Primaria SibiuACTE NECESARE CURATOR SPECIAL PENTRU BOLNAV CE VA FI PUS SUB INTERDICŢIE

Categoria: Autoritatea Tutelară back

•  PENTRU BOLNAV

- CI/BI bolnav (copie + original);
- Certificat naștere bolnav (copie + original);
- Certificat căsătorie bolnav (după caz), copie + original;
- Certificat handicap bolnav (după caz), copie + original;
- Adeverință medicală în care să se specifice diagnosticul bolnavului/Ultimul bilet de ieșire din spital bolnav, în copie xerox;
- Documente care să ateste toate veniturile lunare ale bolnavului, în original sau copie (ex. cupon pensie, cupon indemnizație, extras de cont la zi ș. a. după caz);
- Declarația persoanei reprezentante din familie, indicând calitatea vis-a-vis de bolnav, prin care este de acord ca o anumită persoană să fie numită curator special pentru a reprezenta bolnavul până la punerea sub interdicție judecătorească, se va indica numele și domiciliul persoanei propuse pentru a fi curator special (se va nota un număr de telefon pentru contact).


•   PENTRU CURATOR SPECIAL

- CI/BI (copie + original);
- Adeverință medicală de la medicul de familie din care să rezulte că nu suferă de boli cronice, psihice sau neuropsihice, în original, (adeverință emisă la o data apropiată depunerii documentației, să nu fie mai veche de 10 zile);
- Declarație prin care este de acord să fie numit curator special pentru a reprezenta interesele bolnavului precum și pentru îngrijirea și administrarea bunurilor acesteia până la soluționarea cauzei privind punerea sub interdicție judecătorească și numirea tutorelui;

  Nu poate fi numit curator special cel care a solicitat punerea sub interdicție judecătorească a bolnavului sau persoana care va fi numită tutore.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive