Primaria SibiuACTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDULUI DE FUNCŢIONARE

Categoria: Activităţi comerciale back

1. Cerere tip – cu înscrisul informativ favorabil din partea Direcţiei Arhitect Şef şi viză de la Direcţia Fiscală Locală Sibiu;
2. Act constitutiv (statut) sau Rezoluţia Directorului Oficiului Registrului Comerţului de înregistrare în Registrul Comerțului a Persoanei Fizice Autorizate, Întreprinderii Familiale sau Întreprinderii Individuale (după caz), emisă în baza O.U.G nr. 44/2008 – dacă sunt modificari – copie;
3. Certificat de înregistrare, dacă sunt modificări – copie;
4. Certificat constatator, dacă sunt modificări – copie;
5. Autorizaţie de la Direcția de Sănătate Publică sau negaţie, dacă sunt modificări – copie;
6. Autorizație de la Direcţia Sanitar – Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor sau negaţie, dacă sunt modificări – copie;
7. Autorizaţie de prevenire şi stingere a incendiilor sau negaţie (P.S.I), dacă sunt modificări – copie;
8. Autorizaţie de mediu sau negaţie, dacă sunt modificări – copie;
9. Titlul cu care deţine spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea (proprietate, închiriere, comodat, etc.) şi extras CF, dacă sunt modificări – copie;
10. Dovada existenţei schimbării de destinaţie - copie
11. Dovada achitării serviciilor de salubrizare (copie după chitanţa efectuării plăţii din luna anterioară depunerii documentaţiei în vederea prelungirii Autorizaţiei de Funcţionare).

Fișa de valabilitate în original a acordului de funcționare.

Taxă 20 Lei, care se va achita anterior eliberării fișei de valabilitate a acordului de funcționare.

Documentația trebuie semnată și datată de reprezentantul legal/de către altă persoană îndreptățită să reprezinte comerciantul, lângă mențiunea "conform cu originalul".

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Cultura, Sport si Turism
 • Direcţia Fiscală  persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism
 • Baze sportive