Primaria SibiuBirou Relații Externe și Marketing

back
CONDUCEREA:

Delegat p. Şef birou: Gligore Mirela
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269- 208800
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

A. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR EXTERNE

1. Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine sosite la Primăria Municipiului Sibiu.
2. Asigură traducerea documentelor intrate în instituție, în funcție de competențele lingvistice ale angajaților acestui serviciu 
3. Alcătuiește la dispoziția conducerii instituției sau coordonează programul delegațiilor străine care sosesc în Sibiu
4. Gestionează corespondența cu partenerii și colaboratorii externi ai instituției.
5. Sprijină transparent și cu echidistanță potențialii investitori interesați de Sibiu 
6. Organizează conform dispozițiilor conducerii instituției documentația, semnarea protocolului și ceremonia de înfrățire cu orașe din alte țări
7. Gestionează relația, corespondența și evenimentele în parteneriat cu orașele înfrățite cu Sibiul. 
8. Organizează primirea cetăţenilor străini în audienţe (la primar, viceprimari, secretar şi directori), conform dispoziţiei primarului şi transmite solicitările formulate spre soluţionare la direcţiile şi serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenţi în termen de 30 de zile de la formulare.
9. Contribuie la organizarea evenimentelor care au loc în sediile Primăriei, atât cele organizate de serviciile instituției cât și cele organizate de terți, utilizând mijloacele disponibile
10. Urmare a dispozițiilor conducerii instituției invită delegații şi persoane pe cheltuiala părţii române, cu aprobările necesare, şi asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a unor schimburi de experienţă sau documentare, în cadrul unor acorduri şi parteneriate.
11. Organizează ocazional mese festive şi cocktail-uri, în limita fondurilor de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
12. Organizează delegațiile conducerii instituției în străinătate și în alte localități din țară, în colaborare cu departamentele implicate în evenimentul respectiv
13. Facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul administrativ, transportul, cazarea şi alte servicii necesare delegaţilor.
14. Contribuie în menținerea relațiilor Municipiului cu alte unități administrativ-teritoriale din țară, oferind sprijin în comunicarea cu acestea
15. Urmăreşte asigurarea consilierii pentru problemele romilor, după cum urmează:
      - organizarea participării etniei romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală  şi  politică a societăţii
      - asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru etnicii romi;
      - asigurarea evaluarii principalelor nevoi ale comunitaţii de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a acestora; 
      - asigurarea rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi;
      - raspunde de conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi;
      - asigură iniţierea unor programe de finanţare locală sau parteneriate, pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi;
      - inițierea programului de locuințe sociale pentru familiile numeroase și lipsite de mijloace de subzistență;
      - asigurarea implicării directe a etnicilor romi în programele de construire și reabilitare a locuințelor; 
      - conceperea și implementarea programelor specifice de formare și reconversie profesională pentru romi;
      - întocmirea evidenţelor privind familiile cu mai mulți copii și lipsite de mijloace de subzistenţă;
      - conceperea şi implementarea programelor specifice de finanţare a unor activităţi generatoare de venit si a micilor afaceri pentru familii si comunități de romi;
      - inițierea unor programe de educație juridica si de prevenire a infracționalității, in colaborare cu membrii etniei romilor;
      - inițierea programelor de încurajare a participării părinților romi la procesele educaționale din școală şi din afara școlii;
      - face propuneri Consiliului Local privind adoptarea de măsuri legislative în sprijinul romilor, în scopul acordării de facilități în domeniul educației pentru romi;
      - asigură desfășurarea de programe de informare și educare civilă a etnicilor romi. 
16. Programează și ține evidența întâlnirilor stabilite de conducerea instituției cu diverse delegații, oameni de afaceri, reprezentanți ai ambasadelor, demnitarilor străini și români

B. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL PROTOCOLULUI

1. Asigură protocolul pentru delegațiile care sunt primite de primar și viceprimari. 
2. Gestionează aranjarea sălilor de primire a delegațiilor împreună cu Serviciul Administrativ
3. Oferă asistență organizatorilor de evenimente în clădirea instituției
4. Asigură transmiterea mesajelor de felicitare sau mesajelor de sărbători către partenerii și colaboratorii instituției
5. Actualizează continuu lista de protocol a Primăriei Sibiu 
6. Contribuie la organizarea ceremoniilor de oficiere a cununiilor civile de către primar prin primirea oaspeților și aranjarea sălilor de oficiere și protocol a invitaților
7. Organizează şi coordonează acţiunile de protocol, în limita fondurilor alocate prin bugetul local.
8. Asigură evidenţa propunerilor şi întocmeşte documentaţiile necesare pentru conferirea de către consiliul local a titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Sibiu, unor persoane fizice române sau străine; asigură secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Sibiu şi organizarea ceremoniei de decernare a titlului.
9. Asigură difuzarea invitațiilor la evenimentele organizate de instituție sau de parteneri care solicită sprijin în acest sens

C. ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL MARKETING-ULUI

1. Studiază nevoile comunității exprimate de cetățeni prin mass media și prin mediul de comunicare electronic, sintetizează și transmite raportul către conducere și către departamentele specializate. Scopul este adaptarea acțiunilor instituției la cerințele publicului deservit - comunitatea
2. În scopul studierii nevoilor comunității, organizează sesiuni de chestionare a comunității sau a unor segmente a acesteia. 
3. Asigură transparența instituției pentru a crea o relație funcțională și deschisă cu comunitatea
3. Organizează împreună cu departamentele specializate acțiuni menite să creeze legături mai strânse între administrația locală și comunitate - întruniri, consultări, dezbateri, evenimente de socializare
4. Asigură dezvoltarea de proiecte împreună cu parteneri privați în folosul comunității
5. Împreună cu fiecare departament, elaborează politici și reguli de comunicare cu cetățeanul pentru îmbunătățirea acestei relații și pentru creșterea gradului de încredere a cetățeanului în actul administrativ.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: