Primaria SibiuACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (când unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin)

Categoria: Starea Civilă back

   Actele necesare pentru cetăţeanul străin :

1. Paşaport în original şi în copie xerox;
2. Certificat de naştere în original, în copie xerox legalizată şi traducere în limba română, legalizată;
3. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare (dacă este cazul), Aceste acte pot fi :
   - certificatul de deces al fostului soţ în original;
   - sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă în original;
   - certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei în original.
4. Adeverinţă de domiciliu şi stare civilă de la primăria de domiciliu şi traducere legalizată în limba română;
5. Dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, se pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
6. Declaraţia dată pe proprie răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la aliniatul precedent nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România.
7. Certificatul medical privind starea sănătăţii (prenupţial) - valabil 14 zile;

PRECIZĂRI :

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Conventiei de la Haga din 05 octombrie 1961;

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat care nu este membru al Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;

- Dacă actele prezentate de cetăţeanul străin sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;

- Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

- Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei , cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Actele necesare şi declaraţiei de căsătorie se depun în zilele de :
- luni: orele : 9:00 - 13:30
- marţi: orele : 9:00 - 13:30
- miercuri: orele : 9:00 - 13:30
- joi: orele : 11:00 - 15:30

NOTĂ:

Pentru a obţine informaţiile corecte cu privire la actele necesare pentru cetăţeanul străin vă rugăm să vă prezentaţi la ghişeul căsătorii-Camera E 80 .

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive