Primaria SibiuACTE NECESARE DESCĂRCARE DE GESTIUNE GENERALĂ (PERSOANĂ DEVENITĂ MAJORĂ / PERSOANĂ INTERZISĂ)

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Cererea tutorelui prin care solicită descărcarea de gestiune generală, menționând cauza încetării tutelei, însoțită de darea de seamă detaliată care trebuie să cuprindă situația veniturilor și cheltuielilor pe ultimii ani, făcute cu minorul / bolnavul (să indice activul și pasivul). A se vedea formularul tipizat;
- Sentința Civilă prin care se constată încetată tutela devenită irevocabilă (copie + original) după caz;
- BI/CI tutore (copie + original);
- Act care atestă cauza încetării tutelei (copie + original);
- Documente care atestă veniturile minorului/bolnavului pe ultimii ani, în original (ex. : cupon pensie, alocație, indemnizație, extras de cont, etc. după caz);
- Facturi și chitanțe care să justifice cheltuielile făcute cu întreținerea minorului/bolnavului pe ultimii ani până la data încetării tutelei ( ex. facturi și chitanțe de utilități, alimente, medicamente, diverse, etc. ).
- Declarație pe propria răspundere sub sancțiunea falsului în declarații prevăzută de lege a tutorelui cu privire la indemnizația de însoțitor, respectiv modul cum a fost cheltuită aceasta.

     În cazul în care darea de seamă generală este întocmită de moștenitorii legali ai tutorelui, se va depune copie după CI/BI moștenitori precum şi documente care să ateste calitatea moștenitorilor (certificate de căsătorie, certificate de naștere etc.)

- 1 DOSAR

Se va menționa un număr de telefon de contact.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive