Primaria SibiuANGAJAREA ASISTENTULUI PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV

Categoria: Asistenţă Socială back

Documentatia necesară:

I. Acte ale persoanei care solicită angajarea:

1. Cerere de angajare - se poate descărca;
2. DECLARAŢIE privind respectarea obligațiilor prevăzute de art.38 din Legea nr.448/2006 - de la xerox - se poate descărca;
3. CURRICULUM VITAE - de la xerox - se poate descărca;
4. ACT DE IDENTITATE (B.I./C.I./CP.I.) - (copie şi ORIGINALUL) - (5 copii);
5. CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - (copie şi ORIGINALUL) sau SENTINŢĂ DIVORŢ (copie şi ORIGINALUL) - (dacă e cazul) sau CERTIFICAT DE DECES al soțului/soției(copie şi ORIGINALUL) - (dacă e cazul);
6. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ - semnată şi parafată de medicul de familie (să specifice dacă este apt să îngrijească persoană cu handicap);
7. CAZIER JUDICIAR;
8. COPIE DUPĂ DIPLOMA DE STUDII (angajatul trebuie să aibă cel puţin cursurile învăţământului general obligatoriu cu excepţia rudelor şi afinilor până la gradul al IV- lea înclusiv şi a soţului sau soţiei) (copie şi ORIGINALUL);
9. CARNETUL DE MUNCĂ ( COPIE ȘI ORIGINAL pentru conformitate);
10. ADEVERINTĂ-MODEL TIP CARE ATESTĂ VECHIMEA ÎN MUNCĂ după 01.01.2011 (COPIE ȘI ORIGINALUL);
11. DOSAR CU ŞINĂ DE ÎNCOPCIAT.

II. Acte necesare ale persoanei cu handicap grav pentru care se solicită angajarea:

1. CERTIFICAT DE HANDICAP (5 COPII şi ORIGINALUL);
2. ACT DE IDENTITATE (B.I./C.I./CP.I.) sau CERTIFICAT DE NAŞTERE (pentru persoana cu hándicap minoră fără C.I.) (5 copii şi ORIGINALUL);
3. Dacă bolnavul este minor, 5 copii după BULETINUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI;
4. DECIZIE DE PENSIE (3 copii şi ORIGINALUL) + CUPON sau acte doveditoare alte venituri;
5. SENTINŢA CIVILĂ DE PUNERE SUB INTERDICŢIE (3 copii şi ORIGINALUL);
6. DISPOZIȚIA PRIMARULUI/SENTINȚĂ JUDECĂTOREASCĂ DE NUMIRE TUTORE/CURATOR (copie şi ORIGINALUL);
7. B.I/C.I. TUTORE/CURATOR (copie şi ORIGINALUL);
8. ACORDUL SCRIS AL PERSOANEI CU HANDICAP GRAV / TUTORE / CURATOR / PĂRINTE, în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernamânt, PENTRU ANGAJAREA PERSOANEI CARE SOLICITĂ ÎNCADRAREA ÎN FUNCŢIA DE ASISTENT PERSONAL.

Reglementare:

Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; H.G nr.268/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006.

Relatii la tel.0269/208930 sau 0269/208800 int.750

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive