Primaria SibiuCompartiment Administrator Public

back
CONDUCEREA:

CONTACT:

Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Asigură comunicarea eficientă între primar și structurile subordonate primarului în special asupra problemelor legate de tendințele și echilibrul bugetar precum și în ceea ce privește fundamentarea oportunităților de finanțare
2. Studiază, se informează și întocmește rapoarte prin care propun obiective privind strategia de dezvoltare comunitară și economică a Municipiului Sibiu
3.Transmite sarcini aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu, potrivit delegării de competență specific acordate,
4. Formulează propuneri fundamentate pentru îmbunătățirea practicilor curente,
5. Propun planuri de acțiune pentru implementarea strategiilor Primăriei municipiului Sibiu
6. Întocmește propuneri privind modalități de implementare a proiectelor Primăriei municipiului Sibiu cu finanțare din fonduri nerambursabile, de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse,
7. Sprijină primarul în implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri comunitare nerambursabile
8. Analizează modul în care se gestionează și utilizează bunurile aflate în proprietatea publică și privată a municipiului Sibiu și întocmește propuneri pentru a îmbunătății utilizarea eficientă și în siguranță a acestora.
9. Analizează proiectele Primăriei municipiului Sibiu cu finanțare din fonduri nerambursabile de la bugetul local, de la bugetul de stat sau din alte surse
10. Întocmește situații centralizatoare și analitice privind activitatea operațională financiară a instituției.
11. Elaborează statistici în domeniile de activitate ale instituției.
12. Exercită alte atribuții relevante postului, încredințate de primar prin act administrativ.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: