Primaria SibiuAJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI CU GAZE NATURALE, ENERGIE TERMICĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, LEMNE

Categoria: Asistenţă Socială back


DOCUMENTELE DOVEDITOARE (în xerocopie)

1. COMPONENTA FAMILIEI:

a) ACTE DE IDENTITATE:
   - pentru cetăţenii români: buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie ;
   - pentru cetăţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară, document de identitate, permis de şedere pe termen lung
   - pentru cetăţenii UE, SEE sau din Confed. Elveţiană: certificat de înregistrare, carte de rezidenţă.
După caz :
b) CERTIFICATELE DE NASTERE ale copiilor până la vârsta de 14 ani;
c) CERTIFICATUL DE CASATORIE;
d) hotărârea judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului;
f) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
g) actul doveditor privind instituirea tutelei/curatelei ;
Actele prevăzute la literele b), d), e) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie.

2. LOCUINTA

a) Documente doveditoare privind calitatea de PROPRIETAR:
   • certificat de moştenitor,
   • contract de vânzare – cumpărare,
   • act de donaţie,
   • contract de intretinere, etc
b) Documente doveditoare privind calitatea de CHIRIAS:
   • contract de închiriere,
   • contract de comodat,
   • concesiune.
Procura legala in cazul in care ajutorul este solicitat de un alt membru major din familia proprietarului locuintei/chiriasului.

3. VENITURI - SE IAU ÎN CONSIDERARE TOATE VENITURILE PERMANENTE NETE REALIZATE IN LUNA ANTERIOARA DEPUNERII CERERII
a) care provin din drepturi de asigurãri sociale de stat (cupon pensie, adeverinta salariu, cupon alocatie/indemnizatie/stimulent)
b) asigurãri de şomaj
c) obligaţii legale de întreţinere.
Persoanele care au domiciliul în altă localitate decât în municipiul Sibiu vor prezenta adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Locală şi Registrul Agricol din cadrul primăriei de domiciliu cu privire la bunurile mobile şi imobile pe care la deţin, precum şi de la Agenţia Judeţeană a Finanţelor Publice privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
Persoanele care dețin terenuri agricole vor prezenta adeverință de la APIA privind subvențiile primite.
Alte documente : xerocopie factură recentă gaze naturale pentru verificarea codului de abonat.

Reglementare: O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protective socială în perioada sezonuuli rece, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

SERVICII SOCIALE PRIMARE:
Reglementare: O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările ulterioare
- Identificarea nevoii sociale individuale şi familiale
- Informare drepturi şi obligaţii
- Consiliere socială şi juridică

Relaţii la tel. 0269/208932

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive