Primaria SibiuACTE NECESARE LUARE ÎN EVIDENŢĂ MINOR/BOLNAV PUS SUB INTERDICȚIE ȘI TUTORE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

PENTRU MINOR/BOLNAV

- Sentința Civilă de punere sub interdicție judecătorească și numirea unui tutore/instituire tutelă minor și numirea unui tutore (devenită irevocabilă), copie + original.
- CI/BI /minor/bolnav (copie + original);
- Certificat naștere minor/bolnav, (copie + original);
- Certificat căsătorie bolnav, după caz, (copie + original);
- Certificat handicap minor/bolnav, după caz, (copie + original);
- Adeverință medicală din care să rezulte diagnosticul/Bilet ieșire din spital, în original sau copie xerox;
- Documente care să ateste toate veniturile lunare ale minorului/bolnavului și extras de cont cu sumele de bani aflate într-un cont deschis pe numele minorului/bolnavului (după caz), în original și copie (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi ș. a. după caz) Extrasul de cont de va depune în original;
- Act care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor minorilor/bolnavilor în original (Extras C.F. imobil - să nu fie mai vechi de o lună, carte de identitate autoturism, certificat acțiuni etc), în original + copie xerox. Extrasul C.F. Se va depune în original;
- Declarație tutore cu privire la toate bunurile pe care le deține minorul/bolnavul (bunuri mobile/imobile) precum și care fac obiectul veniturilor minorului/bolnavului (indemnizații, alocații, burse școlare, venituri din închirieri, dividende, etc.)

PENTRU TUTORE

- CI/BI (copie + original);
- Certificat naștere(copie + original);
- Certificat căsătorie (copie + original) ,după caz

- 1 DOSAR

În primele 30 de zile ale fiecărui an (01-30 ianuarie), tutorele este obligat să depună la cam. 8, Centrul de Informații pentru Cetățeni:

- Dare de seama anuală detaliată (model tipizat) asupra modului cum au fost administrate bunurile și veniturile minorului/bolnavului în anul precedent depunerii dării de seamă anuală, (a se vedea lista documentelor necesare pentru darea de seamă anuală);

Se va menționa un număr de telefon de contact

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive