Primaria SibiuServiciul Unitatea de Implementare a Proiectelor

back
CONDUCEREA:

Şef Serviciu: Stănese Tatiana
CONTACT:

Adresă: Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Mansardă
tel. (0040)-269-208873
fax. (0040)-269-208981
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Serviciul se află în subordinea directă a Direcției tehnice;
2. Calculează ratele, dobânzile şi comisioanele aferente împrumuturilor de la BERD şi DEXIA şi înaintează documentele justificative Serviciului Buget-Contabilitate pentru plată;
3. Îndeplineşte atribuţiile de management de proiect, cum ar fi de exemplu: analiza, elaborarea, estimarea, administrarea şi controlul proiectelor BERD, achiziţiile pentru proiecte, gestionarea costurilor proiectelor şi orice alte activităţi necesare derulării în bune condiţii a proiectelor; 
4. Implementează proiectele finanţate din surse externe, conform legislaţiei în vigoare cât şi conform prevederilor contractului FIDIC.
5. Urmăreşte aplicarea procedurilor de achiziţie publică conform normelor şi regulilor BERD, întocmeşte documentaţiile de licitaţie şi participă la desfăşurarea procedurilor;
6. Întocmeşte şi verifică documentaţia necesară pentru tragerile din împrumuturile contractate de la BERD;
7. Urmăreşte derularea contractelor de cont escrow aferente împrumuturilor contractate de la BERD, respectiv depunerea la termen a sumelor necesare în contul bancar stabilit prin contract;
8. Ţine evidenţa contractelor de garantare a împrumuturilor externe, ţine evidenţa registrului datoriei publice;
9. Asigură şi răspunde de întocmirea raportarilor periodice (lunare, trimestriale) către MFP, BERD şi DEXIA pentru împrumuturile interne şi externe contractate direct şi garantate;
10. Întocmeşte şi trimite la BERD toate situaţiile solicitate conform contractelor;
11. Exercită şi răspunde de îndeplinirea obligaţiilor zilnice ale biroului;
12. Arhivează documentele pe care le gestionează;
13. Biroul Unitatea de Implementare a Proiectelor exercită şi alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare, stabilite prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului, precum şi alte ordine dispuse pe linie ierarhică.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: