Print Friendly and PDF

ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ÎNTOCMITE ÎN STRĂINĂTATE ALE CETĂŢENILOR ROMANI

Categoria: Starea Civilă back

1) Certificatul de stare civilă , în original eliberat de autorităţile locale competente din străinătate;
- copie xerox legalizata a certificatul de stare civilă străin;
- traducere în limba romana legalizată a certificatului de stare civilă străin.
Transcrierea actelor de stare civilă se poate face personal sau prin împuternicit cu procura specială.

2) Declaraţia soţului cetăţean roman/soţilor cetăţeni români , autentice , cu privire la numele de familie pe care îl poartă în timpul căsătoriei , dacă în certificatul de căsătorie străin nu se menţionează acest lucru.

Precizări:
1.Dacă actele prezentate pentru transcriere sunt emise de un stat care a aderat la Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să aibă aplicată Apostilla Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961;
2. Dacă actele prezentate pentru transcriere sunt emise de un stat care nu a aderat la Convenţiei de la Haga din 05 octombrie 1961 acestea trebuie să fie supralegalizate;
3. Dacă actele prezentate pentru transcriere sunt emise de un stat cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică acestea sunt scutite de apostilare sau supralegalizare;

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România sau la Ambasada/Consulatul român din străinătate.

Transcrierea actelor de stare civilă se face personal sau prin împuternicit cu procură specială, după cum urmează:
- pentru transcrierea certificatului de naştere cererea se depune la primăria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a unuia dintre părinţi. Dacă la data transcrierii părinţii copilului au domicilii diferite în ţară sau unul dintre părinţi are domiciliul în România şi celălalt în străinătate, domiciliul copilului va fi cel declarat de către părintele care solicită transcrierea actului de naştere.

În cazul în care transcrierea se solicită prin împuternicit cu procură specială părintele care împuterniceşte va declara în conţinutul procurii, domiciliul copilului.
- pentru transcrierea certificatului de căsătorie cererea se depune la primăria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a unuia dintre soţi;
- pentru transcrierea certificatului de deces cererea se depune la primăria de domiciliu sau a ultimului domiciliu aflat în România a solicitantului.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism