutiile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.299/2003 privind completarea anexei nr. 3 la HCL nr. 21/2000 referitoare la Regulamentul de circulatie a autovehiculelor în zona centrala ( str. N. Balcescu, str. Brukenthal, Piata Mare, str. Telefoanelor din Municipiul Sibiu ) în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.300/2003 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2004 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.301/2003 privind numirea "Colectivului de coordonare a activitatii de aprovizionare cu caldura, apa calda si rece, deszapezire si asigurarea circulatiei pe drumurile publice din Municipiul Sibiu si aprobarea Programului de masuri specifice sezonului rece în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.302/2003 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico - economici la obiectivul "Modernizare - Reabilitare sediul Primariei Municipiului Sibiu - Str. S. Brukenthal nr. 4 " cu 19 pentru. 6 împotriva (dl.cons. Ion Ariton, dl.cons.Constantin Trihenea, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu, dl.cons.Oprea Cimpoeru, dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat hotarârea nr.303/2003 privind modificarea indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investitii "Reabilitare Retele Apa - Canal - Zona istorica Sibiu - Piata Huet" - Etapa a II -a în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.304/2003 privind modificarea indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investitii "Viabilizare Zona Industriala Vest - Aeroport Sibiu " cu 23 pentru. 2 împotriva (dl.cons.Constantin Trihenea si dna cons.Livia Sava)

S-a adoptat hotarârea nr.305/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD Fabrica de roboti industriali - Zona Industriala Vest Sibiu" în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.306/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu situat între DN1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica de roboti de montaj (cod CAEN 294 - 30) în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.307/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD pentru constructie balcon parter , str. Bârsei, nr.1, bl. nr. 35, sc. B , ap. 17 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.308/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD - Schimbare de destinatie din locuinta în salon de înfrumusetare , B-dul Vasile Milea, bl. nr. 11, ap. 47 Sibiu - SC M.C.M Media SRL Sibiu cu 24 pentru. 1 împotriva (dl.cons.Constantin Oprean)

S-a adoptat hotarârea nr.309/2003 privind aprobarea documentatiei de urbanism "PUD Pensiune Turistica, Str. Somesului , nr. 31 cu 19 pentru. 6 împotriva (dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Constantin Trihenea, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu, dl.cons.Oprea Cimpoeru, dl.cons.Ilie Mitea)

S-a adoptat hotarârea nr.310/2003 privind efectuarea unui schimb de terenuri si concesionarea prin licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii- proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat în str. Somesului F.N. cu destinatie: pensiune turistica cu 18 pentru. 7 împotriva ( dl.cons.Ion Ariton, dl.cons.Constantin Trihenea, dna cons.Livia Sava, dl.cons.Dan Nanu, dl.cons.Ilie Mitea, dl.cons.Oprea Cimpoeru), o abtinere (dl.cons.Kurt Klemens)

S-a adoptat hotarârea nr.311/2003 privind modificarea HCL nr. 268/2003 privind vânzarea prin licitatie publica deschisa a unui imobil - teren fara constructii - proprietate privata a municipiului Sibiu, situat între DN1 si DJ 106 B - zona Aeroport cu destinatie : fabrica de scule aschietoare de rotatie ( cod CAEN 29) în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.312/2003 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - proprietatea privata a municipiului Sibiu, situat în V. Aurie nr. 11, bl. 28, ap. 43 destinat construirii unei scari de acces cu 22 pentru. 2 împotriva (dna cons.Fritzmann Marianne si dl.cons.Hans Klein) si o abtinere (dl.cons.Oprea Cimpoeru)

S-a adoptat hotarârea nr.313/2003 privind aprobarea Protocolului de transmitere în folosinta gratuita Organizatiei Nationale "Cercetasii României" a doua spatii din incinta Colegiului National "Gheorghe Lazar" nr. 1-3 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.314/2003 privind aprobarea Contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC. Energy SRL conform HCL nr. 138/2000 modificata prin HCL nr. 25/2001 si a HCL nr. 154/2002 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.315/2003 privind aprobarea contractului de asociere în participatiune încheiat între Municipiul Sibiu si SC. Euromedia Billboards S.R.L. în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.316/2003 privind încetarea asocierii în participatiune ce are ca obiect administrarea parcarilor din municipiul Sibiu precum si rezilierea contractului de asociere în participatiune nr. 88/1999 încheiat între Municipiul Sibiu si SC. Transelectronic SRL Cluj - Napoca aprobat prin HCL nr.93/29.07.1999 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.317/2003 privind modificarea H.C.L. nr. 15/2003 privind modificarea si completarea listei cuprinzând spatiile comerciale si cele de prestari servicii aprobate prin H.C.L. nr. 192/2002 care fac obiectul vânzarii în conditiile Legii nr. 550/2002 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.318/2003 privind trecerea în administrarea Cantinei de ajutor social a cantinei Grupului Scolar "Avram Iancu" Sibiu situata în Sibiu, Calea Gusteritei nr. 25 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.319/2003 privind darea în administrare a casutelor din panouri din dotarea Primariei Municipiului Sibiu Casei de Cultura a Municipiului Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.320/2003 privind darea în administrarea Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal a unui teren apartinând domeniului public al Municipiului Sibiu situat în Calea Dumbravii nr. 157 (platforma betonata din fata Cimitirului Municipal) în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.321/2003 pentru modificarea H.C.L. nr. 118/2003 privind transmiterea în folosinta gratuita a unui spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta, situat în Sibiu str. Zidului nr. 14 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.322/2003 privind darea în administarea S.C Tursib S.A. a 20 autobuze pentru transportul urban de calatori în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.323/2003 privind stabilirea unor masuri de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat si ale Hotarârii Guvernului României nr. 1099/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.324/2003 privind modificarea statului de functii si a organigramei la Serviciul public de asistenta sociala în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.325/2003 privind aprobarea listei persoanelor cu handicap accentuat si grav precum si a asistentilor personali ai acestora care beneficiaza de gratuitate pe transportul urban cu mijloacele de transport în comun, pe luna noiembrie 2003, pe baza de abonamente finantate din bugetul local în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.326/2003 privind scutirea la plata majorarilor de întârziere si a penalitatilor pentru proprietarii de teren agricol situat în intravilanul localitatii în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.327/2003 privind scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren pe anul 2003 pentru persoanele cu handicap în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.328/2003 privind respingerea acordarii facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru S.C Loteria Româna S.A în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.329/2003 privind respingerea unor solicitari de scutire sau esalonare la plata taxei de timbru în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.330/2003 privind modificarea statului de functii al Directiei Fiscale Locale Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.331/2003 privind modificarea si completarea statului de functii la Teatrul Radu Stanca Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.332/2003 privind modificarea si completarea organigramei si statului de functii la Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.333/2003 privind modificarea si completarea statului de functii si a organigramei Serviciului public de administrare a unitatilor de învatamânt preunivesitar de stat în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.334/2003 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 86/2002 privind înfiintarea Serviciului Public Administrare Parcari în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.335/2003 privind completarea HCL nr. 37/2003 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.336/2003 privind concesionarea fara licitatie publica a unui imobil - teren fara constructii - apartinând domeniului public al municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 51 în vederea realizarii unei scari de acces, în favoarea SC SAR TRANSILVANIA SA cu 23 pentru. 2 abtineri (dl.cons.Oprea Cimpoeru, dl.cons.Hans Klein)

S-a adoptat hotarârea nr.337/2003 privind completarea obiectului de activitate si aprobarea de tarife pentru Serviciul Public Administrare Parcuri si Zone Verzi în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.338/2003 privind aprobarea noilor tarife pentru apa potabila si serviciile de canalizare - epurare în municipiul Sibiu cu 24 pentru, o abtinere ( dl.cons.Oprea Cimpoeru).

S-a adoptat hotarârea nr.339/2003 privind aprobarea inventarului terenurilor disponibile ce pot fi atribuite în folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.340/2003 privind modificarea H.C.L. nr. 267/2003 cu privire la aprobarea PUD- Fabrica de scule aschietoare de rotatie în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.341/2003 privind aprobare PUD - Sediu R.A.R Sucursala Judeteana Sibiu si concesionarea terenului aferent în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.342/2003 privind aprobare PUD - Fabrica de medicamente în unanimitate

S-a adoptat hotarârea nr.343/2003 privind aprobarea vânzarii terenului aferent amplasamentului pentru fabrica de medicamente în unanimitate

Presedinte,
Constantin Lotrean

Secretar,
Iordan Nicola

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: