Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință ordinară în data de 28.05.2020, ora 14:00

back
22.05.2020


   În temeiul art. 133 alin. 1 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 28.05.2020, ora 14:00, pe platforma on-line de tip videoconferință şi propune următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada stării de alertă cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități de plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii temporare a amplasamentelor teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al  Municipiului Sibiu, în anul 2020, ca urmare a respectării măsurilor impuse în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul SARS CoV-2
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 342/2005 și a HCL nr. 57/2007 privind reglementarea circulației în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru amplasarea de terase pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare pentru Stadionul Municipal Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor temporare pentru atenuarea efectelor economice ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-COV-2
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - zona de agrement Obor
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar "Șoimii" Sibiu a unor spații aflate în incinta Stadionului Municipal Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la programul de stimulare a înnoirii parcului auto național conform Ordinului  nr. 324/2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 - 2024
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Iluminat Public Eco-Eficient - zona Industrială Vest ( str. Salzburg, str. Monaco, str. Barcelona, str. Turda, str. Lyon, str. Europa Unită, str. Milano, str. Munchen, str. Florian Rieger)"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței imobilului - teren aferent Grupului Școlar A. Iancu, înregistrat în evidența Municipiului Sibiu, aparținând domeniului public al acestuia, aflat în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, ca urmare a restituirii în natură a unui teren
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat a imobilului - teren în suprafață de 223,66 mp, situat în Sibiu, str. Hochmeister nr. 11, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, a unui spațiu din imobilul situat în Sibiu, Piața Mică, nr. 22, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 29 mp situat în Sibiu, str. Săcel, nr. 100, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 57 mp situat în Sibiu, B-dul G-ral V. Milea, nr. 29, cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 79 mp, situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 94 cu destinația: drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea calculării chiriei lunare aplicabilă locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite de ANL, aflate în administrarea Municipiului Sibiu și concesiunea S.C. Urbana S.A. Sibiu, prin grija S.C. Urbana S.A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 97/2019 privind calcularea chiriei pentru locuinţele realizate prin "Programul de construire de locuinţe pentru tineret ANL, destinate închirierii", situate pe raza Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.D. - "Construire Casă  unifamilială S+P+E și branșamente utilități" în Sibiu, Calea Șurii Mici, nr. 11
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din cuprinsul Hotărârii nr. 481/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru aprobarea documentatiei de urbanism PUZ: "Construire case de vacantă", în Sibiu, zona Tropinii Noi, nr. FN, modificată prin H.C.L  nr. 72/2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii nr. 256/2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ si RLU: Zona de urbanizare - locuinte cu regim redus de înăltime în Sibiu, str. Gutuilor nr. 35
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Construcție nouă cu destinația de creșă la Școala Gimnazială nr. 1", aprobați prin HCL nr. 381/2017, modificată și completată prin HCL nr. 36/2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Modernizarea străzii Calea Dumbrăvii din municipiul Sibiu", aprobați prin H.C.L. nr. 443/2018, modificată și completată prin H.C.L. nr. 297/2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de executie, a bilantului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu pe anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor  

34. Proiect de hotărâre privind completarea Programului minimal pe anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, aprobat prin H.C.L. nr. 146/30.04.2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de privind modificarea Programului minimal al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu pe anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a finanțărilor nerambursabile din fonduri publice pentru proiectele culturale aprobate prin HCL nr. 155/2020, Anexa 2
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației membrilor specialiști din cadrul comisiilor de selecție pentru evaluarea proiectelor aferente Agendei Culturale, Agendei Sport și Agendei Comunității și de Tineret, conform HCL nr. 149 și 155/2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Informare nr. 33810/22.05.2020 privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2020 la UAT Municipiul Sibiu

40. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
- şedinţa ordinară din data de 28.05.2020 ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Sibiu a cererii de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" aferentă Măsurii 15 "SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE SI CONSERVAREA PADURILOR" Submăsura 15.1 "PLĂȚI PENTRU ANGAJAMENTE DE SILVOMEDIU" PNDR 2014 - 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Completare la Proiectul de hotărâre nr. 31 privind rectificarea bugetului local - Raportul nr. 35044/27.05.2020 al Direcției Economice privind completarea raportului nr. 33747/2020 de rectificare a bugetului local


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice